Honingpot 386 -16 april 2015

 • Gemaakt op: 16-4-2015 14:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Wespennest
 • |
 • Fotograaf: Het Wespennest

​In deze editie

 • Medezeggenschapsraad
 • Aprilgrap
 • Talentenshow
 • Spannende weken
 • Inschrijven broertjes/zusjes
 • Avondvierdaagse
 • Duinrakkers
 • Zwemdiploma's
 • Medaillespiegel
 • Verjaardagen en Agenda

Nieuw Lid Medezeggenschapsraad
Wie komt de oudergeleding van de MR versterken volgendschooljaar?

Janey, onze trouwe voorzitter van de MR gaat ons aan het einde van het schooljaar verlaten, tegelijk met
haar jongste zoon Liam uit de groep van Prajna.

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om mee te denken over het schoolbeleid.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marissa, Annelies of Clemeyns van de personeelsgeleding of
Michel (vader van Daan en Cas) en Graziella (moeder van Floris, Casper en Lotte) van de oudergeleding.

Aprilgrap
Wat betreft de mutsen grap hebben we zelfs de Volkskrant gehaald! Zo’n 10% van de kinderen kwam daadwerkelijk met een muts naar school maar deden deze al snel af toen ze hoorden dat ze in de maling waren genomen.
De reacties van de ouders (via de mail) waren wel erg leuk: 

 • “Gunst, had ik toch bijna een chagrijnige mail teruggestuurd dat ons kind niet nodeloos nog meer toetsen moet gaan zitten maken. Zo naïef. Haha!”
 • “Ik heb mijn muts alvast opgedaan en ik presteer beter ja! :-)”
 • “Wat leuk dat jullie met dit onderzoek meedoen. Van een van de onderzoekers begreep ik dat het meest zuivere onderzoeksresultaat wordt bereikt met een Unox-muts. Misschien goed om dit nog even door te geven?”
 • Van een ouder uit de MR: “HAHA!!! moet de MR dit niet goedkeuren?”

Lentefeest en Talentenshow
Op vrijdag 29 mei wordt op school flink gefeest! We hebben die dag het Lentefeest waarvoor iedereen bij deze alvast van harte uitgenodigd wordt (nadere informatie volgt natuurlijk nog).

‘s Middags wordt op school de Talentenshow gehouden. Na de voorrondes in de klas zal, met de Schoolraad als strenge jury, worden gezocht naar de grootste talenten van de onder-, midden- en bovenbouw.

Gebruik de meivakantie dus goed om te oefenen voor je act. Ga je goochelen of zingen, dansen of muziek maken, ken je en heel mooi gedicht of heb je een bijzonder kunstwerk gemaakt waar je wat over wilt vertellen? Zoals gezegd zullen er in de groep voorrondes worden gehouden met de afsluitende Grote Finale op 29 mei in de hal.

Spannende weken 8e jaars
De achtstejaars gaan spannende weken tegemoet. De afgelopen periode hebben de kinderen samen met hun ouders heel veel scholen bezocht en hebben ze hun voorkeurslijstje ingeleverd. Nu is het wachten op de loting!

In tegenstelling tot andere jaren is nu na één ronde bekend waar alle kinderen naartoe gaan en is het niet meer zo dat een uitgeloot kind in de tweede ronde maar moet hopen dat ergens nog plek is. Daarnaast weegt het advies van de school nu ook het zwaarst. Al met al is de plaatsing later dan voorheen bekend en dat maakt het voor de kinderen extra spannend op welke school ze terecht komen.

Volgende week vindt dan eindelijk de eind-CITO plaats. Dinsdag, woensdag en donderdag buigen de kinderen zich over de boekjes met opdrachten. Gelukkig is deze toets minder van belang dan vorige jaren. Het resultaat verandert niets aan het advies

Een lager gemaakte toets verschilt niets aan het advies van de school. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaan we met de ouders in overleg om na te gaan of het advies nog moet worden aangepast.

Laat de kinderen evengoed maar op tijd naar bed gaan en zich de komende dagen voldoende ontspannen!

Inschrijven jongere broertjes en zusjes
Half maart is ook de eerste loting geweest van het nieuwe plaatsingsbeleid van de gemeente en besturen.

De laatste dagen stroomden de aanmeldingen nog binnen en hoewel we blij zijn dat nog steeds zoveel ouders kiezen voor het Wespennest, zijn er met pijn in ons hart over de periode van een half jaar 10 kinderen uitgeloot. Dit heeft mede te maken met het feit dat in deze maanden veel broertjes en zusjes instromen en er dus weinig plekken zijn voor kinderen van buiten de school.

Zorgt u ervoor, dat voor de periode januari t/m augustus, de formulieren voor de broertjes en zusjes worden ingeleverd bij Marijke, het zou jammer zijn als u te laat bent en een tweede kind naar een andere school zou moeten.

Wat betreft de groepsindeling gebeurt het soms dat ouders een voorkeur opgeven voor een bepaalde medewerker of juist plaatsing bij een ander kind dat al bekend is. Uiteraard mag u dit doorgeven (geldt ook voor de bouwovergangen) maar we kunnen niet garanderen dat dit verzoek wordt gehonoreerd, er zijn veel factoren die meespelen bij een groepsindeling waardoor het niet altijd lukt.

Avondvierdaagse
Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni wordt de jaarlijkse avondvierdaagse weer gehouden.

De groepen 1 tot en met 5 lopen 5 km, de groepen 6, 7 en 8 lopen 10 km. Dit is geen verplichting, maar het gebeurt om meer spreiding over het parcours te krijgen. Bovendien is het voor de grotere kinderen een mooie uitdaging.

Binnenkort meer informatie, ook over de inschrijving.

Medaillespiegel
Ben Voorter is 2e geworden op de clubcompetitie van zijn turnclub Tonido, in de categorie 'Benjamin'.

Calvin Griffioen mag in Italië meedoen aan een internationaal WK-Taekwando toernooi.

Duinrakkers weer van start
Evenals zovele voorgaande jaren vieren de Duinrakkers ook dit jaar weer drie weken vakantie in de Kennemerduinen. Basisschoolleerlingen uit Amsterdam-Noord kunnen deelnemen aan dit gesubsidieerde dagkamp.

Elke ochtend worden zij met de bus opgehaald bij diverse haltes in Amsterdam-Noord en in de namiddag worden ze daar weer afgezet. In de tussentijd kunnen zij zich in het Natuurgebied de Kennemerduinen heerlijk vermaken met hun leeftijdsgenootjes, dit onder leiding van jonge enthousiaste begeleiders.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen zich door middel van een inschrijfformulier inschrijven voor dit kamp, dat dit jaar gehouden wordt van 6 juli t/m 24 juli.

Alle informatie over het kamp is te vinden op: www.duinrakkers.nl vanaf deze site is het inschrijfformulier te downloaden.

Meer informatie kunt u krijgen via telefoonnummer 06-12877737 of via de folder van het Jeugdvakantieplan.
Vrijwilligers in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar zijn tevens van harte welkom. Meer informatie over dit dankbare werk is eveneens te vinden op de website of via bovengenoemd telefoonnummer.

Zwemdiploma
Magne Kreulen en Dion de Wolff hebben hun A-diploma, Julan Maatman heeft haar B-diploma en Ben Voorter en Amanda Mol hebben hun C-diploma gehaald. Knap allemaal hè?!

Amanda, Ben, Dion, Julanen en Magne, Hartstikke Gefeliciteerd!!!

In de Natuur
De groep van Marissa heeft natuurlijk ook aandacht aan het Project besteed. De kinderen hebben verhaaltjes geschreven over wat zij 'buiten' en 'in de natuur' doen:

Verjaardagen

April

 • 01 Christian Prins
 • 01 Rosa Wiedijk
 • 02 Antonia van Dorssen
 • 02 Mats Jansen
 • 04 Felien Prins
 • 05 Benjamin de Ruyter van Steveninck
 • 05 Thijs Landheer 06 Mika Christ
 • 06 Wende Smit
 • 08 Sep Weeda
 • 09 Emma Park
 • 12 Karmijne Dittmar
 • 18 Joppe Bos
 • 19 Bente Baretta
 • 20 Linda Kempers
 • 22 Valentijn de Vriese
 • 23 Milan Schram
 • 24 Isa Brand
 • 25 Luuk Aalders
 • 25 Quinten Welvaadt
 • 29 Maria Baretta
 • 30 Thirza van Veen

Mei

 • 01 Lewis Topping
 • 03 Zef Wingender
 • 05 Joppe Brouwer
 • 05 Ole Lubbers
 • 07 Meis van Daatselaar
 • 09 Kayleigh Lamine
 • 10 Vito de Croon
 • 13 Bruno Christ
 • 13 Selin Perk
 • 13 Suzanne Boon
 • 15 Sydney Bongsomenggolo
 • 18 Camiel Kors
 • 18 Noortje Aalders
 • 18 Sajad Sadat
 • 19 Liam Maartens
 • 24 Serillio Boakye
 • 24 Tosca Beckers
 • 26 Finley Welman
 • 29 Elza Croon de
 • 30 Jamie de Gruijter
 • 31 Ashley Kan
 • 31 Benjamin Meinardi

Agenda

 • Dinsdag 21 t/m donderdag 23 april: CITO Entree toets
 • Maandag 27 april: KONINGSDAG
 • Maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei: MEIVAKANTIE
 • Maandag 18 mei: Schoolraad
 • Woensdag 20 mei: Onderbouwfeest


De volgende Honingpot verschijnt: Vrijdag 22 Mei

Kom kijken op Wezblog, het blog van en voor kinderen van het Wespennest! Met veel verhalen en de hipste dingen! www.wezblog.nl

 

​Medezeggenschapsraad, aprilgrap, talentenshow, spannende weken, inschrijven broertjes/zusjes.

Foto's

Video's

Meer informatie