Honingpot 406 - 17/06/2016

 • Gemaakt op: 17-6-2016 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Loesje-einde-vakantie.jpgEinde Schooljaar
Nog maar een paar weken en de vakantie staat voor de deur: zes weken vrij! Tot die tijd staat er nog een aantal zaken op het programma:

 • Donderdag 23 juni zijn de kinderen om 12:00 vrij (heeft u de BSO ingelicht?);
 • Vrijdag 24 en maandag 27 juni zijn studiedagen voor het team. Ook dan zijn de kinderen vrij en komen op dinsdag 28 juni weer op school;
 • Dinsdag 28 juni is ook de wendag voor de kinderen die naar een nieuwe bouw gaan. Iedereen start die dag wel in de eigen groep. De kinderen die naar een nieuwe bouw gaan zullen daarna door hun nieuwe klasgenoten worden opgehaald, om vast een ochtend in de nieuwe groep door te brengen. We hopen van harte dat we tijdens de wendag ook weten welke medewerkers aan de verschillende groepen les gaan geven, want daar zijn we op dit moment helaas nog niet uit.
 • Woensdag 29 juni is de sportdag, heeft u zich al opgegeven om te helpen?

In de voorlaatste schoolweek is op dinsdag 5 juli de musical voor geïnteresseerden. De afgelopen weken kreeg het decor al steeds meer vorm onder leiding van twee fanatieke moeders. Er wordt dagelijks hard gewerkt aan de achtergrond en rekwisieten. Er wordt gerepeteerd en een lichtplan gemaakt. Een aantal vaders heeft gezorgd dat licht, geluid en beamer optimaal werken en ook aan de kleding wordt druk gewerkt. Alle hulp-ouders alvast bedankt voor jullie inzet tot nu toe.


formatie.jpgFormatie nieuwe schooljaar 

U las het hierboven al, wij zijn nog niet helemaal uit de formatie. Dit betekent dat de brieven met de nieuwe groepsindeling pas aan het eind van de week verstuurd zullen worden. Houdt u daarom in het lange weekeinde de brievenbus goed in de gaten?


Amsterdam-logo-gif.gifNieuw project van Annette
Op Twitter, Facebook en op onze website heeft u Annette in actie gezien bij het eindcongres van het Leraren Ontwikkel Fonds. Afgelopen jaar had zij subsidie gekregen voor veranderingen op het gebied van mondelinge taal, waardoor zij het project "Vertellen" vorm kon gegeven.

Voor volgend schooljaar heeft zij weer een subsidievoorstel ingediend met dit keer als thema: "Amsterdam, onze stad". Ook dit voorstel is goedgekeurd en dus zal volgend schooljaar in het thema staan van Amsterdam.

Dit onderwerp heeft heel veel deel-onderwerpen zoals geschiedenis, architectuur, inwoners etc. Annette is nu samen met Clemeyns druk bezig om dit project verder vorm te geven. Mocht u hiervoor ideeën hebben of iemand kennen die zou kunnen bijdragen dan kunt u één van hen aanspreken.


op tijd.jpgKOM NOU TOCH OP TIJD!!!
Vorige week maandag waren Clemeyns en Marijke toch wel erg teleurgesteld en vanmorgen Marissa en de toverspiegel ook weer. Twee weken geleden ging de weekopening van Remke en Marissa over te laat komen en hoe vervelend dat is voor al die medewerkers en kinderen die wel op tijd zijn. Na deze 'les' waren we week hoopvol gestemd.

Wat schetste onze verbazing (of eigenlijk teleurstelling): we moesten gewoon ruim 5 minuten op het podium met de zaallichten uit wachten tot alle ouders aan de kant en alle kinderen op hun plaats en stil waren!!

We hadden ons de hele week voorbereid, diverse voorstellen waren langsgekomen, besproken en weer terzijde gelegd om tot de weekopening  te komen en dan sta je daar voor joker te wachten tot je kunt beginnen.

KOM NOU TOCH OP TIJD! Komende maandag een nieuwe kans.


De Bieb
bieb.pngLezen, dat was het onderwerp van de weekopening vorige week maandag. "Welke boeken vind je leuk," "Hoe inspireer je een ander om het boek te gaan lezen dat jij zo leuk vindt?"

Onze meest trouwe bieb-moeder Francien heeft hierover een prima gastoptreden verzorgd en verteld over al die leuke boeken die in onze bieb staan.

Omdat de kinderen al die leuke boeken straks zes weken moet missen heeft iedereen vanaf groep 4 een folder meegekregen van de vakantiebieb-app. Hiermee kun je ook op vakantie digitaal de leukste boeken lezen.

Voor veel kinderen blijft het lezen van een echt papieren boek het leukste en om te voorkomen dat we met school straks ook aangewezen zijn op de digitale bieb een dringende oproep: we zoeken bieb-ouders.

Wie wil er wekelijks of om de week een (deel van de) ochtend de bieb bemannen? Je tekent dan de boeken af, adviseert over leuke boeken om te lezen en registreert het boek dat een kind leent. Zonder extra hulpouders zal de bieb steeds minder open zijn en uiteindelijk misschien zelfs moeten sluiten….


Zwemdiploma's
Julie Carree
en Romeijn Beck hebben allebei hun B-diploma gehaald en Harper Winkler heeft haar A-diploma binnen!! SUPER knap hoor! Harper, Julie en Romeijn: HARTSTIKKE GEFELICITEERD!!!


logo_ASKO.jpgVacature Gemeenschappelijke MR
Aan het eind van dit schooljaar loopt de termijn van Okyay Orgut (een ouder van De Achthoek) als lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Asko af. Okyay heeft al te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen. Mochten er andere ouders zijn die zich eveneens willen kandideren dan kan dat tot en met woensdag 15 juni as. Indien nodig volgen daarna verkiezingen. Kandidaten hoeven niet in een lokale MR te zitten.


De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de Asko. De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, veelal op dinsdagavond.

Voor nadere informatie en/of aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een mailtje sturen naar gmr.asko@askoscholen.nl.
Peter Thibaudier, Voorzitter GMR

​In deze editie:
Programma einde schooljaar, Formatie nieuwe schooljaar, Nieuw project Annette, KOM NOU TOCH OP TIJD!, De Bieb en Zwemdiploma's

Foto's

Video's

Meer informatie