Aanmelden

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door:  
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​​​​​​​​​​​​Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een voorkeursformulier  om aan te geven welke school uw voorkeur heeft én een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

Informatieochtenden 
Wij organiseren 1x per jaar een algemene informatieavond en 1x per jaar een open huis. Dit schooljaar kan er ivm de corona maatrelgelen geen datum worden gepland. Wel organiseren wij informatieochtenden. Deze zijn telkens van 9:00-10:00 en vallen dit schooljaar op: 7-10-2020, 21-10-2020, 27-01-2021, 17-02-2021. Als u zo'n ochtend wilt bezoeken, dient u zich per mail aan te melden bij de directeur Jessica Laagwater: j.laagwater@askoscholen.nl. Er is ruimte voor maximaal 10 ouders.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.  

Procedure aanmelden voorkeurschool
Als onze school uw eerste voorkeur is levert u het  voorkeursformulier (geen kopie of scan) liefst vóór de inleverdatum. Op het  voorkeursformulier staan de naam, geboortedatum en woonadres van uw kind al voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier. Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1,  zet op nummer 2 de school die u daarna kiest enz. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.  

 Het inleveren kan per post (Werengouw 83, 1024 NN) of u gooit het in onze brievenbus. U kunt het formulier in de brievenbus aan het grote plein van de school doen. 


Let op: ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. 
In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:
uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
uw kind zit op een IKC;
het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Inleverdata voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn:
Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus  2017 uiterlijk inleveren op 4 november 2020
Kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017 uiterlijk inleveren op  4 maart 2021
Kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018  uiterlijk inleveren op 3 juni 2021
kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018  uiterlijk inleveren op  4 november 2021

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.  In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

 Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:
Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw  kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie;
Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool;
De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
Het kind heeft de school als voorrangsschool; 
 - 
Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur; 
 - 
Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur; 
Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven
Als een kind geplaatst kan worden, ontvangt u een brief  van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. De inschrijving wordt definitief nadat u van de school een inschrijfformulier heeft ontvangen, deze heeft ingevuld en geretourneerd bij de administratie of de directeur.
Uitzondering:
Als blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die de school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl 

Informatiebrochure Nederlands- en engelstalig

Folder Naar de basisschool in schooljaar 2021-2022.pdf

Folder Starting primary school in school year 2021-2022.pdf

 

 

Informatie over plaatsing graag  via de mail: j.laagwater@askoscholen.nl

Foto's

Video's

Meer informatie