Honingpot 404 - 20/05/2016

  • Gemaakt op: 20-5-2016 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​
nieuwe groep.jpgDe groepen in het nieuwe schooljaar

Bij de jaarlijkse overgang van kinderen naar een volgende groep en bouw maakt de school een zorgvuldige afweging om een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de nieuwe groepen te realiseren. Factoren die hierbij worden meegewogen zijn onder andere een goede verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes en van kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben.

Er wordt geprobeerd om voor ieder kind te zorgen dat er in de nieuw groep kinderen zitten waar hij/zij mee kan samenwerken en/of samen spelen. Als de nieuwe groepen door de school zijn vastgesteld, kunnen deze niet meer worden gewijzigd. Het verplaatsen van één kind heeft namelijk altijd consequenties voor andere kinderen of voor de groepssamenstelling als totaal.

Op 28 juni vindt de zogenaamde Wendag plaats. Op deze dag gaan de kinderen die van bouw veranderen alvast een dagje wennen in de nieuwe stamgroep.

Ruim vóór de wendag krijgen alle ouders een brief waarin staat in welke groep hun kind in het volgend schooljaar terecht komt. De exacte datum van deze brief is nog niet bekend, omdat we momenteel nog druk bezig zijn met doublures en/of versnellingen.

Op 12 juli nemen alle kinderen op een rituele wijze afscheid van de oude groep en  oude bouw middels het zogenaamde Plan XYZ. Hiermee markeren we de overgang naar de volgende fase.


jaarplanning.jpgJaarplanning
Volgens de Wet op he Onderwijs moeten de kinderen jaarlijks minimaal 940 uur naar school om over 8 jaar in totaal 7520 uur les te krijgen.

Wij plannen jaarlijks zo'n 950 uur in zodat we nog iets ruimte hebben voor calamiteiten (zoals laatst met de kortsluiting). Omdat met name dagen als Hemelvaart en Pasen nog al eens verschillen en zo soms wel en soms niet in de Meivakantie vallen, wisselt het aantal vrije dagen voor de kinderen van jaar tot jaar een beetje.

Daarnaast is het zo dat de medewerkers niet alle dagen dat de kinderen vrij zijn ook een vrije dag hebben. Medewerkers hebben een jaartaak van 1659 uur en met een gemiddelde werkweek van 40 uur zijn wij dus méér aanwezig dan de kinderen. De studiedagen voor het team willen wij zo goed mogelijk over het jaar verdelen. We kijken hierbij vooral naar dagen waar de medewerkers ook echt iets aan hebben, zodat deze dagen ook zoveel mogelijk effectief en gezamenlijk kunnen worden besteed. Daarnaast plannen we de studiedagen zo, dat ook de ouders er een voordeel van hebben.

Dit alles leggen wij voor aan de MR. Nadat deze akkoord is, is het rooster definitief.

Voor het volgende schooljaar 2016-2017 is het vakantie- en vrije dagen rooster voor de kinderen als volgt:

VAKANTIESvant/m
Herfstvakantiema 17-10-2016vr 21-10-2016
Kerstvakantiema 26-12-2016vr 06-01-2017
Voorjaarsvakantiema 20-02-2017vr 24-02-2017
Pasenvr 14-04-2017ma 17-04-2017
Meivakantiema 24-04-2017vr 05-05-2017
Hemelvaartdo 25-05-2017vr 26-05-2017
Pinksterenma 05-06-2017
zomervakantiema 24-07-2017vr 01-09-2017

Studie- en andere bijzondere dagen
vr 09-09-2016Studiedag
​vr 14-10-2016​Vanaf 12:00 vrij
ma 24-10-2016Studiedag
di 06-12-2016Studiedag
vr 23-12-2016Vanaf 12:00u vrij
ma 09-01-2017Studiedag
vr 10-02-2017Vanaf 12:00u vrij
vr 17-02-2017Vanaf 12:00u vrij
ma 27-02-2017Studiedag
do 30-03-2017Studiedag
​do 13-4-2017​Vanaf 12:00 vrij
ma 22-05-2017 t/m wo 24-05-2017Studiedagen
di 06-06-2017Studiedag
vr 30-06-2017Studiedag
vr 21-07-2017Vanaf 12:00u vrij

​​​​ Kortsluiting voor de meivakantie

​​Wat was het een schrik toen we die donderdagochtend even voor achten op school kwamen. Alle stoppen waren doorgeslagen en het stonk naar brand in de school. Omdat er op dat moment geen gevaar meer zou zijn waren we niet gebeld door de beveiliging en werden we op dat moment verrast. Omdat niet duidelijk was hoe de kortsluiting ontstaan was, het enorm stonk en we bang waren voor herhaling werd het besluit genomen aan de ouders te vragen de kinderen weer mee te nemen. Achteraf gezien hadden we hier meer het overzicht moeten houden over welke kinderen zich hadden afgemeld en of zij inderdaad thuis terecht konden. Dit was in de bovenbouw niet altijd duidelijk en hoewel wij hopen dat iets dergelijks nooit meer voorkomt is dat nu wel opgenomen in ons ontruimingsplan.

De meeeste kinderen konden thuis of bij vriendjes terecht en voor de kinderen waarbij dat niet het geval was hebben wij de opvang verzorgd op donderdag en vrijdag.

In de meivakantie zijn verschillende partijen druk bezig geweest in de school. Alle electra is nagekekebn en waar nodig vervangen en er zijn 'overspanningsbeveiligers' geplaatst om herhaling te voorkomen. Ook is geozrgd dat in elk geval de digiborden weer werkten. Wij zijn nog steeds bezig met het vervangen en laten repareren van alle apparaten die bij dit incident stuk zijn gegaan.

We danken de ouders heel hartelijk voor de flexibiliteit en de zorgzaamheid en hopen dat dit ons niet nogmaals overkomt.​


talentenshows.jpgTerugblik Talentenshow & Lentefeest
Wat hebben we genoten van alle talenten van de kinderen! Zingen, dansen, muziek maken, schilderen en basketbal en dat waren dan alleen nog maar de kinderen die de finale hadden bereikt.
Vrijdagmiddag hadden we deze geweldige finale in de hal, waarbij het de jury wel heel moeilijk werd gemaakt.

Na lang beraad en moeilijke afwegingen hebben Sep en Ivar voor de onderbouw gewonnen, Floor bij de middenbouw en Jay bij de bovenbouw. HULDE! 's Middags tijdens het druk bezochte- en zeer gezellige Lentefeest, hebben de winnaars nogmaals opgetreden voor een volle hal.

Wat was het Lentefeest weer gezellig, nadat de kinderen en ouders door de 'paspoort' het plein op waren gekomen kon het feesten beginnen. Heerlijke hapjes waren verzorgd door de ouders, drankjes en een geweldige aankelding door de feestgroep en de broodjes wesp door de achtstejaars. De kinderen konden intussen genieten van de vele internationale spelletjes en ook de weergoden waren ons gunstig gezind.​

Kinderen en ouders bedankt, het was weer heel erg gezellig!


enquete.jpgEnquête naschools sportaanbod
Beste ouders/verzorgers, mijn naam is Zoï Alblas, stagiair bij de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord. Ik volg de opleiding Sport, Management & Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor mijn tweedejaars stage voer ik een communicatieonderzoek uit voor de afdeling sport. Het doel van het onderzoek is in kaart brengen op welke manieren wij jullie beter kunnen informeren over het naschoolse sportaanbod.

Deze enquête bevat 14 vragen en zal een paar minuutjes duren. De enquête zal volledig anoniem blijven. Mocht u kans willen maken op de voetbal, vragen wij wel om uw emailadres. De gegevens zullen alleen voor het onderzoek gebruikt worden. De link van de online enquête is: http://www.thesistools.com/web/?id=509626

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet, Zoï Alblas, Afdeling Sport Gemeente Amsterdam, z.alblas@amsterdam.nl


verplaatst.jpgOnderbouwfeest verplaatst
Beste ouders van de Onderbouw, in het Jaarrooster staat ons Onderbouwfeest gepland op woensdag 25 mei a.s. Door de Meivakantie zijn wij echter een beetje in tijdnood gekomen en hebben daarom besloten om het feest te verplaatsten naar donderdag 23 juni a.s. De kinderen hebben die dag tot 12 uur school, vandaar onze keuze.

Via de stamgroepmail zullen wij jullie nog verder informeren.

Groet, Danielle, Saskia, Lucia, Frederieke, Teun en Yonie


voetbaltoernooi.pngMiddenbouwvoetbaltoernooi
Volgende week, van 23 t/m 27 mei is weer het jaarlijkse Middenbouw-voetbaltoernooi. De middenbouw en de ouders hebben hier al informatie over gekregen, maar iedereen kan en mag natuurlijk komen kijken en vooral: aanmoedigen!!

29 juni sportdag

Woensdag 29 juni 2016 houden wij weer onze jaarlijkse sportdag op de  atletiekbaan van ATOS.
Dit kunnen wij echter niet zonder hulp van ouders en daarom vragen wij jullie om je op te geven.
Dit kun je doen op de lijsten die naast de lokalen hangen.
 
Wij hopen op jullie hulp want zonder hulp helaas geen sportdag!
Een sportieve groet,
Diane, Staffan en Yonie

Avond4daagse.jpgAvondvierdaagse

Van 30 mei t/m 2 juni is weer de avondvierdaagse. De inschrijving is inmiddels gesloten, maar om de kinderen onderweg te voorzien van wat te drinken is nog hulp nodig, kun​t u 1 of meerdere avonden staan tijdens de route met de limonade of kunt u helpen met de inkoop? Mail naar Sabine (de moeder van Joosje) a4wespennest@gmail.com of bel 06-28047911.

​​​TSO- bericht

Beste Ouders en Verzorgers,

 Hier even een belangrijk bericht vanuit de Tussen schoolse opvang (Broodje Mee).

Zoals een aantal van u misschien al hebt vernomen, verwacht ik rond 16 juli ons eerste kindje. Dit houdt o.a. in voor de TSO dat ik natuurlijk met zwangerschapsverlof zal gaan.

Vanaf deze week (20 mei) zal ik de vrijdag al niet meer aanwezig zijn. Vanaf donderdag 9 juni zal mijn zwangerschapsverlof ingaan tot ongeveer begin oktober.

Gelukkig hebben we 2  goede vervangers gevonden die mijn taken gaan waarnemen!
Euredice Sporkslede is een collega van BSO de Regenboog en zij zal aanwezig zijn op maandag en dinsdag. Bij haar kunt u terecht voor administratieve vragen en vragen over de TSO.  Euredice heeft al eerder bij verschillende TSO's gewerkt en uw kinderen zijn zeker in goede handen bij haar en de overige TSO collega's.
Voor de donderdag en vrijdag zal Annelies de Groot de TSO waarnemen. Ze is een vast gezicht op het Wespennest en staat al een aantal jaar met plezier bij de kleutergroep.
De TSO telefoon en de mail zullen gewoon bereikbaar blijven. Voor vragen, klachten, opmerkingen etc. kunt u gewoon mailen, bellen of even binnenstappen.

Afgelopen jaar is al met al weer goed verlopen en dat is mede namens u en de kinderen te danken en ook wil ik voordat ik nog met verlof ga mijn dank uitspreken naar alle medewerkers zich weer ingezet hebben om de pauze tot een succes te maken.

Ik wens jullie allen alvast een geweldige zomer toe en de kinderen uit groep 8 succes op jullie volgende school!

Tot in oktober!
Groet,
Marijn Pronk​Zzwemdiploma.jpgwemdiploma

Okan Aslan heeft zijn A-diploma gehaald. Knap hoor!! Okan, HARTSTIKKE GEFELICITEERD!!!!

​In deze editie:
De groepen in het nieuwe schooljaar, Jaarplanning, Kortsluiting, Terugblik Talentenshow & Lentefeest, Enquête naschools sportaanbod, Onderbouwfeest verplaatst, Middenbouwvoetbaltoernooi, sportdag, Avondvierdaagse, TSO bericht en Zwemdiploma

Foto's

Video's

Meer informatie