Inspectie

De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de basiskwaliteit van de school en haar onderwijs. Ze stimuleren de school om de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen. Ze denken mee over wat er goed gaat en wat beter kan. Ze sluiten zoveel mogelijk aan op de ambities van het bestuur en de school en het schoolplan is het daarbij het uitgangspunt.

Op de website van de inspectie vindt u het laatste onderzoek dat door de inspectie op onze school is uitgevoerd. Zie www.onderwijsinspectie.nl​