Honingpot 400 - 12/02/2016

  • Gemaakt op: 12-2-2016 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


10-minuten gesprekken

10-minutes gesprek.jpgVolgende week staan de tien-minutengesprekken op het programma. Voor alle kinderen zijn er gesprekken ingepland waarbij de volgende ragen naar voren kunnen komen (en dat binnen tien minuten ;-) ): Hoe gaat het op school en hoe gaat het thuis met het kind? Wat gaat al (heel) goed en waarmee moet het kind nog wat oefenen? Wat vinden ze leuk? Herkent je het beeld dat de school van het kind heeft?

We hopen dat alle ouders komen om over de ontwikkeling van hun kind te praten.


Extra informatie Buikpijnonderzoek

In vorige editiamc logo.jpges van de Honingpot was informatie te vinden over het buikpijnonderzoek dat mw. Bosschaart wil uitvoeren voor het AMC. Omdat er ouders zijn die twijfelen of ze mee zullen doen en misschien eerst nog vragen hebben is mw. Bosschaart aanstaande dinsdag 16 februari vanaf 16:00 uur tot ongeveer 17: 45 uur op school aanwezig om extra informatie te geven.

U bent van harte welkom haar dan even te spreken.
Projectweek Kunst

Na de voorjaarsvakantie zijn de projectweken. Wij hebben twee keer per jaar een schoolbreed project en na het film-project tijdens de Kinderboekenweek richten we ons in maart op de Kunst.

smiley-emoticons-face-vector-artist_7kcd6b_L.jpgIedere groep zal een kunstenaar of kunststroming behandelen en daar van alles over leren, uitzoeken en uiteraard (na)maken. De verdeling is als volgt: Danielle behandelt Matisse, Lucia en Saskia doen Chagall, Yonie neemt Keith Haring voor haar rekening, Remke en Marissa nemen Vincent van Gogh, Fabienne en Jovana behandelen Monet, Diane en Annette leren over Picasso, Belinda en Marissa doen het over Pop Art, Prajna richt zich (ook) op Keith Haring en Annelies en Teun nemen Karel Appel en de Cobra schilders voor hun rekening. 


Behalve dat we voor die weken ouders zoeken die kunnen helpen met het maken van kunstwerken of over kunstenaars en stromingenwillen vertellen, vragen wij ook om over dit project mee te denken. Heeft je een goed idee, weet je een leuk museum, is er een interessante kunstenaar waar wij misschien niet aan denken? Laat het de projectgroep weten: Remke, Annelies, Lucia of Marijke.


Nieuwe Speelplein

cruijff foundation logo.jpgDe plannen voor het vernieuwen van het grote speelplein vorderen gestaag. De kinderen van de Schoolraad hebben gekozen welke onderdelen van Johan Cruyff's Schoolplein 14 zij willen: de atletiekbaan, de bull's eye speelcirkel en een extra voetbalmogelijkheid. De kinderen van de verrijkingsgroep hebben met Clemeyns de plattegrond hiervoor getekend en de speelvelden ingepland.

Ook heeft een 'groene-speeltuinen-landschaps-architect' een voorlopig ontwerp voor het groene speelgedeelte gemaakt, met veel mogelijkheden voor klimmen, klauteren, kliederen en ontdekken. En de Richard Krajicek Foundation gaat zorgen voor een nieuw tennis/basketbal/streethockeyveld en dan moeten er ook nog fitnessapparaten komen voor met name de oudere jeugd.

logo krajicek.pngEr is op dit moment nog niet bekend wanneer alles aangelegd gaat worden maar we houden u op de hoogte.


​​Niet meer rollen door de school

Hoewel ze erg leuk zijn die schoenen met wieltjes er onder willen we niet meer dat de kinderen ze in school dragen. De kinderen kunnen er niet normaal op lopen en rollen dus door de klas en de school. Dit is niet veilig en heeft al nare valpartijen tot gevolg gehad. Mochten de kinderen deze naar school aandoen geef dan aub extra sc​hoenen mee zodat de kinderen ze net als de skates bij de voordeur uit kunnen doen om hun gewone schoenen op school te dragen. 

​​​Geef mij maar een boek​

Voor een (bijna) gratis exemplaar van het boek Oorlogswinter zie: http://www.geefmijmaareenboek.nl/​​​400 x Honingpot

​​​Vandaag ontvangt u de 400e Honingpot. We zijn voor u in het arcvhief gedoken en hebben gezocht naar nummer 1. We menen deze gevonden te hebben. De honingpot dateert van 19-8 1976 en was duidelijk op de typemachine gemaakt en vervolgens gestencild. Dit betekent dat de Honingpot al bijna 40 jaar bestaat.

Hierbij willen we u één van de artikelen uit dit eerste nummer niet onthouden:​

HP 1.png.jpg

Aanbod van de Tinteltuin voor BSO en peuterspeelzaal

tinteltuin.jpegVan ouders van kinderen die 't  Wespennest bezoeken, hebben wij begrepen dat er belangstelling bestaat voor buitenschoolse opvang van TintelTuin. Op basis hiervan hebben wij een speciaal aanbod samengesteld. Per 1 maart kunnen wij de kinderen het volgende bieden:

– voorschoolse opvang van 7:30 – 8:30 uur op BSO Buikslotermeer, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar;
– naschoolse opvang van 15:15 – 18:30 uur op BSO Buikslotermeer, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar;
– naschoolse opvang van 15:15 – 18:30 uur op BSO De Weijde Blick, voor kinderen van 4 en 5 jaar;
– naschoolse opvang van 15:15 – 18:30 uur op BSO De Stadshoeve, voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar;
– 11 weken vakantieopvang van 8:30 – 18:30 uur op BSO De Stadshoeve, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar;
– flexibele vakantieopvang van 8:30 – 18:30 uur op BSO De Stadshoeve, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar;

Wilt u weten wat de kinderopvang netto kost? Dat kunt u berekenen via de calculator op de website  tinteltuin.nl (voor de berekening van het tarief maakt het niet uit, op welke locatie de (vakantie) opvang plaatsvindt).

Voor een rondleiding op een of meer van de genoemde locaties kunt u bellen met Yvonne Valentijn, locatiemanager BSO Stadshoeve en BSO De Weijde Blick of met Renate Piet, locatiemanager van BSO Buikslotermeer.

Direct inschrijven kan ook! Dat kan via de website www.tinteltuin.nl

Peutergroep / Voorschool
Op de peutergroepen kunnen peuters van 2,5 tot 4 jaar samen spelend leren. We werken volgens de voor- en vroegschoolse methode Kaleidoscoop, waarbij actief leren centraal staat. Medewerkers en kinderen zijn actief betrokken bij elkaar, elkaars gebeurtenissen en ideeën. Pedagogisch medewerkers ondersteunen het actief leren. Zij bieden kinderen een uitdagende leeromgeving, en gebruiken hiervoor verschillende materialen. Zij helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor taal, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

De peuterschool / voorschoolgroep is gratis omdat dit initiatief wordt gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kinderen met een VVE-indicatie komen 12 uur per week. Kinderen zonder indicatie mogen 6 uur per week kosteloos komen.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Valentijn, locatiemanager BSO Stadshoeve en BSO De Weijde Blick. Telefoon: 0681876208 en e-mail: y.valentijn@tinteltuin.nl
Renate Piet, locatiemanager BSO Buikslotermeer. Telefoon: 0681872945 en e-mail: r.piet@tinteltuin.nl

​​​​Concierge​

Tot slot willen wij u laten weten dat we de proeftijd van onze nieuwe concierge Edwin niet hebben verlengd. Zijn kwaliteiten sloten niet aan bij onze wensen en behoeften. 

​In deze editie: 10-minuten gesprekken, Extra bijeenkomst Buikpijnonderzoek, Projectweek Kunst, Nieuw Speelplein, Niet meer rollen door de school, 400x honingpot, ​Aanbod Tinteltuin voor BSO

Foto's

Video's

Meer informatie