Honingpot 427 - 02/02/2018

  • Gemaakt op: 2-2-2018 08:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


1-Carnaval-2018.jpgCarnaval op het Wespennest

​Vrijdag 9 februari vieren wij carnaval op school. Dat betekent in ieder geval dat de kinderen verkleed naar school mogen komen. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing! De feestgroep is bezig om een en ander voor te bereiden.


medezeggenschapsraad.pngNieuws van de MR

Maandag 22 januari kwam de MR voor de eerste keer in 2018 bij elkaar. Belangrijkste punt op de agenda was het aankomende gesprek met het bestuur van ASKO dat op 7 februari zal plaatsvinden. De MR wil met het ASKO-bestuur kort terugblikken op de afgelopen periode en de vaak lastige communicatie over de mogelijke groei van het Wespennest.

De focus van het gesprek zal echter liggen op de toekomst: hoe zorgen we voor meer onderling vertrouwen en begrip zo dat alle betrokkenen zich gehoord voelen en mee kunnen denken over de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van de school.

De MR is ook betrokken bij de aannameprocedure voor een nieuwe directeur. Sabine Draaijer neemt namens de MR deel aan de benoemingsadviescommissie (BAC).

Een van de nieuwe ouders op school heeft gevraagd wat het protocol is over het nemen van foto's van kinderen. Het huidige protocol is al weer een aantal jaar oud. De MR houdt de volgende vergadering het protocol nog eens tegen het licht en kijkt dan waar het protocol moet worden aangepast. Het onderwerp komt ook op de agenda van de medewerkers. Voorzitter Erik van Daatselaar neemt contact op met de indiener van de vraag. 

De MR heeft kort gesproken over het voortijdige vertrek van leraren en de manier waarop gezocht wordt naar en gecommuniceerd wordt over oplossingen. Om de onderwijskwaliteit te waarborgen raadt de MR het MT aan om meer aandacht te besteden aan het begeleiden en coachen van medewerkers en om intervisie te introduceren voor alle medewerkers.

De volgende vergadering is 21 maart om 19.00 uur in de school. Ouders en medewerkers zijn van harte uitgenodigd.

De volgende Honingpot verschijnt

Vrijdag 16 februari 2018


​In deze editie: Carnaval op het Wespennest en Nieuws van de MR

Foto's

Video's

Meer informatie