Honingpot 408 - 16/09/2016

 • Gemaakt op: 16-9-2016 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Start nweer naar school.jpgieuwe schooljaar

Wat was het fijn om iedereen de eerste maandag weer terug te zien op school, uitgerust, gebruind en uitgelaten liep de hal weer vol met opgewonden ouders en kinderen.

We zijn het jaar gestart met een inkijkje in onze teambijeenkomst tijdens de zomervakantie en met een sprookje in plat Amsterdams van Prajna. Amsterdam wordt het centrale thema dit jaar en dat hebben we afgelopen weken geweten. Er werden al dialogen geschreven in het bargoens, deden we aan 'tweede-taal-onderwijs' en is er al gezongen als Ciske de Rat hoewel onze kinderen keurig articuleerden. Natuurlijk hebben we bij dat laatste even getwijfeld of de tekst wel door de beugel kon, maar we vonden het uiteindelijk bij het culturele erfgoed horen en een mooie reden voor een les woordenschat.

Er staat dit jaar nog veel meer Amsterdams op het programma, dus kijk goed op de jaarkalender wanneer de speciale weeksluitingen zijn en lees verderop in deze Honingpot over de speciale ouderavond van 27 september.


Sschoolfotograaf.jpgchoolfotograaf

Al in de eerste week is de fotograaf op school geweest om alle kinderen op de foto te zetten. Het was een nieuwe fotograaf met dus andere foto's dan de afgelopen jaren. We hopen dat het resultaat u bevalt.

U krijgt/ kreeg via uw kind een brief met een voorbeeld-foto en een inlogcode voor een website waar de foto's van uw kind te vinden zijn. Via deze website kunt u de foto's bestellen.

Let op!! De eerste twee weken betaalt u geen verzendkosten en worden de foto's naar school gestuurd en door ons uitgedeeld. Bestelt u in oktober dan betaalt u wel voor de verzending.

Wees a.u.b. zuinig op de brief! In verband met de bescherming van persoonsgegevens beschikt de fotograaf niet over de namen van de kinderen. Bestellen zonder de inlogcode wordt daardoor erg lastig.


privacy.jpgPrivacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

De bescherming van de persoonsgegevens is een behoorlijk hot-item momenteel, en terecht. Regelmatig krijgen wij van instanties de vraag om de NAW-gegevens van de kinderen te verstrekken, soms zelfs inclusief BSN-nummer.

We verstrekken nooit zomaar gegevens en vragen altijd waarvoor het is en waarom het op deze manier en zo compleet moet gebeuren. Meestal blijkt dit dan niet echt nodig maar voor de andere partij vooral gemakkelijk.

Mocht het inderdaad zo zijn dat de aanvrager gerechtigd is om de gegevens op te vragen, dan zullen wij die niet via een onbeveiligd kanaal zoals e-mail verstrekken.

Met persoonsgegevens moet zorgvuldig worden omgesprongen en wat u ons verstrekt zullen wij dan ook niet zomaar met derden delen.


amsterdam.jpgAmsterdam, onze stad

Het hele komend schooljaar zullen we aandacht besteden aan het project 'Amsterdam, onze stad'. Om hier tijd voor vrij te maken hebben Clemeyns en Annette een beurs gekregen van het Lerarenontwikkelfonds.

We hebben het schooljaar verdeeld in een aantal thema's en hopen dat jullie en misschien jullie buren, of mensen die jullie kennen en die veel weten van de stad zoveel mogelijk mee doen!

Om dat te bewerkstelligen is het handig dat jullie weten aan welke thema's we aandacht besteden: tot de herfstvakantie zullen we het hebben over ontstaan en groei, daarna hebben we aandacht voor wonen, samenleven en geloof. Na de kerstvakantie zullen we gaan werken aan het thema school, wetenschap, politiek en immigratie, daarna besteden we achtereenvolgens aandacht aan kunst en natuur, de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam Noord, en we sluiten af met het thema dromen over de stad.

Verhalenverteller Rik Vuur zal enkele malen in alle groepen een stukje van een verhaal komen vertellen. De groepen gaan vervolgens met hun stukje aan de slag waarna Rik weer terug komt en op het podium alle stukjes samenvoegt tot één geheel. De eerste keer dat hij bij ons op het podium zal komen vertellen is bij de weekopening van 31 oktober.

Wij hebben allemaal veel zin in ons project en hopen dat jullie dat ook hebben. En als het lukt, een keer een bijdrage komen leveren. Overleg daarover met uw stamgroepmedewerker, of met Clemeyns of Annette en zie ook de uitnodiging in deze Honingpot voor de Storytellingavond op 27 september, aansluitend aan de OR-jaarvergadering.


ouderraad.pngJaarvergadering Ouderraad

Het nieuwe schooljaar is weer in volle gang! Als het goed is beschikt iedereen inmiddels over de prachtige Wespennest Jaarkalender met alle evenementen en bijeenkomsten van dit schooljaar.

Een van deze evenementen is de jaarvergadering van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de Ouderraad. Doel van de oudervereniging is, om de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en de medewerkers te bevorderen.

We vertellen tijdens de jaarvergadering graag meer over de concrete invulling van deze doelstelling. Daarnaast zullen we inzicht geven in ons huishoudboekje (hoe wordt de ouderbijdrage besteed?). Ook worden tijdens de ledenvergadering de leden van de Ouderraad (her)benoemd. De volgende ouders worden voorgedragen:

 • Greke Delsing (secretaris)
 • Ronald Steenbakkers (penningmeester)
 • Eelke van der Meulen (lid)
 • Sjaak Huijsman (lid)
 • André Jansen (voorzitter)

De jaarvergadering vindt plaats op: dinsdag 27 september a.s. om 19.00 uur

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 1. Introductie/doelstellingen Ouderraad/benoeming Ouderraad
 2. Financiën (rekening & verantwoording, begroting, vaststellen ouderbijdrage)
 3. Terugblik (broodje mee, nieuwbouw)
 4. Vooruitblik (broodje mee, nieuwbouw)
 5. Rondvraag

Aansluitend vindt een workshop over het project Amsterdam plaats onder leiding van Annette. Het belooft een gezellige en inspirerende bijeenkomst te worden. We hopen jullie de 22e te mogen verwelkomen!

Hartelijke groeten, De Ouderraad (Greke, Ronald, Eelke, Sjaak en André)


storytelling.jpgEen bijzondere uitnodiging

Voor het project 'Amsterdam, onze stad' waar we het komend schooljaar het hele jaar aandacht aan besteden, willen we graag zoveel mogelijk deskundigen uitnodigen om verhalen te komen vertellen.

Omdat jullie allemaal in Amsterdam wonen denken we dat jullie zelf die deskundigen zijn. Dat kan zijn omdat jullie iets kunnen vertellen over jullie vakgebied of over jullie ervaringen in Amsterdam.

Om die reden nodigen wij jullie uit om na afloop van de jaarvergadering van de Ouderraad, op 27 september, op school te blijven om vanaf 19.45u deel te nemen aan een workshop die wordt verzorgd door toneelschrijver en regisseur Andres Vonder. Hij geeft ook in bedrijven storytellingworkshops, dus het is heel bijzonder dat hij dat nu voor ons doet.  Er is plek voor 40 mensen, dus laat met een mailtje aan mij weten of je meedoet.

Met vriendelijke groeten, Annette Benedictus, leerkracht groep 4/5, A.Benedictus@askoscholen.nl


zwemdiploma.jpgZwemdiploma's

Vóór de vakantie hebben Lola Traag en Antonia van Dorssen hun C-diploma gehaald! Dat moeten we natuurlijk nog even vermelden!

Antonia en Lola: HARTSTIKKE GEFELICITEERD!!!


TSO.jpgTSO (Broodje Mee)

Allereerst welkom in het nieuwe schooljaar! Euredice Sporkslede (Smallsteps) en Annelies de Groot zijn de tijdelijke vervangers van Marijn (zwangerschapsverlof). Voor administratieve vragen en vragen over de TSO kunt u op maandag en dinsdag bij Euredice, en op donderdag en vrijdag bij Annelies. Daarnaast zal Gerard Maijenburg op donderdag ondersteunen indien mogelijk.

Voor vragen, klachten, opmerkingen etc., kunt u gewoon bellen of even binnenstappen. U kunt ons ook bereiken via het nummer van de TSO-mobiel  0644261551 of via de mail wespennest.tso@askoscholen.nl

Op het prikbord tegenover de kamer van Marijke hangen inschrijf- en wijzigingsformulieren. U kunt ze ingevuld aan uw kind meegeven.

Als kind(eren) niet naar de TSO komen, dan vinden we het fijn als er wordt afgemeld. Wij maken ons namelijk zorgen als een kind er niet is en wij niet weten waarom hij/zij afwezig is. Afmelden kan via onze TSO-mobiel of door een briefje mee te geven.

Daarnaast hebben we vóór de vakantie met de OR van het Wespennest overleg gehad. Hierbij hebben we het functioneren van de TSO uitvoerig besproken. Het was een positief gesprek. Vanuit de OR kwam naar voren, dat er soms klachten zijn over het reilen en zeilen op de TSO. Smallsteps wil de ouders dan ook op het hart drukken, dat mocht er iets zijn met betrekking tot de TSO, u altijd contact met bovenstaand telefoonnummer of emailadres opneemt. Als u het idee heeft dat de oplossing niet voldoet kan u ook altijd contact opnemen met gerard.maijenburg@smallsteps.info (locatiemanager Amsterdam Noord)

Wij gaan er samen met de kinderen weer een leuk en gezellig jaar van maken!

Met vriendelijk groet, Euredice en Annelies


dat!.pngDAT!school


Op zondag 18 september is er een open dag met gratis proeflessen op de DAT!school jeugdtheater- en filmschool in Amsterdam-Noord. Alle kinderen vanaf 7 jaar die theater en film leuk vinden kunnen op de DAT!school lessen komen volgen in toneel, dans, zang, camera acteren en zelf films maken.

Elk jaar sluiten we altijd af met een grote voorstelling voor de hele school in ons eigen theater. Door het jaar zijn er presentaties waarin de leerlingen kunnen schitteren.

Op de DAT!school is er ruimte voor fantasie. Kinderen gaan hun talenten ontdekken en  ontwikkelen onder professionele begeleiding van ervaren docenten. Er zijn lesprogramma´s voor verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. Ouders mogen blijven kijken. De proeflessen zijn van 10.30 - 13.00 uur.

U kunt uw kind voor de open dag opgeven door een mail te sturen naar inschrijven@datschool.nl met vermelding van de naam en de leeftijd van het kind.

Voor meer informatie, zie de website: www.datschool.nl


nationale sportweek.jpgNationale Sportweek

Van 17 t/m 25 september wordt de Nationale Sportweek gehouden. Dit is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is en valt samen met het moment waarop veel verenigingen en clubs hun deuren opnieuw open zetten.

Daarom vieren we tijdens de Sportweek in september in heel Nederland de start van het nieuwe sportseizoen!

In Amsterdam worden er van 17-25 september verschillende activiteiten georganiseerd in het Noorderparkbad, het De Mirandabad, en in het Zuiderbad.

In het Noorderparkpad bijvoorbeeld:

 • Donderdag van 9.30 tot 12.00 uur: Samen actief voor volwassenen;
 • Vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur: Survival activiteiten voor kinderen met A diploma;

Alle activiteiten worden gratis aangeboden.

Aanmelden voor deelname aan de activiteiten is niet nodig. U kunt zich uiterlijk een kwartier voor de start van de activiteit melden bij de kassa van het betreffende bad.

​In deze editie: Start nieuwe Schooljaar, Schoolfotograaf, Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens, Amsterdam onze Stad, Jaarvergadering Ouderraad, Een bijzondere Uitnodiging, Zwemdiploma's, TSO (Broodje Mee), DAT!school, Nationale Sportweek

Foto's

Video's

Meer informatie