Muziek

Het Bovenland, daar zit muziek in!
Op Het Bovenland wordt veel aandacht aan muziekonderwijs gegeven. In groep 1 t/m 8 gebeurt dit structureel met begeleiding van een muziekdocent vanuit Aslan Muziekcentrum. Dat doen wij niet zomaar. Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier en verbindt. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Muziek Talent Express | Doorlopende leerlijn​
De Muziek Talent Express is een doorlopende leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool. Muziekdocent Anne Boer geeft wekelijks muziekles waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal ontwikkelen. Door de muzieklessen aan te laten sluiten op de thema's en de jaarplanning, is het echt een onderdeel van de school.

De Muziek Talent Express die Aslan Muziekcentrum verzorgt bestaat uit:

  • wekelijkse muziekles door een vaste muziekdocent
  • continuïteit in muzikale ontwikkeling leerlingen
  • ruimte om specifieke wensen van de school in de muziekles te integreren
  • instrumenten in bruikleen
  • uitbreidingsmogelijkheid met een naschoolse talentband of koor
  • bijscholing van de muziekdocent
  • vervangende muziekdocent bij ziekte muziekdocent
  • aansluiting op de TULE-doelen
  • kwaliteits- en tevredenheidsbewaking 

Aslan Muziekcentrum biedt de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express ook vanuit het Amsterdamse Basispakket Cultuureducatie Muziek aan. In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum ook coaching voor de groepsleerkrachten aan.  ​

Naast de lessen in de klas, hebben leerlingen ook de mogelijkheid om meerdere naschoolse lessen te volgen.​ Klik hier voor meer informatie over de naschoolse mogelijkheden. ​