Honingpot 398 - 15/01/2016

 • Gemaakt op: 15-1-2016 08:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  


Jaaropening en Goed Voornemens


Omdat ddesk-calendar-represents-year-two-thousand-sixteen_MyC7NMwu.jpge eerste week pas op dinsdag begon vanwege de studiedag voor het team hebben we de jaaropening pas afgelopen maandag gehouden. Deze werd door Clemeyns en Marijke verzorgd. Ze  renden hierbij in hardloopkleding door de hal vanwege al hun goede voornemens, maar we zullen jullie de foto's onthouden.  Wel hebben ze beloofd om te blijven hardlopen en gezond(er) te eten.

Ook de kinderen hadden verschillende goede voornemens: niet meer de kralen op de grond laten vallen, eindelijk durven logeren, heel goed je best doen bij voetbal, en nog veel meer! Met zulke goede voornemens kan het jaar vast niet meer stuk!

We wensen iedereen een geweldig 2016 en dat de goede voornemens maar mogen slagen!


Ouderavond over Mediouderavond.jpgawijsheid

U heeft het vast al in de agenda omcirkeld:  op 26 januari hebben we weer een Ouderavond. Dit keer is het thema Mediawijsheid. Wij hebben het bureau ‘Jeugd en Media’ gevraagd deze avond samen met ons te verzorgen. De insteek is om ouders praktische handvatten te geven voor media-opvoeding. De benadering is positief, maar we staan uiteraard ook stil bij de risico’s en uitdagingen die dit met zich meebrengt. Aan de orde komen onder andere:

 • Aantrekkingskracht van smartphones, tablets en sociale media
 • Welke rol speelt (sociale) media in het leven van kinderen?
 • Welke invloed heeft mediagebruik op gezondheid en gedrag?
 • Welke kansen en risico's bieden (sociale) media?
 • Wat moeten kinderen leren?
 • Hoe kunnen ouders hun kind helpen om goed met media om te gaan?


‘Onderbouwouders’ hebben doorgaans andere vragen dan ‘bovenbouwouders’. Door verschillende aspecten te belichten, zullen we tijdens de presentatie met deze verschillende vragen rekening houden. Zo zal de inhoud voor onderbouwouders wat meer gericht zijn op bijvoorbeeld de grote aantrekkingskracht van touch-schermen (inclusief advies over ‘schermtijd’) en geschikte content (wat zijn leuke en leerzame apps). Ouders van oudere kinderen maken zich meer zorgen over cyberpesten, ‘whatsapp gedoe’ en andere nare ervaringen. Soms ook over slaaptekort en de afleiding van huiswerk met schermen in de buurt.

De ouderavond start om 19:30 (vanaf 19:15 is er koffie) en zal tot ongeveer 21:30 duren.
We hopen op een informatieve ouderavond met veel ouders.

U kunt zich voor deze avond aanmelden via deze link.​


Nieuwe Conciërge
welkom.jpg
Na het pensioen van Gerrit waren wij op zoek naar een nieuwe conciërge. Vorige week donderdag is Edwin bij ons begonnen onder de bezielende leiding van Gerrit. Edwin heeft ervaring als conciërge al is dat wel een poosje geleden. Een aantal werkzaamheden zijn voor hem bekend en anderen zullen nieuw zijn. We hopen dat hij zich op zijn gemak zal voelen.

Serious Request / Glazen Huis

Heeft u ons gevolgd in dSerious-Request-logo.jpge kerstvakantie? Saskia is helemaal naar Heerlen geweest om namens het Wespennest een cheque bij het glazen huis aan te bieden. Elders op de website kunt u hierover een bericht vinden met daarbij heel veel foto's. De wesp was een paar keer goed op tv te zien en heeft zelfs in het glazen huis op het prikbord gehangen!!


​​​Mogelijke groei en nieuwbouw

Wellicht heeft u het de afgelopen weken uit de media vernomen, er is sprake van mogelijk groei en nieuwbouw voor het Wespennest. Amsterdam blijft groeien en in Amsterdam-Noord zullen waarschijnlijk nog zo'n 14.000 woningen gebouwd gaan worden de komende jaren. De wethouder onderwijs heeft samen met de Amsterdamse schoolbesturen toegezegd voor deze kinderen voldoende plaatsen op scholen te bieden. Het bestuur van onze school, (de Asko) heeft het Wespennest aangewezen als één van de scholen waar groeipotentie in zit en is hierover met mij (Marijke) in gesprek. Ook het team en de MR zijn op de hoogte van deze wens van het bestuur en spreken hier over. Wat gaat dit voor de school betekenen, is het een bedreiging of een kans, hoe willen we dan dat het nieuwe gebouw er uit gaat zien en betekent het dat er zaken in ons onderwijs anders geregeld moeten worden? Als u hierover vragen of ideen heeft kunt u hiermee terecht bij het team, de MR en uiteraard bij Marijke.


Aanmelden broertjes en zusjes

De aanmelding van nieuwe kinderen gaat al een paar jaar via het formulier dat ouders van de gemeente ontvangen. Naast het schoolformulier dat ouders voor de broertjes en zusjes invullen is het ook van belang, dat het formulier van de gemeente wordt ingeleverd.

Vergeet dit alstublieft niet!! We moeten nog steeds elke periode loten en we doen heel erg ons best het leerlingaantal op maximaal 30 per groep te houden. Hierbij mogen we alleen de kinderen meetellen voor wie het formulier van de gemeente is ingevuld. Een broertje of zusje dat we moeten plaatsen, maar voor wie het ‘gemeente formulier’ niet is ingevuld zorgt voor grotere groepen dan we willen.

​In deze editie: Jaaropening en Goede Voornemens, Ouderavond over Mediawijsheid, Onze nieuwe Concierge, Serious Request, Mogelijke groei en nieuwbouw​ en Aanmelden Broertjes en Zusjes.

Foto's

Video's

Meer informatie