Honingpot 382 - 6 februari 2015

 • Gemaakt op: 6-2-2015 11:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Wespennest
 • |
 • Fotograaf: Het Wespennest

​In deze editie

 • Project Waterland
 • Niet rennen!
 • Zon, Maan en Sterren
 • Boeken aftekenen
 • Elfje
 • 10-minuten gesprekken
 • Normering CITO
 • Nieuw MR-lid
 • Hermitage
 • Brandalarm
 • Zwemdiploma
 • FFPauze.nl
 • Dichterstalent
 • Verjaardagen en Agenda

Project Waterland
Op maandag 9 maart starten wij met het Project “Waterland, de achtertuin van Amsterdam Noord”. Bij dit
project kijken we vooral naar de natuur in de omgeving. Het is dus een biologisch thema met beestjes, bodem, water en planten. Mocht u ideeën voor dit project hebben dan kunt u deze kwijt bij de projectgroep Waterland. Voorzitter van deze groep is Remke.

Omdat we tijdens het project kiemgroenten willen kweken, zijn we op zoek naar potjes en bakjes.

U krijgt ruim voor 9 maart nog informatie over dit project waarbij ook ouderhulp van harte welkom en soms zelfs noodzakelijk is. De werkgroep bestaat uit: Annelies, Diane, Clemeyns, Marijke en Remke.

Dyslexie
Woordjes, woorden rollen uit mijn mond
Maar als ik ze moet lezen zak ik net zo lief door de grond
Altijd dat gezucht van: O, nee!
Dan wordt ik klein van binnen en huil daar zachtjes mee
Maar ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Dat is nou die stomme dyslexie
Voor Maas, van Bente

Dansproject “Zon, Maan, Sterren!”
Komende week gaan de kleuters iedere ochtend zo’n drie kwartier dansen in de speelzaal. Tenminste, daar beginnen we. Van daaruit vliegen, rollen, zweven, stuiteren en robotdansen we met dansdocente Kirsten de Graaff door de ruimte. Van de zon naar de maan.

De laatste les, op vrijdag dertien februari, is een openbare kijkdansles. U bent dan van harte welkom om te
kijken wat de robots en sterrenkinderen allemaal geleerd hebben.
• Groep Yonie van 8.45 tot 9.45 uur
• Groep Danielle van 9.45 tot 10.45 uur
• Groep Saskia en Frederieke van 10.45 tot 11.45 uur

Tot vrijdag-de-dertiende in de speelzaal!

Boeken aftekenen
We vinden het belangrijk dat de kinderen veel boeken lezen, minimaal 20 per jaar! De kinderen mogen ieder gelezen boek in hun werkmap laten aftekenen. Dat gebeurt soms onder schooltijd in de bibliotheek maar kan ook na schooltijd in de hal.

We vinden het belangrijk dat het kind dan kan vertellen waar het boek over ging, wat er leuk of juist niet leuk is aan een boek. Ook is het een moment van één op één aandacht voor het kind. Dit aftekenen kan bij de eigen medewerker maar veel kinderen vinden het ook leuk om dit juist bij een andere medewerker te
doen.

Om er voor te zorgen dat de kinderen en medewerkers het aftekenen ook daadwerkelijk in de hal kunnen
doen, willen we graag dat kinderen die geen boek aftekenen na schooltijd lekker naar huis of naar de opvang gaan en niet in de hal blijven hangen.

Elfje
Weten jullie van een Elfje is? Nee, dan bedoel ik niet
het kleine, vliegende wezentje uit sprookjes.

Een Elfje is een gedichtje van 11 woorden, verdeeld
over 5 regels. Lotte heeft eer eentje gemaakt:

10-minuten gesprekken
In de week van 16 februari vinden 10 minutengesprekken weer plaats waarvoor u allemaal een uitnodiging
ontvangt.
Tijdens deze gesprekken willen we graag uitwisselen hoe het met uw kind gaat, hoe het zich op school en
thuis ontwikkelt, wat goed gaat en waar nog extra inzet bij nodig is. Ook willen we eventueel zaken die in
de rapportage niet duidelijk zijn verhelderen.

We vinden het belangrijk om alle ouders te spreken en we hopen dan ook u in die week te mogen ontvangen. Als de tijd u niet schikt kunt u proberen te ruilen met een van de andere ouders uit de groep, laat u dat even aan de medewerker weten?

Aangepaste normering CITO-toetsen
Volgende week woensdag 11 februari krijgen alle kinderen vanaf groep 2 hun rapportage mee naar huis.
Hierin staan de vorderingen van het afgelopen half jaar beschreven.
Hoewel het slechts een klein onderdeel van het totale rapport is willen we hier toch even aandacht besteden aan de uitslagen van de CITO-toetsen. Van een aantal toetsen is namelijk de normering veranderd. Hieronder een stukje uit de ouderbrief die ook op de website van CITO te vinden is:

“In januari/februari en juni neemt de school van uw kind de LVS-toetsen van Cito af. Wij hebben de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Woordenschat. In deze brief leggen we u uit wat dit betekent.
Waarom aangepaste normen? Bij elke toets horen normen. Deze geven aan hoe de score van uw kind zich
verhoudt tot de score van andere leerlingen. Leerlingen maken vandaag de dag de LVS-toetsen beter
dan toen de toetsen met bijbehorende normen ontwikkeld werden. De oude normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de centrale eindtoets opeens blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn.Met de update van de normering komt u bij andere toetsen en het schooladvies niet voor verrassingen te staan.

De resultaten op de LVS-toetsen van Cito bestaan uit twee delen: een score op de toets (de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een letter (vaardigheidsniveau I t/m 5 of A t/m E). De letters geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten.
Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling
die halverwege groep 5 een vaardigheidsscore van 25 behaalt, volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 22 scoort en dus niveau 2 behaalt. Als in de loop van de tijd het landelijk gemiddelde verschuift naar 25, dan is de conclusie dat de leerling met score 25 boven het gemiddelde scoort niet (meer) juist. De leerling scoort nu immers gemiddeld.”

Deze nieuwe normering geldt voor het eerst bij de pas afgenomen toetsen en is meegenomen in het rapport van uw kind.

Hoewel CITO niet onbelangrijk is leggen wij deze uitslagen altijd naast de toetsen die de kinderen tussentijds maken en vormen deze uitslagen, samen met het werk dat het kind dagelijks maakt en de werkhouding de basis voor het handelen van de medewerkers.”

Nieuw MR-lid stelt zich voor
Hallo Wespen en Wespenouders, sinds kort ben ik lid van de MR.

Mijn naam is Michel Olden, zelfstandig fotograaf, man van Marijke en vader van Cas en Daan. Cas zit bij Danielle in groep 1 en Daan zit bij Fabienne en Annette in groep 5.
Samen met onze poes Balthazar wonen we aan de Willemsluis hier in Amsterdam-Noord, vlak bij de pont.

Na zo’n vijf jaar weet ik een klein beetje hoe het er op het Wespennest aan toe gaat en vind ik het heel leuk
en een uitdaging om intensiever met het reilen en zeilen van de school bezig te zijn.
Het is belangrijk dat ouders en indirect de leerlingen hun mening kunnen laten horen via de MR. Met mijn ervaringen als ouder van twee kinderen, zelfstandig ondernemer en een dosis gezond verstand hoop daar de komende tijd een bijdrage aan te kunnen leveren.

Ik heb er heel veel zin in.
Groet Michel

Niet rennen in school!
Met veel plezier en liefde zorgen wij tijdens schooltijd voor uw kinderen. We zitten gezellig in een relatief kleine ruimte en daarom hebben we een aantal regels en afspraken gemaakt.

Eén van die regels is, dat de kinderen in school NIET MOGEN RENNEN. Rennen doe je buiten. Die afspraak
geldt natuurlijk tijdens schooltijd, maar ook daarna. Nog te vaak zijn de grote hal en de gangen net na
schooltijd een soort renbaan cq speeltuin. Zou u alstublieft zelf uw kinderen af kunnen remmen.

Hermitage
Groep 4/5 heeft een bezoek gebracht aan de tentoonstelling "Dining with the Tsars" in De Hermitage. Lees
hier over hun ervaringen:

Brandalarm
Was dat even schrikken! Vorige week donderdag, om een uur of 9 loeide ineens het brandalarm. Gelukkig
zijn we hier als BHV’ers op getraind en hebben we snel de school ontruimd.

Wat was het goed te merken dat alle groepen in notime buiten stonden op de plekken die we hadden
afgesproken. De medewerkers die geen groep onder hun hoede hadden doorzochten alle ruimtes om te
kijken wat de oorzaak was van het brandalarm. Ondertussen werd geprobeerd het nog steeds loeiende
alarm tot zwijgen te brengen en werd telefonisch aan de brandweer doorgegeven dat er geen échte brand
was en dat zij dus niet hoefden komen.

Gelukkig kon na korte tijd het sein ‘veilig’ gegeven worden en kon iedereen weer naar binnen. Een mooie onverwachte oefening en voor de BHV’ers goed om te evalueren wat goed ging en wat nog beter kan. We hopen dat de kinderen niet al te erg geschrokken zijn en we zijn blij met ieders koelbloedigheid.

Zwemdiploma
Jinka Brouwer en Noa Huisman hebben allebei hun B-diploma gehaald. Knap hè?!
Noa en Jinka, hartstikke gefeliciteerd!!!

Nieuws van Ff-Pauze.nl
Beste Ouders/Verzorgers, allereerst nog de beste wensen voor 2015 van alle leidsters van FF-Pauze.nl

Inmiddels is het alweer februari en hebben we er eenaantal schoolweken opzitten in het nieuwe jaar. Ook in het nieuwe jaar willen wij u vragen om uw kind af te melden bij de TSO als uw kind niet komt. Dit kan doormiddel van een sms of een belletje(voicemail) naar 06-44261551, vermeld de naam van uw kind en de klas. Vanaf heden worden de sterretjes die kinderen bij hun naam hebben afgeschaft. De kinderen die zelfstandig naar huis mochten of naar een vriendje of vriendinnetje mogen dit nog steeds maar de sterretjes verdwijnen. Als leidsters merken wij dat er helaas toch nog kinderen zijn die misbruik maken van de sterretjes en zich niet aan de afspraak houden. Ook krijgen wij toch nog te horen dat kinderen naar het Buikslotermeerplein gaan en dit baart ons zorgen.
Kinderen die bij een vriendje/vriendinnetje gaan eten of zelf naar huis mogen moeten voortaan een briefje
meenemen van een ouder met datum en handtekening en geven deze af aan de leidster van de TSO. Is er geen briefje dan blijven de kinderen op school bij de TSO. Wij van de TSO zijn genoodzaakt om hierin
strenger op te treden om de veiligheid van de kinderen beter te kunnen waarborgen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. Onze leidster Yousra die in groep 1/2 van Daniëlle staat
heeft een gezonde zoon, genaamd Ismaël, gekregen! Met Yousra zelf gaat het ook alles goed.

Het CREAlokaal dat we dit schooljaar zijn gestart loopt ook erg goed. We merken dat het goed aansluit bij de wens van kinderen om binnen te blijven. We zien dat de kinderen zich vermaken met tekenen, knutselen, spelletjes spelen, met de lego of kapla bouwen etc. Ook merken we dat kinderen niet alle dagen binnen zitten en dat ze zelf heel goed een afwisseling hierin kunnen maken.

Zoals u ziet proberen wij de TSO zo leuk en veilig mogelijk te maken en te houden voor de kinderen.
Mochten er toch nog vragen of klachten zijn bel of mail!

Vriendelijke groet,
Marijn Pronk-Elzinga
Coördinator TSO Wespennest

Dichterstalent
Wisten jullie dat er op het Wespennest bijna dagelijks mooie gedichten worden geschreven? Hieronder weer een paar prachtige exemplaren!

Februari

 • 04 Jelke Vonder
 • 05 Florentine Beers
 • 05 Iris Bos
 • 06 Amanda Mol
 • 08 Kasper van het Hof
 • 10 Amy Park
 • 11 Guusje de Winde
 • 14 Louise Meijer
 • 15 Mia van der Sluis
 • 15 Pijke Vonder
 • 16 Elza Bloetjes
 • 16 Marwa Feroz
 • 16 Samuel van den Berg
 • 17 Bente Winkler
 • 17 Rickie Coerman
 • 19 Lola Traag
 • 20 Emma van de Meulen
 • 20 Niko Maatman
 • 20 Venne van Nieuwpoort
 • 21 Gijs Gieske
 • 26 Tess Bossert

Maart

 • 01 Daan Castro Lopez
 • 01 Okan Aslan
 • 04 Kathelijne Linssen
 • 05 Finne van Rietschoten
 • 05 Florine Verberg
 • 06 Zonna Bloem
 • 08 Suus Torenbeek
 • 10 Luuk van der Meulen
 • 10 Mare Jansen
 • 13 Mees de Kruiff
 • 13 Thijn van Ommen
 • 17 Jasper Konings
 • 18 Famke Doting
 • 19 Madelief Hemelaar
 • 21 Joshua Topping
 • 23 Jiske Benedictus
 • 23 Juda Smeding
 • 25 Gabriel Kan

Agenda

 • Maandag 9 februari: Schoolraad
 • Maandag 9 t/m vrijdag 13 februari: Dansweek Onderbouw / Openbare Kijkdansles: zie elders in
  deze HP
 • Woensdag 11 februari: Rapporten mee
 • Maandag 15 t/m Donderdag 18 februari: 10 minuten gesprekken
 • Vrijdag 20 februari: VRIJ ivm studiedag
 • Maandag 23 t/m vrijdag 27 februari: Voorjaarsvakantie


De volgende Honingpot verschijnt:
Donderdag 19 Februari

​Project Waterland, niet rennen, zon Maan en Sterren, boeken aftekenen, elfje, 10-minuten gesprekken.

Foto's

Video's

Meer informatie