Honingpot 396 - 5/12/2015

 • Gemaakt op: 4-12-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​
​Sintfe
sinterklaas-rond.jpgest 2015

Na lang wachten en kloppende hartjes was het vandaag weer zo ver: Sinterklaas was op het Wespennest. Samen met maar liefst drie Pieten kwam hij te paard naar school. Er was trouwens wel iets misgegaan met het paard. De nieuwe hulp-Piet Saskia (waarover later meer) had hem verkeerd gepoetst waardoor hij niet wit meer was maar zwart. Gelukkig mocht dat de pret niet drukken en werd het een geweldig feest. Op ons Twitteraccount, op Facebook en op de website zijn foto's van het Sint bezoek te vinden. De sint heeft na de aankomst te paard een ontvangst gehad in de hal. Er werd voor hem gezongen en gedanst, door zowel de bovenbouw als de middenbouw​. Vervolgens ging voor de groepen 1 t/m 3 het feest door in het speellokaal waar er nog meer werd gezongen maar ook koprollen, op de mat en in het klimrek, dansen en voorlezen. Ook heeft Sint alle groepen bezocht, kado's gebracht en in de bovenbouw de schitterende surprises bewonderd. Uiteraard werd er ook flink gestrooid. Elders op de website treft u een kort nieuwsbericht met foto's van het feest.

De afgelopen jaren hebben we stapsgewijs veranderingen in het sinterklaasfeest aangebracht. Twee jaar geleden geen rode lippen en gouden ringen meer, en vorig jaar voor het eerst ook een roetveegpiet. Daarnaast hadden de pieten vorig jaar duidelijk een ander kapsel.

Dit jaar hebben we, zoals u al eerder op onze website heeft kunnen lezen, de nieuwe liedjes geïntroduceerd. Een modernisering zonder de "bromtol met een zweep erbij" en zonder zwartepieten. Ook hielp Steef, de vader van Rens, om de bekende hulppiet te introduceren. Vanwege een tekort aan pieten had hij sint gevraagd of hij een keer mocht invallen. Dat mocht en ook de kinderen vonden het een eer dat hij zo'n speciale opdracht kreeg. Vervolgens heeft hij een goed woordje voor Saskia gedaan, omdat zij al jaren droomt van een carrière als piet. En ja hoor, vandaag mocht zij als hulppiet naar school komen om Sinterklaas te helpen.

Wij hopen hiermee een mooie ontwikkeling in gang te hebben gezet. We zijn benieuwd hoe de kinderen het hebben ervaren en als iemand nog tips voor volgend jaar heeft, dan horen we dat graag!


Klaasorkest

De afgelopen week hebben de kinderen van het klaasorkest onder leiding van Clemeyns, weer heel hard gerepeteerd. Op onze Twitter- en Facebook pagina kwam er al af en toe een foto of kort filmpje voorbij.

muzieknoten.jpgIeder jaar vormen kinderen die een instrument bespelen, samen het orkest dat de viering van het Sinterklaasfeest begeleidt. Woensdag bij het zingen in de hal hebben zij ook al de liedjes meegespeeld en in deze video is daar een verslag van. Het orkest speelde de sterren van de hemel en de nieuwe tekst van "Oh kom er eens kijken" zat er al prima in.

Vandaag bij het sinterklaasfeest stond het orkest wederom op het podium te stralen en mochten ook Sint en de Pieten er volop van genieten.


Naar Jeff Kinney!!

bram botermans.jpgIedereen heeft het vast in de vorige Honingpot gelezen: er is een prijsvraag geweest waarbij degene met de 'coolste' vraag aan Jeff Kinney, schrijver van de populaire serie "Het leven van een loser", het programma "College Tour Jeff Kinney" mocht bijwonen en daarbij de hele klas mocht meenemen.

Alex uit de groep van Prajna heeft deze prijsvraag gewonnen en nu mogen wij aanstaande maandagmiddag 7 december, met 30 kinderen naar boekhandel Scheltema om daar de opnames van het programma bij te wonen. Ook kunnen de kinderen hun eigen 'Loser'boeken laten signeren en met Bram Botermans op de foto gaan!

Op het nieuwe Websiteonderdeel Wezblog komt binnenkort een verslag van deze happening!

kerst.pngVan de Kerstgroep

Onze kerstmarkt is dit keer op woensdag 16 december van 11:00 tot 12:00 uur en we hebben hiervoor heel veel ouderhulp nodig. Daarnaast mogen natuurlijk ook alle ouders spulletje komen kopen. Het geld dat we hiermee ophalen gaat naar Serious Request (je weet wel, van het Glazen Huis). De opbrengst van deze landelijke actie gaat dit jaar naar de hulp aan kinderen in oorlogsgebied.

Voor het kerstdiner op donderdag 17 december van 18:00 tot 19:00 uur vragen we alle ouders iets lekkers te maken.

Op maandag 7 december willen we graag de school en de groepen versieren. Hiervoor hebben we ook heel veel ouders nodig.

En... we zoeken glazenpotjes, vooral Olvaritpotjes.  


meeting.jpgSabine Draaijer nieuw in de MR

Nou daar zat ik dan, ’s avonds op school in het lokaal van de Multiwesp, aan tafel met drie medewerkers en twee andere ouders. Ik kende iedereen al, dus het kennismakingsrondje konden we overslaan: Marissa, Annelies en Clemeyns zijn in de Medezeggenschapsraad (MR) de vertegenwoordigers van het team en Graziëlla (moeder Lotte en Casper), Michel (vader Daan en Cas) en ik (moeder Isara en Karmijne) vertegenwoordigen de ouders.

Terwijl we bepaalden wat de speerpunten voor het komende jaar zouden worden, maakten we toch ook een beetje nader kennis. En leerde ik in sneltreinvaart wat een MR doet en wat er van me wordt verwacht. Communicatie met de ouders blijft, net als vorig jaar, ook dit jaar een aandachtspunt. En dan ben je bij mij aan het juiste adres, want als communicatieadviseur weet ik alles van boodschappen, ruis en communicatiemiddelen.

In de Honingpot en op de website zal ik regelmatig verslag doen van de bijeenkomsten met de MR. En ik hoop van de ouders input te krijgen voor volgende vergaderingen. Want tenslotte vertegenwoordig ik, samen met Graziëlla en Michel jullie, de ouders.

We horen dan ook graag van jullie wat we met de schoolleiding kunnen bespreken. Je kunt hiervoor ook mailen naar wespennest.mr@askoscholen.nl
lijst.jpgOp de MR-agenda

Op 10 november 2015 kwam de MR voor de eerste keer dit schooljaar bijeen. Het MR-jaarverslag over schooljaar 2014-2015 is goedgekeurd en zal via de stamgroepmail aan de ouders worden verspreid.

Verder hebben we bepaald welke speerpunten we, naast het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan en de begroting het komend schooljaar aan bod laten komen. Het gaat onder meer om de volgende zaken: communicatie met de ouders, het borgen van het beeldende vormingsonderwijs, de vervanging van de conciërge, de visie op ICT en het beleid dat daaruit voortkomt, het beleid op het gebied van meer-begaafden, het terugkoppelen van bevindingen met nieuwe methoden, het pestprotocol en het delen van het schoolplein met de Buikslotermeerschool.

Aanvullende onderwerpen, vragen of opmerkingen kunnen worden gemaild aan wespennest.mr@askoscholen.nl of persoonlijk worden doorgegeven aan een van de MR-leden.
Zwemdiploma's... en nog iets!

Jet Roskamp en Joppe Brouwer hebben hun zwemdiploma B in de pocket!! Super hè?! Jet en Joppe, HARTSTIKKE GEFELICITEERD!!


En dan nog iets...voetbal.jpg

Amber Najm-El Hawa heeft haar eerste voetbal-doelpunt gescoord!! En er gaan er nog heel veel volgen! Supergoed Amber.

Financiële hulp

In deze dure decembermaand is het voor veel mensen moeilijk om rond komen. Gelukkig heeft de gemeente een aantal mogelijkheden voor een financiële ondersteuning.

Op https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ worden onder andere de volgende mogelijkheden genoemd:

 • Het aanvragen van een kind-pakket;
 • Het aanvragen van de scholierenvergoeding. Daarmee betaalt u bijvoorbeeld schoolreisjes, een fiets, bijles, de sportclub, muzieklessen of de vrijwillige ouderbijdrage;
 • Het jeugdsportfonds waarmee de contributie en kleding voor het sporten betaald kan worden;
 • Het jongerencultuurfonds voor dans-, teken-, of muzieklessen voor kinderen;


Bij al deze aanvragen mag u hulp vragen bij Marijke of bij onze ouder Kind Adviseur Annelies Way.

​In deze editie:
Sintfeest 2015, Klaasorkest, Naar Jeff Kinney, van de Kerstgroep, Sabine Draaijer in de MR, Op de MR-agenda, Zwemdiploma's, Financiële hulp

Foto's

Video's


Meer informatie