Honingpot 424 - 01/12/2017

 • Gemaakt op: 1-12-2017 08:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

strooigoed-sinterklaas-intocht-delft-800x500.jpgSinterklaasfeest 2017

Op dinsdag 5 december starten de kinderen op de gewone tijd in hun stamgroep en gaan daarna met de medewerker naar buiten. Als de ouders bij de aankomst van Sinterklaas aanwezig willen zijn, kunnen zij buiten op het schoolplein wachten.

Deze dag hebben we een continurooster tot 14.15 uur. Alle kinderen eten dus op school, de tussenschoolse opvang is al op de hoogte gebracht. Vergeet niet een lunchpakketje in hun tas te stoppen!

Om 14.15 uur kunnen de kleuters opgehaald worden uit de groepen. Licht zelf wel even de naschoolse opvang in dat de kinderen eerder opgehaald moeten worden.

We hopen dat het droog is als de Sint aankomt en dat we een leuk feest zullen hebben.

Met vriendelijke groet, De Sintgroep


verbouwing.pngGroei/nieuwbouw

Het proces om over te gaan naar een nieuw schoolgebouw heeft even stil gelegen, maar is nu weer opgepakt. We hebben ongeveer een jaar de tijd om met het team na te denken hoe wij een nieuw schoolgebouw willen vormgeven. Om inspiratie op te doen zullen we in ieder geval op bezoek gaan bij een aantal andere scholen.

Het nieuwe schoolgebouw zal in eerste instantie afmetingen hebben passend bij ons huidig leerlingaantal. In de toekomst zullen er meer woningen komen in Amsterdam-Noord en zullen er ook voldoende plekken voor kinderen moeten zijn om naar school te gaan. Om de mogelijkheid open te houden om te kunnen groeien, zal het gebouw zodanig gebouwd worden dat er mogelijkheden zijn om lokalen aan te bouwen.

We hebben gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om (gedeeltelijk) in ons huidige gebouw te kunnen blijven wanneer er gebouwd gaat worden. Het idee is dan dat een aantal lokalen alvast afgebroken wordt. Daar komen dan noodvoorzieningen voor in de plaats. Vervolgens zal de nieuwbouw dus naast het huidige gebouw starten. Wij zien hier veel voordelen in en zijn ons natuurlijk ook bewust van de nadelen. Zodra hier meer over bekend is, hoort u dat van ons.

Heeft u als ouder interesse om mee te denken over de inrichting en vormgeving van een nieuw gebouw dan kunt u dat aan mij (Ester) laten weten. Zodra er meer duidelijk is, zult u worden uitgenodigd om mee te denken. 


reet-jip-en-janneke.jpgOnderwijskundige ontwikkelingen

Op de algemene ouderavond is het een en ander verteld over de onderwijskundige ontwikkelingen waar wij dit schooljaar aan werken. In de Honingpot zal elke keer een onderwerp centraal staan. Deze keer het onderwerp: 'groei mindset' & 'vaste mindset'.

De term mindset staat voor de manier waarop kinderen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. Kinderen met een vaste mindset  geloven (bewust of onbewust) dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan; dat je met een bepaalde hoeveelheid intelligentie en kwaliteiten geboren bent en dat je hiermee het de rest van je leven zult moeten doen. Kinderen met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Dat je talenten slechts het startpunt zijn en je steeds kunt blijven groeien door inzet en het opdoen van ervaring.

Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk in een groeimindset te krijgen. Hoe doen wij dat:

 • We voeren coachingsgesprekken met de kinderen;
 • We maken kinderen bewust van het bestaan van een vaste mindset en een groeimindset. We gebruiken hiervoor als metafoor een baksteen (vaste mindset) en een plant (groeimindset);
 • We maken de kinderen ervan bewust dat ze keuzes hebben wat het leren betreft. Je kunt een uitdaging aangaan of je kunt kiezen voor een makkelijke weg. Daarvoor hebben we de metafoor 'makkieland' en 'lefland';
 • We leggen kinderen met behulp van de leerkuil uit hoe een leerproces kan verlopen en dat het er soms bij hoort  om iets ingewikkeld te vinden;
 • We benoemen de leerdoelen, zodat het voor de kinderen duidelijk is waar ze naartoe werken.

leerkuil.png

We zijn hier aan het begin van het schooljaar mee gestart. Alle medewerkers hebben nu de ruimte om met elkaar dingen uit te proberen, ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te geven. Tijdens de vergaderingen en studiedagen besteden wij hier aandacht aan. In de tweede helft van het schooljaar zullen we hier echt afspraken over gaan maken.

In de volgende Honingpot zullen we aandacht schenken aan het werken met het GIP (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en idactisch handelen) model. Wilt u nu al weten wat dat is, dan kunt u alvast aan uw kind vragen hoe er gewerkt wordt met het rode, groene of oranje stoplicht, de blokjes en de time timer. 


dyslexie-praktijk-wijs.jpgDyslexie

Een aantal ouders heeft aangegeven te willen weten wat wij dyslectische kinderen bieden op het Wespennest. In de volgende Honingpot zullen we daar aandacht aan schenken. Op dit moment zijn wij ons dyslexieprotocol aan het aanpassen en zijn met de medewerkers de afspraken herhaald die wij hanteren voor het werken met dyslectische kinderen.

Is uw kind dyslectisch en wilt u weten hoe daar in de klas rekening mee wordt gehouden, dan kunt u dit aan de stamgroepmedewerker van uw kind vragen.  


kalender-2014_0-805x503.jpgJaarkalenders

Er liggen nog best veel gedrukte jaarkalenders. Vindt u het handig om er eentje extra te hebben, dan kunt u deze afhalen bij Ester.


verhuizing.jpgVerhuizing doorgeven

Wanneer u van plan bent om te verhuizen of wanneer er een andere reden is dat uw kind het Wespennest zal verlaten, wilt u dit dan doorgeven aan de medewerker, directie of administratie. Er staan namelijk altijd wel een aantal kinderen op de wachtlijst. Het is dus prettig om te weten of en wanneer er plek is voor deze kinderen. Dus ook wanneer dit pas over een half jaar of jaar gaat spelen. 


parkeren-dublin-airport.pngParkeren

Wij willen graag dat iedereen veilig op school kan komen. Het zou daarom fijn zijn wanneer de ouders die met de auto komen de parkeerplaats in de wijk gebruiken. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat er auto's op de fietspaden staan.


Afbeelding2.pngNieuws van TSO Broodje Mee

Even een berichtje vanuit Smallsteps. Na de herfstvakantie is het CREA lokaal ook van start gegaan bij de kleuters. De kleuters mogen nu kiezen of ze binnen willen blijven tijdens Broodje Mee of dat ze naar buiten gaan. Vorige week is er een aantal kinderen geweest die een egel heeft geplakt en afgelopen maandag hebben een paar kinderen een mooie hoed gemaakt! 

Ze mogen creatief bezig zijn, tekenen, lezen of bouwen. We willen benadrukken dat ze absoluut nog wel naar buiten mogen. De kinderen krijgen een keuze, we zullen het een beetje in de gaten houden dat ze het afwisselen. We hebben gezien dat bij de midden/bovenbouw dit eigenlijk heel goed verloopt. Dat kinderen ook gewoon nog naar buiten willen.

Vanuit Broodje Mee willen we wat kleine activiteiten gaan aanbieden in het CREAlokaal. Te denken aan wat creatieve activiteiten. De leidsters zullen dit op zich gaan nemen. Daar zijn we heel blij mee en kijken we naar uit!

Afbeelding1.png

We zien dat een aantal nieuwe kleuters zich nog niet heeft ingeschreven bij Broodje Mee. Graag willen we de nieuwe ouders vragen om de kinderen in te schrijven. De inschrijfformulieren hangen op het prikbord tegenover het kantoor van Ester. Mochten er veranderingen zijn in het contract dan hangen daar ook de mutatieformulieren. Alle formulieren mogen worden geretourneerd in het postvakje TSO in de lerarenkamer.

Mochten er nog vragen, klachten of opmerkingen zijn dan horen we het graag.

Marijn Pronk-Elzinga, coördinator TSO Wespennest
GSM: 06-44261551 ; mail: wespennest.tso@askoscholen.nl


Zwemdiploma

Themmen Vos uit groep 3 heeft afgelopen zaterdag zijn B-diploma gehaald!

HARTSTIKKE GOED Themmen, GEFELICITEERD!!!


Sinterklaasgedicht

Bente uit de groep van Prajna heeft een prachtig sinterklaargedicht geschreven:

sinterklaas gedicht.jpg

Schaatsen voor Water

Emil uit de groep van Prajna heeft een verslag gemaakt over de Schaatsen voor Water schaats-actie van afgelopen vrijdag 24 november:

schaatsen voor water 1.jpg
schaatsen voor water 2.jpgIn deze editie: Sinterklaasfeest 2017, Groei/Nieuwbouw, Onderwijskundige Ontwikkelingen, Dyslexie, Jaarkalenders, Verhuizing doorgeven, Parkeren, Nieuws van Broodje Mee, Zwemdiploma, Schaatsen voor Water

Foto's

Video's

Meer informatie