Honingpot 380 - 9 januari 2015

 • Gemaakt op: 9-1-2015 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Wespennest
 • |
 • Fotograaf: Het Wespennest

​​In deze editie

 • Gelukkig Nieuwjaar
 • Prikborden
 • Rapportgesprekken
 • Thema-avond verplaatst
 • Studiedag
 • Zwemdiploma
 • Stripverhalen
 • Verjaardagen en Agenda


Beste Wensen voor 2015!

Om te beginnen wensen alle medewerkers van Het Wespennest jullie een heel goed 2015!!

Prikborden Op school hebben we drie prikborden voor algemeennut. Twee daarvan hangen bij de beide ingangen. Op deze borden kunnen ouders adverteren voor kind-gerelateerde zaken.
Hier kunnen bijvoorbeeld schaatsen en judopakken worden aangeboden, maar er hangen ook de flyers en posters van voorstellingen en activiteiten in de buurt of in de stad. Wij proberen deze borden zo actueel mogelijk te houden. Kijk af en toe eens om te zien of er iets voor uw kind te doen is.

Minder bekend is het prikbord voor de ouders. Dit bord hangt ‘op de medewerkerskamer’ naast het lokaal van Frederieke en schuin tegenover het kantoor van Marijke. Op dit prikbord hangen de laatste notulen van de MR, de formulieren van de TSO maar ook andere informatie voor ouders.

Ook hangen hier regelmatig posters of advertenties van activiteiten die voor de ouders interessant kunnen zijn. Denk hierbij aan cursussen mindfullness of Yoga, de aankondiging van een leuk feest, enz.

Als u iets zoekt of u heeft iets in de aanbieding dat niet thuishoort op de kindgerelateerd prikborden dan kunt u het op het prikbord voor ouders hierop kwijt. Wat ons betreft een soort van Wespennest-marktplaats in de breedste zin van het woord.

Rapportgesprek en -Mappen
Binnenkort kunt u de uitnodiging voor het eerste rapportgesprek van dit jaar verwachten. De gesprekken staan gepland voor de week van 16 februari. Houdt hier in uw agenda rekening mee.

De kinderen krijgen de week er vóór hun rapport mee en daarom vragen we u –voor zover dat nog niet is gebeurd- de rapportmap zo spoedig mogelijk bij de medewerker in te leveren.

Thema-ouderavond verplaatst
Voor 13 januari een thema-ouderavond gepland. Deze avond wordt echter verplaatst en we hopen u in de volgende Honingpot te kunnen laten weten wat de nieuwe datum wordt en wat het thema zal zijn.

Als u al oppas had geregeld, geniet dan lekker van deze onverwachte avond uit en graag tot binnenkort.

Studiedag team op 19 januari
Op maandag 19 januari hebben wij als team een studiedag en zijn alle kinderen vrij. Wij gaan die dag als team met elkaar in gesprek over ons Jenaplan onderwijs, wat daarvan voor ons de waarde is en of/hoe deze versterkt kan worden. Wij worden hierbij door een externe kracht begeleid die de school (en ons) inmiddels goed kent.

We kijken uit naar weer een inspirerende en samenbindende dag.

Zwemdiploma
Kayleigh Lamine uit de groep van Frederieke heeft al voor de kerstvakantie haar A-diploma gehaald.

Ze is direct doorgegaan voor haar B die ze nu ook al bijna heeft. Knap hè?!
Kayleigh, hartstikke gefeliciteerd!!!

Echte Stripverhalen
Net als iedereen hebben ook de kinderen uit groep 3 in de kerstvakantie van alles beleefd. Ze hebben daar op een bijzondere en knappe manier echte strips over gemaakt: de kindeen moesten luisteren naar het verhaal van een ander en het gehoorde vervolgens uittekenen. Hierna het resultaat!

Helaas konden we niet meer precies achterhalen wie welke tekening heeft gemaakt en om welk verhaal het ging. Maar... waarschijnlijk weten de kinderen dat zelf nog wel! Laat hen dus maar hun eigen tekening opzoeken en het verhaal er bij vertellen!

Januari

 • 01 Joep Wijnen
 • 02 Bram Wiedijk
 • 03 Dido van der Wereld
 • 03 Jelmer Klamer
 • 03 Jula Bos
 • 04 Gijs Boon
 • 05 Estefano Rivas Ruiz
 • 09 Sümeyya Kayalar
 • 10 Wietse Bots
 • 11 Lua de Vries
 • 11 Zoë Lansdorf
 • 12 Cas Olden
 • 13 Sarafina Ky
 • 15 Ivar Weerman
 • 15 Jochem van den Brink
 • 17 Eva Roozendaal
 • 19 Lasse Meinardi
 • 21 Ben Voorter
 • 21 Frank van het Hof
 • 22 Dion de Wolff
 • 22 Mijs Schildmeijer
 • 26 Ella Nelis
 • 26 Naoufal El Moussaoui
 • 27 Claes Keizer
 • 27 Pepijn Welvaadt
 • 27 Teun Torenbeek
 • 28 Zoë Boetes

Februari

 • 04 Jelke Vonder
 • 05 Florentine Beers
 • 05 Iris Bos
 • 06 Amanda Mol
 • 08 Kasper van het Hof
 • 10 Amy Park
 • 11 Guusje de Winde
 • 14 Louise Meijer
 • 15 Mia van der Sluis
 • 15 Pijke Vonder
 • 16 Elza Bloetjes
 • 16 Marwa Feroz
 • 16 Samuel van den Berg
 • 17 Bente Winkler
 • 17 Rickie Coerman

Agenda

 • Maandag 12 januari: Schoolraad
 • Dinsdag 13 januari: Thema-ouderavond UITGESTELD!!
 • Maandag 19 januari: VRIJ i.v.m. studiedag


De volgende Honingpot verschijnt:
Vrijdag 23 Januari

​Gelukkig Nieuwjaar, prikborden, rapportgesprekken, thema-avond verplaatst, studiedag, zwemdiploma.

Foto's

Video's

Meer informatie