Honingpot 432 - 25/05/2018

  • Gemaakt op: 25-5-2018 08:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


my name is.png Honingpot openbaar

Op dit moment is er veel aandacht voor privacy. Omdat onze Honingpot openbaar is, zullen we vanaf nu alleen nog de voornaam en de groep van uw kind in de Honingpot vermelden, en dus niet meer de achternaam.

En natuurlijk alleen wanneer u daar toestemming voor geeft.


Privacybeleid


privacywet.jpg Binnen ASKO zijn diverse protocollen opgesteld en afspraken gemaakt vanwege de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). U kunt deze vinden op de website van de ASKO via onderstaande link, maar ook via de link disclamer&privacy. Deze is te vinden op onze website, helemaal onderaan: https://www.askoscholen.nl/Paginas/Privacybeleid.aspx


Vakantierooster en studiedagen

Vakantierooster.jpg In onderstaand overzicht kunt u alvast de vakanties en studiedagen zien van het nieuwe schooljaar. Deze zullen ook op onze website komen te staan en u krijgt natuurlijk bij de start van het nieuwe schooljaar een jaarkalender.

Herfstvakantie 22 t/m 27 oktober
Studiedagen Maandag 29 en dinsdag 30 oktober
Studiedag Woensdag 14 november
Vrije middag voor de kerstvakantie Vrijdagmiddag 21 december
Kerstvakantie 24 december t/m 5 januari
Studiedag Woensdag 30 januari
Verhuisweek/studiedagen 11 t/m 15 februari
Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 februari
Studiedagen Donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag en Pasen 19 t/m 22 april
Meivakantie 29 april t/m 12 mei
Hemelvaartweekend Donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Pinsteren Maandag 10 juni
Studiedag* Dinsdag 11 juni*
Vrije middag voor de zomervakantie Vrijdagmiddag 12 juli
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus

 

* De studiedag van 11 juni is onder voorbehoud. Omdat we rekening houden met de verhuizing houden we in verhouding minder echte studiedagen over. Deze dagen zijn belangrijk voor de school, omdat we dan de tijd hebben om bijvoorbeeld rapporten te schrijven, toetsen te analyseren, plannen te maken en middels teamscholing stappen te maken in de wijze waarop wij het onderwijs vorm geven. Om toch een studiedag extra te hebben, hebben we er daarom voor gekozen om minder calamiteitenuren te reserveren dan anders. Mocht er zich vóór 11 juni een calamiteit voordoen, waardoor de kinderen een dag niet naar school kunnen, dan zullen de kinderen op 11 juni wel naar school gaan. U zult dit dan vóór de meivakantie van ons horen. Mocht zich daarna een calamiteit voordoen, dan zal de studiedag wel gewoon blijven staan en zullen we de lesuren in het schooljaar erna inhalen. Zo weet u in ieder geval vóór de meivakantie waar u aan toe bent.

Voor groep 8 zijn in de schooljaren ervoor al genoeg uren gemaakt, dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Vanuit de inspectie wordt namelijk gekeken naar het aantal schooluren die kinderen maken vanaf groep 1 t/m 8.


gezond.jpgTraktaties

In onze schoolgids staat vermeld dat wij gezonde voeding belangrijk vinden en daarom stimuleren bij de kinderen. In sommige groepen wordt er de laatste tijd ontzettend veel snoep uitgedeeld door jarigen. Een snoepje op z’n tijd vinden wij niet erg, al gaat de voorkeur uit naar gezonde traktaties. Traktaties die uit meerdere soorten snoep bestaanvinden wij echt niet nodig. Wilt u daar rekening mee houden?Wenochtend
Woensdag 11 juli zullen de kinderen gaan wennen in hun nieuwe groep. De kinderen van groep 8 zullen deze ochtend gaan helpen bij de kinderen van groep 1. 


verhuizen.jpgVerhuizers/schoolverlaters

Gaat u verhuizen of verlaat u om andere redenen de school? Graag dan zo snel mogelijk doorgeven aan de directie of administratie. We gaan binnenkort namelijk weer starten met het maken van de indelingen van de groepen voor het nieuwe schooljaar.


vakantiebieb.jpgVakantiebieb

Op school besteden wij veel aandacht aan lezen. Omdat dit zo belangrijk is, is het ook goed om thuis regelmatig samen te lezen met uw kind.

In de vakanties is het ook belangrijk om dit bij te houden, zeker voor kinderen op de basisschool. In de zomer kunt u hiervoor gratis gebruik maken van de vakantiebieb. Dit is een app waar gratis boeken in gedownload kunnen worden. Ook mogelijk wanneer je geen lid bent van de bibliotheek.

De boeken zijn beschikbaar van 1 juli t/m 31 augustus. Naast kinderboeken zijn er ook boeken voor volwassenen.


Groep 7 naar de Stadsschouwburg

Vlak na de meivakantie is groep 7 naar de Stadsschouwburg geweest. Ze hebben daar gekeken naar de voorstelling Anne en Zef en Joshua uit de groep van Belinda/Marissa heeft daar een echte recensie over geschreven:

0879_001-1.png
0879_001-2.png
0879_001-3.png


De volgende Honingpot verschijnt:

Vrijdag 15 juni 2018

 

​In deze editie: Honingpot openbaar, Privacybeleid, Vakantierooster en studiedagen, Traktaties, Verhuizers/schoolverlaters, Vakantiebieb en Groep 7 naar de Stadsschouwburg

Foto's

Video's

Meer informatie