Honingpot 410 - 14/10/2016

  • Gemaakt op: 14-10-2016 08:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


Project Amsterdam

De afgelopen periode hebben de kinderen een eerste kennismaking gehad met het thema 'Amsterdam, onze stad'.

Op maandag 31 oktober sluiten we het deel 'ontstaan en groei' af met een weekopening waarin verhalenverteller Rik Vuur samen met kinderen uit alle groepen de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam vertelt. Dit wordt in de week daaraan voorafgaand voorbereid.

Uiteraard gaan we verder met het project en zullen we aandacht besteden aan het thema 'samenleven'. De interviewtechnieken die de kinderen zich de afgelopen weken hebben eigen gemaakt zullen dan goed van pas komen, want we hopen in elke groep gasten te ontvangen. Als u de komende weken de moeder van Benjamin en Lasse, de moeder van Jo en Magne of de moeder van Jelke en Pijke tegenkomt op het schoolplein, bedank ze dan voor hun prachtige lessen in interviewen en presenteren!

Enkele ouders hebben laten weten iets te willen komen vertellen in de groepen. Er zijn ook grootouders, buren en zelfs een politieman die ons meer kunnen vertellen over de stad. We hebben een oud Heemkennisboek van Amsterdam te leen gekregen, waar een moeder op school zelf in gewerkt heeft, en ook een fotoboek. Daar zijn we allemaal heel blij mee! De komende periode zullen we iedereen die iets wilde komen vertellen uitnodigen om in de groepen te komen.

Er zijn ook weer excursies: de groepen 3 t/m 8 gaan naar het Amsterdam Museum.

Op vrijdag 11 november zijn dat de groepen van Annette ('s morgens) en van Prajna ('s middags), op vrijdag 18 november de groepen van Gijs ('s morgens) en van Belinda ('s middags), en dan op vrijdag 25 november de groepen van Fabienne ('s morgens) en die van Annelies ('s middags). U begrijpt al dat we hier weer ouderbegeleiding bij nodig hebben. Meldt u zich aan bij de medewerker van de groep waar uw kind in zit als u mee zou kunnen. Alvast hartelijk dank!

Clemeyns en Annette


Lezen wáár je wilt

Tijdens de Kinderboekenweek wordt er op het Wespennest méér en vooral anders gelezen dan normaal. Dinsdag mochten de kinderen zelf kiezen waar ze hun boek wilden lezen. Sommigen kozen voor de bank in de teamkamer of lagen languit in de hal. Er waren ook kinderen die een stil plekje in één van de magazijnen zochten en er lagen kinderen in de gele kasten die de achterkant van de tribune vormen.

Lezen op een heel andere manier. Voor leuke foto's verwijzen we u naar het fotoboek dat altijd op de kast in de hal staat. Hierin staan, behalve foto's van het lezen, ook foto's van de schooltuinen, de weeksluitingen en nog veel meer.

Nu foto's steeds minder vaak worden afgedrukt zijn we blij dat we op het Wespennest al vele jaren een ouderwets papieren fotoboek bijhouden! Neem gerust eens een kijkje (zie foto)!IMG_6165.JPG


IMG_6166b.jpg Boeken aftekenen

Jaarlijks lezen de kinderen heel wat boeken en het is het leuk om daarover te kunnen vertellen. Het aftekenen van boeken is niet alleen bedoeld om de voortgang van het aantal gelezen boeken bij te houden, maar ook om de kinderen te leren erover te vertellen.

Maar… 200 kinderen die elk ten minste 20 boeken lezen geeft totaal 4000 (!!) boeken af te tekenen. Dat doen wij als medewerkers, maar de vrijwilligers in de bieb en ook kinderen tekenen soms de boeken af. Het is fijn als ook ouders daarbij helpen en het geeft je meteen inspiratie voor het kiezen van een boek voor je eigen kind.

In de hal staat een 'tijdschriften-cassette' met daarin lijsten met allerlei vragen die je bij het aftekenen kunt stellen (zie foto). Blijft u na school even in de hal om een kind een boek af te laten tekenen?


lief-en-leed.jpg
Lief en Leed

Zondagmorgen héél vroeg is Remke bevallen van een gezonde zoon, Abel. Moeder en zoon maken het goed en we wensen Remke en haar gezin heel veel geluk met Abel.

Frederieke was aan het begin van het schooljaar weer regelmatig op school om haar werkzaamheden weer op te bouwen. Helaas gaat het nog niet goed genoeg en heeft zij hier weer mee moeten stoppen. Haar herstel gaat met vallen en opstaan en we zullen haar nu weer even moeten missen. Dat betekent dat in de groep van danielle voorlopig Rina op de woensdag in de groep zal blijven.

In de groep van Saskia en Lucia gaat een kleine verandering optreden, Saskia gaat na de herfstvakantie werken op woensdag en vrijdag en Lucia de andere dagen.

Tot slot een herhaalde oproep van de collega's uit de onderbouw: heeft u nog onderbroekjes van school of voor school, we hebben ze hard nodig voor de kleine ongelukjes die nog wel eens gebeuren!

onderbroeken.jpg


lezen.jpg Trots!

In het kader van de diploma's en andere zaken om trots op te zijn krijgt onze oud-leerling Judith Mevius een eervolle vermelding. Dit schooljaar is Judith van school veranderd en is zij naar het Universum gegaan, een school voor speciaal basisonderwijs. Dat zij nu kan stralen en ergens heel erg goed in is blijkt wel uit het feit dat zij op haar school met een lovend juryrapport de voorleeswedstrijd heeft gewonnen. Judith gefeliciteerd!


Zwemdiploma

Julie Rameau uit de groep van Diane en Annette heeft haar B-diploma gehaald.e-flyer.jpgOuderfeest

Op zaterdag 5 november aanstaande staat het jaarlijkse Ouderfeest weer op het programma. Het thema is dit keer 'Jordaan Wespival'. Alle ouders zijn van harte welkom! Zie de flyer verderop in deze Honingpot.

​In deze editie: Project Amsterdam, Lezen wáár je wilt, Boeken aftekenen, Lief en leed, Trots! en Zwemdiploma

Foto's

Video's

Meer informatie