Honingpot 394 - 05/11/2015

  • Gemaakt op: 5-11-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Foto's en de Privacy van Kinderen

no-photography.pngMet een mooie nieuwe website en het gebruik van social media (we zitten op Twitter en op Facebook​) wordt het steeds makkelijker om de school visueel te presenteren. Daarnaast denken we dat het voor ouders ook leuk is om te kunnen zien wat er tussen half negen en kwart over drie gebeurt.

Een aantal ouders wil niet, dat hun kind op foto's van de webste te zien is. Daar proberen we steeds op te letten. Verder zorgen we er altijd voor dat er geen volledige namen van de kinderen bij de foto's staan, zodat ze niet door zoekmachines gevonden kunnen worden.

Zodra we een foto, of zoals afgelopen week een filmpje, buiten de school willen gebruiken (bijvoorbeeld om bij een artikel te plaatsen of het filmpje voor het Samsung Smart Sharing Platform) vragen we hier specifiek toestemming voor. Gaat het hierbij om een gering aantal kinderen, dan benaderen we u persoonlijk. Gaat het, zoals bij het filmpje, om meerdere kinderen, dan zullen we via de mail om toestemming vragen.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben of kunt u ons van goed advies voorzien, dan hoort Marijke dat graag.


Reken Zeker

reken zeker.pngSinds een paar jaar werken we met de rekenmethode Reken Zeker. Bij de laatste 10-minuten gesprekken waren er gelukkig weer ouders die ons vroegen hoe zij hun kind zouden kunnen helpen en hoe er op school bepaalde bewerkingen worden aangeleerd. Op de website Goedrekenonderwijs.nl vindt u veel informatie over deze methode en kunt u ook een speciaal onderdeel voor ouders vinden.


Studiedagen, Hoe en Waarom

17 en 18 November zijn weer twee studiedagen en zijn de kinderen vrij.

planning.pngKinderen op de basisschool moeten in 8 jaar tijd 7520 uur naar school. Dat komt neer op minimaal 940 uur per schooljaar en dit aantal uur mogen scholen grotendeels zelf verdelen. Op dit aantal uur is ook het budget van de school gebaseerd. Het rijk betaalt voor het aantal leerkrachten dat nodig is om alle kinderen ongeveer 940 uur les te geven.

Sommige scholen hebben een werkrooster van 25 uur of zelfs nog minder, andere scholen maken meer uren per week. Het Wespennest werkt met een wekelijks rooster van 25 uur en drie kwartier. Een snelle rekensom leert, dat 940 uur gedeeld door 25 3/4 uur een totaal van 36,5 lesweken is.

Als eerste worden de vaste vakanties ingepland samen met de vastgestelde vrije dagen, zoals Pinksteren, Hemelvaart etc. Als we dan weten hoeveel uur er voor lessen overblijft, wordt gekeken hoeveel ruimte er nog is voor extra vrije dagen voor de kinderen. Deze extra vrije dagen gebruiken we vervolgens als studiedagen voor de medewerkers.

Bij het plannen van vrije dagen is de regel, dat we niet meer dan 7 gebroken weken mogen creëren. Daarom is dit jaar gekozen voor een week paasvakantie naast de gebroken weken. Ten slotte wordt het voorstel door de MR gecontroleerd en moeten zij toestemming geven.

Bij het verdelen van de vrije dagen voor de kinderen is vooral gekeken naar wanneer dit voor de medewerkers gunstig valt. De reden is, dat het meestal studiedagen zijn en we die zo willen verdelen, dat ze voor het schrijven van de rapporten, een bijscholing over een methode of het plannen van projecten kunnen worden gebruikt.

Tijdens de afgelopen studiedagen vóór de herfstvakantie zijn de onderbouwmedewerkers verder geschoold in de methode Kijk en hebben de bovenbouwmedewerkers een workshop gehad over het verrijkingsaanbod voor kinderen die meer uitdaging aankunnen. Daarnaast zijn de huidige projecten (Herfst en Het Menselijk Lichaam) voorbereid en hebben we gesproken over ons reken- en spellingsonderwijs.


Zwemdiploma's

In groep 3 lijkt het de laatste weken wel een waterballet! Vijf kinderen hebben hun zwemdiploma gehaald!! Joppe Bos, Joppe Brouwer, Thirza van Veen en Dirtzen Vos hebben hun A-diploma, en Sebastiaan Verberg zijn B-diploma gehaald.

Dirtzen, Joppe, Joppe, Sebastiaan en Thirza: HARTSTIKKE GEFELICITEERD !!!


Werkzaamheden aan de straat voor Noorderwarmte

image1.JPG 

De komende weken wordt langs de parkeerplaats achter de school gegraven voor de leidingen voor de Noorderwarmte. Vanaf de afvalcentrale West wordt onder de grond een 16 kilometer lange leiding gelegd om de warmte die vrij komt bij de verbranding van ons afval te gebruiken voor het verwarmen van woningen en bedrijven.

Dit betekent dat waarschijnlijk al vanaf maandag de weg vanaf de purmerweg naar school en het parkeerterrein zal zijn afgesloten. Er kan wel geparkeerd worden bij het parkeerterrein richting de kerk van de Jehova's of op 'ons' parkeerterrein maar dan vanaf het winkelcentrum.

Let hiervoor op de omleidingsborden en zorg voor wat extra tijd zodat de kinderen wel op tijd op school zijn.


Because We Carry

because we carry.jpgHelp je ons helpen? Ik ben Wendy van Laarhoven,  de moeder van Tess ( groep Pranja)   en Thijn (Groep Marissa / Remke) van Ommen.  Van 12 tot 17 november ga ik met Because We Carry naar Lesbos. Daar komen nog steeds dagelijks duizenden bootvluchtelingen aan en alle noodhulp is afhankelijk van vrijwilligers, er zijn nog steeds geen overheden actief met bieden van hulp! Wij gaan proberen een klein (hopelijk groot!) verschil te maken.

Willen jullie ons helpen? Dat kan! Een (kleine) financiële bijdrage met grote impact. Van de inkomsten dekken we een deel van de tickets en gaan we voeden, warm aankleden en vervoeren.
Donaties kun je overmaken op een gezamenlijke rekening: NL78KNAB0209047372 tnv M Hovers o.v.v. Because we Carry

In deze editië:
Foto's en de Privacy van Kinderen, Reken Zeker, Studiedagen - Hoe en Waarom, Zwemdiploma's, Werkzaamheden aan de straat voor Noorderwarmte en Because We Carry

Foto's

Video's

Meer informatie