Honingpot 420 - 09/06/2017

  • Gemaakt op: 9-6-2017 08:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Feestelijke opening herinrichting Breedveld

Dinsdag 30 mei werd de speelzone officieel geopend. Wij mochten daarbij zijn. 

Voorafgaand aan het officiële gedeelte werden er spannende stunts gedaan. Getuige de twee foto's hieronder hielden we daarbij wel even ons hart vast!! 

Afbeelding1.png

Afbeelding2.png

Na de opening mocht er nog gespeeld worden. We zijn ontzettend blij met het nieuwe plein!

Teun

We hebben de afgelopen weken op verschillende manieren aandacht geschonken aan het overlijden van Teun. Wij missen Teun nog steeds enorm, maar hebben ervoor gekozen om de mindmap weg te halen van het podium. We hebben nu een klein herdenkingshoekje gemaakt in de hal. Teuns vrouw zal een keer op school komen en dan zullen we haar de mindmap geven.


Groei.jpgStand van zaken groei

Via de Honingpot zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de groei van de school. Dan zal ik u laten weten wat de stand van zaken op dat moment is. 

Afgelopen maanden is er veel gesproken met het team en de MR over de groeimogelijkheden van de school. Om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken zijn er gesprekken geweest met de leerkrachten en zijn de klassen bezocht. Dit had onder andere als doel om te kijken of er mogelijkheden zijn om het onderwijs op een andere wijze te organiseren. Hierbij wordt uitgegaan van het behoud van het Jenaplanonderwijs en dat groei niet ten koste moet gaan van de kwaliteit van het onderwijs. 

Het rapport van dit onderzoek is nu in conceptversie klaar. Eind juni zal dit met de onderzoeksgroep besproken worden. In de onderzoeksgroep zitten vijf medewerkers van de school. Daarna zal het rapport met het gehele team besproken worden en zullen de ouders worden geïnformeerd over de stappen die hieruit voortvloeien.


op-tijd-naar-school.pngOp tijd komen

Het valt ons op dat veel kinderen in de ochtend later dan half 9 binnen komen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind echt op tijd in de klas is? Dan kunnen wij meteen de lessen starten.

De leerplichtambtenaar kwam vorige week woensdag langs. Zij is ook al eens eerder langs geweest en merkte nu wel op dat er minder kinderen te laat kwamen dan de vorige keer. Dat is positief natuurlijk, maar helaas zijn het er nog steeds erg veel.


Rijksmuseum.jpgHet Rijksmuseum

We gingen met de klas naar het Rijksmuseum. Daar hangen allemaal mooie schilderijen. We gingen met de bus. Toen we eenmaal aangekomen waren gingen we als eerste naar de Nachtwacht. We zagen ook een schilderij met een mooie hemel en een enge hel. We liepen door een lange hal met een stoffen tapijt. Alle schilderijen hadden gouden lijsten.

Bij de Nachtwacht had iemand een bronskleurige fluwelen jas aan. Ik heb de Nachtwacht wel 3 keer gezien, maar de 1ste keer was het leukst.

Het was heel leuk daar, maar we mochten onze tassen niet meenemen omdat dat te veel sjouwen was.

Toen we terug gingen naar school, moesten we heel lang op de bus wachten. Toen de bus eindelijk kwam, ploften Noa en ik neer in de stoelen. We waren warm en bezweet van het warme weer, maar gelukkig mochten we op school nog lekker buiten spelen.

Lieve (groep 6)

Afbeelding3.png

Afbeelding4.png

Afbeelding5.png


Uitkomst "Broodje mee" enquête (TSO)

Allereerst willen wij de 35 ouders die de "Broodje mee" enquête hebben ingevuld ontzettend bedanken. Door jullie bijdrage hebben we een goed beeld gekregen van jullie mening over de huidige invulling van "Broodje mee" (TSO, verzorgd door Smallsteps).

De uitkomst van het "Broodje mee" tevredenheidsonderzoek zal via de email met jullie worden gedeeld. In deze email worden ook de vervolgstappen toegelicht. 

Nogmaals bedankt voor jullie input en we houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Ouderraad Wespennest


​In deze editie: Opening speelplein, Teun, Stand van zaken Groei, Op tijd komen, Rijksmuseum, Uitkomst enquête Broodje Mee

Foto's

Video's

Meer informatie