Medezeggenschap

Wat is de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) van Het Wespennest denkt mee, adviseert en stemt al of niet in met beleid van de school. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die te maken hebben met de school. Zij houdt zich vooral bezig met het toezicht op de uitvoering van het beleid. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de MR zijn:

  • Betrokkenheid schoolbeleid: adviesrecht (bv nieuwbouw), instemmingsrecht (bv onderwijsbeleid), initiatiefrecht
  • Vertegenwoordiger achterban: kinderen, ouders, medewerkers
  • Bevorderen openheid & overleg: communicatie, participatie, gelijke behandeling
  • Contact met GMR (Gemeenschappelijke MR van ASKO-scholen)

 Wie is de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) van Het Wespennest bestaat uit 3 medewerkers: Prajna van Lieshout, Marco Felix en  Lucia Lucke en drie ouders: Erik van Daatselaar (voorzitter), Anouk Bermond en Klaas Helmers. De MR is bereikbaar via wespennest.mr@askoscholen.nl.

 Wanneer is de MR?
De MR vergadert 6 tot 8 maal per jaar en vaker wanneer nodig. De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar, dus ouders en medewerkers kunnen altijd binnenlopen, we vergaderen op school.
De vastgestelde vergaderdata voor 2019-2020 zijn: 
10-09-2019 om 19:00
26-09-2019 om 19:00
04-10-2019 om 16:00
14-10-2019 ouderavond om 19:30
10-12-2019 om 19:00
14-01-2020 om 19:00
25-02-2020 om 19:00
07-04-2020 om 19:00
19-05-2020 om 19:00
16-06-2020 om 19:00

Meer informatie over/vanuit de MR:
Statuut MR Wespennest 2018.pdf
ASKO Reglement MR Wespennest mei 2018.pdf
Huishoudelijk reglement MR Wespennest 2018.doc
Jaarplan MR Wespennest 2018-2019

Notulen van de MR:
161018 Notulen MR vergadering Het Wespennest.pdf
20181120 Notulen MR vergadering Het Wespennest.pdf
20190108 Notulen MR vergadering Het Wespennest.pdf
20190206 Notulen MR vergadering Het Wespennest (1).pdf
20190402 Notulen MR vergadering Het Wespennest.pdf
20190625 Notulen MR vergadering Het Wespennest (concept).pdf
20190910 Notulen MR vergadering Het Wespennest.docx
20200114 Notulen MR vergadering Het Wespennest.docx
20200409 Notulen MR vergadering Het Wespennest.docx
20200519 Notulen MR vergadering Het Wespennest.docx
20200602 Notulen MR vergadering Het Wespennest.docx
20200623 Notulen MR vergadering Het Wespennest.docx

Heb je vragen, verzoeken of klachten over het schoolbeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via wespennest.mr@askoscholen.nl. Of spreek ons rechtstreeks aan op het schoolplein of de wandelgangen.