Vacature: directeur Het Wespennest

 • Gemaakt op: 30-3-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Ieder kind is uniek, zo is er maar één!
Jenaplanschool Het Wespennest is een gemeenschap van kinderen, medewerkers en ouders waar saamhorigheid centraal staat. Het is een gemeenschap die gericht is op het opvoeden van kinderen en de optimale ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden. Op onze school is plaats voor kinderen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsniveaus en culturele achtergronden. Alleen of samen met anderen leren ze door deel te nemen aan de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs: het gesprek, het werk, het spel en de viering.

Voor deze bijzondere school zoekt het bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestant-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO) per 1 augustus 2018 een

unieke directeur (0,8 fte)

Jenaplanschool Het Wespennest kreeg zijn naam 50 jaar geleden, toen bij de bouw van de school in het beroemde Plan van Gool in Amsterdam Noord een wespennest werd gevonden. De school is rijk aan tradities en koestert die al jaren. Vooral het jaarlijkse kamp van groep 6, 7 en 8 is een traditie waar oude “Wespen” nog steeds met heimwee op terugkijken. Kinderen, medewerkers en ouders zijn erg betrokken bij elkaar en zetten zich samen in om ieder uniek kind in deze veranderende wereld zo goed mogelijk te begeleiden.

Na 50 jaar is het Wespennest toe aan een nieuw gebouw. De nieuwe directeur gaat een belangrijke rol spelen bij de plannen voor het nieuwe gebouw en het begeleiden van het (bouw)proces. Een nieuwe school biedt ook de kans om met nieuwe ogen naar het Jenaplanconcept te kijken en de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen.

We zoeken een directeur die:
 • affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met Jenaplanonderwijs
 • ruime managementervaring in het basisonderwijs heeft in een leidinggevende functie van een school en bij voorkeur lesgevende ervaring heeft
 • in staat is om samen met het team de missie, visie en kwaliteit van de school aan te scherpen en te borgen
 • een duidelijke visie op onderwijs heeft
 • de ontwikkeling naar een professionele cultuur binnen het team verder vorm geeft
 • inspireert om onderwijs vorm te geven dat bijdraagt aan de kennis en vaardigheden die kinderen in de 21e eeuw nodig hebben, passend binnen het profiel van de school
 • ondernemend is en affiniteit heeft met en kennis heeft van financiën, personeel & organisatie en ICT
 • een afgeronde schoolleidersopleiding heeft of bereid is deze te volgen
 • in staat is om op grond van analyse en resultaten beleid te ontwikkelen of bestaand beleid bij te sturen
 • in staat is om actuele onderwijskundige inzichten en maatschappelijke informatie in het werk te verweven
En:
 • samen met leerlingen, medewerkers en ouders verder bouwt -ook letterlijk- aan een inspirerende en betekenisvolle school
 • er voor zorgt dat kinderen, medewerkers en ouders gezamenlijk de toekomst van hun gemeenschap vorm geven en op eigen kracht duurzame veranderingen realiseren
 • het collectief leren stimuleert
 • reflecteert op het eigen handelen en het handelen van de ander
 • open staat voor andere ideeën
En:
 • mensen en hun talenten ziet en hen uitdaagt tot professionele ontwikkeling
 • communicatief sterk is, zowel mondeling als schriftelijk, op een open en directe manier
 • een luisterende instelling heeft en daadkrachtig en standvastig is als dat nodig is
 • de kernwaarden van de ASKO verbinden, aandacht hebben en ambitieus zijn onderschrijft, uitdraagt en hier op eigentijdse wijze vorm- en inhoud aan geeft
En:
 • betrokken, verbindend en altijd op zoek naar samenwerking is
 • de school als gemeenschap belangrijk vindt en dit actief stimuleert
 • verantwoordelijkheid neemt voor het geheel en belangstelling toont voor de ander en de wereld om zich heen
Wij bieden:
 • een uitdagende baan
 • een professioneel team met liefde voor het vak
 • betrokken ouders, leerlingen en medewerkers
 • rechtspositie conform CAO PO, schaal DB

Meer weten?
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jan-Willem van Schendel, directeur onderwijs en organisatie op mailadres: jw.vanschendel@askoscholen.nl

Reageren
U kunt uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae tot en met 15 april 2018 insturen naar Marianne van Schijndel, personeelsadviseur, m.van.schijndel@askoscholen.nl.

De sollicitatiegesprekken worden naar verwachting in week 17 en week 22 gevoerd.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure en de mogelijkheid bestaat dat u gevraagd wordt om een managementdrives vragenlijst in te vullen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Foto's

Video's

Meer informatie