Honingpot 434 - 29/06/2018

 • Gemaakt op: 29-6-2018 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  


leerkrachten.gifMedewerkers in het nieuwe schooljaar

Het valt dit schooljaar niet mee om voor alle groepen medewerkers te vinden. We zijn daar ook nog steeds mee bezig. Omdat het schooljaar al bijna om is hebben we wel een aantal besluiten genomen. Dat was niet makkelijk en ook daar zijn we lang mee bezig geweest. 

Van alle verschillende 'scenario's' hebben we de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en zijn tot de volgende verdeling gekomen:

  Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 
1/2 Yonie Yonie Laura Yonie Yonie
1/2 Laura Lucia Lucia Lucia Lucia
1/2 Gaia/Genelva Gaia/Genelva Gaia/Joke/Genelva Joke Joke
3 Marco Marco Marco Marco Marco
4/5 Vacature Diane Diane/vacature Diane vacature
4/5 Danielle Danielle Danielle Danielle vacature
6/7/8 Dick Dick Dick Dick Dick
6/7/8 Belinda Belinda Marissa Marissa Marissa
6/7/8 Prajna Prajna Prajna Prajna Prajna

 

Toelichting:

 • Laura Klaassens start nieuw bij ons. Zij is oud leerling en gaat nu de Pabo doen via een zij instroom traject. Zij heeft veel zin om bij ons aan het werk te gaan!
 • Gaia komt na de herfstvakantie terug van zwangerschapsverlof. Zij zal dan nog een dag per week ouderschapsverlof opnemen en op maandag, dinsdag en woensdag gaan werken. Joke zal dan op donderdag en vrijdag gaan werken. Totdat Gaia terug is staan Genelva en Joke voor de groep. 
 • De werkdagen van Danielle zouden nog kunnen wisselen. Mede afhankelijk van degene die ernaast komt te staan.
 • De werkdagen van Diane zouden ook nog kunnen wisselen. Diane zal in het nieuwe schooljaar ook bouwcoordinator van de groepen 3/4/5 worden en krijgt daarvoor ook ambulante tijd. Dit zal op de woensdag zijn, daarom staat daar ook ' vacature'. 
 • Ook Belinda en Yonie zijn bouwcoordinator en hebben daarvoor een ambulante dag op de woensdag. 
 • Een aantal ouders heeft dit schooljaar aangegeven dat het fijn zou zijn om nieuwe medewerkers naast medewerkers te zetten met meer ervaring op de school. Bij Laura kunnen we dit doen. Bij Dick is het ook een serieuze overweging geweest om hem te verdelen over twee groepen en dan naast Marissa en Belinda te gaan werken. In de praktijk zou dit voor Dick nauwelijks te doen zijn, omdat hij dat in twee groepen ingewerkt moet worden en hij dus ook alles van 60 kinderen moet weten. Naast twee stamgroepen betekent het ook nog werken met de verschillende instructiegroepen.  Daarnaast denken we dat een medewerker die fulltime voor de groep staat heel fijn is voor de kinderen. Dick zal goed begeleid worden in deze nieuwe groep. Gelukkig is hij meerdere malen mee op kamp geweest als ouder en weet hij dus hoe dat gaat. 
 • Een aantal ouders heeft ook de wens uitgesproken om ervaren leerkrachten aan te trekken voor de school. Zoals al bekend, is het lerarentekort enorm groot. In Amsterdam nog groter dan in andere steden. Dat merken wij nu ontzettend. De leraren die solliciteren (en dat zijn er heel weinig) hebben keuze uit veel verschillende vacatures.  Het is ontzettend leuk om op een Jenaplanschool te werken, maar veel leerkrachten zien er helaas tegenop om groepen te draaien met verschillende leeftijden bij elkaar. Dat maakt het aantal leerkrachten dat bij ons solliciteert nog kleiner. Het is wel mooi om te merken dat er steeds meer zij instromers solliciteren, waaronder ook oud leerlingen. Dat vraagt natuurlijk veel begeleiding, maar het is goed dat er mensen zijn die, na eerst ander werk te hebben gedaan, nu voor het onderwijs kiezen. 

We doen er deze weken alles aan om de vacatureruimte op te vullen en houden de ouders van de betreffende groepen daarvan op de hoogte.

De ouders van de kinderen die overgaan naar een andere groep zullen ook nieuwsgierig zijn naar welke groep zij gaan en met wie zij daar naartoe gaan. De verdeellijsten zullen vanmiddag verzonden worden. Ook hier zijn de medewerkers lang en goed mee bezig geweest. 


image.pngVacature MR het Wespennest

De medezeggenschapsraad (MR) van het Wespennest zoekt een nieuw lid voor de oudergeledingNa 4 jaar stopt Michel Olden (vader van Cas en Daan) ermee en komt er een plaats vrij voor een nieuwe ouder/verzorger.

Wat doet de MR in het kort:

 • We vergaderen zo ongeveer 6 maal per jaar, en soms vaker als dat nodig is;
 • Er worden allerlei zaken besproken zoals formatieplan, nieuwbouw, nieuwe privacy wet, cultuuronderwijs, vakantieroosters, financiën, maar ook hele praktische dingen zoals schone wc's;
 • Doordat de leden van de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht hebben kunnen we invloed uitoefenen op zaken als bv onderwijsbeleid en nieuwbouw;
 • De MR vertegenwoordigt de achterban van kinderen, ouders en medewerkers.

(meer info op de website van het wespennest)

Wie zijn er nu lid van de MR:

 • Namens de medewerkers: Marissa Tanja, Prajna van Lieshout en Gaia Tessing;
 • Namens de ouders/verzorgers: Erik van Daatselaar, Sabine Draaier en Michel Olden.

Wil je op een actieve manier betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de school en meepraten en denken over allerlei zaken, dan kan je je aanmelden via onderstaand email adres, het liefst nog voor de zomervakantie: wespennest.mr@askoscholen.nl


colorful-glow-spotlights-background-vector-19305456.jpgNieuwe podiumverlichting

Met de deskundige hulp van Wespennestouder Tom Verheijen is de OR overgegaan tot de aanschaf van professionele(re) podiumverlichting. De nieuwe apparatuur zorgt voor een beter uitgelicht podium en biedt allerlei mogelijkheden om qua sfeer met het licht te spelen. 

De nieuwe lampen zullen op korte termijn worden geleverd zodat er bij aankomende musical al gebruik van kan worden gemaakt. De verlichting is uiteraard geschikt om mee te verhuizen naar de nieuwbouw. Nogmaals veel dank aan Tom voor de tijd en moeite die hij in dit project in heeft gestopt.

Met vriendelijke groet, de Ouderraad


medezeggenschapsraad.pngVacature Gemeenschappelijke MR

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de oudergeleding van de GMR. De termijn van één van de ouders is verstreken. Daarom zoeken we een nieuw enthousiast lid.

Wat is de GMR en wat doet de GMR

 • De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen van de ASKO. De ASKO is één stichting en veel beslissingen die de scholen aangaan worden op ASKO niveau genomen.
 • De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse bovenschoolse onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO.
 • De GMR is een wettelijk orgaan. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van MR en GMR vastgelegd. De GMR van de ASKO bestaat uit 4 leden van het personeel en 4 ouders van de scholen.

Wat ga je meemaken?

 • De GMR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Dit is vaak op de dinsdag vanaf 18.00 uur.
 • In het eerste gedeelte van de vergadering worden onderling punten besproken als voorbereiding op het tweede deel van de vergadering met de bestuurder.
 •  Er heerst binnen de GMR een prettige en informele sfeer. Je toekomstige collegae van de GMR zijn zeer betrokken medewerkers  en ouders die medezeggenschap hoog in het vaandel hebben staan en zeer serieus hun taak vervullen.
 • De relatie met de bestuurder is open, prettig, informeel, maar zakelijk als dat nodig is. Er zijn korte lijnen.
 • Voor nieuwe GMR-leden is het mogelijk een basis cursus Medezeggenschap van 2 avonden te volgen.
 • Voor elke vergadering is er een onkostenvergoeding van € 50, -
 • Als je ons GMR-team wil versterken, stuur dan snel een e-mail naar gmr.asko@askoscholen.nl

Proces:

 • De sluitingsdatum kandidaatstelling is 15 september 2018;
 • De verkiezing vindt in de week daarna plaats;
 • De MR'en van de scholen kiezen uit de kanditenlijst één persoon;
 • We zouden het prettig vinden als je in een paar regels kunt aangeven waarom en hoe je ons team wilt versterken. 

Als je eerst vragen hebt, laat het weten. De vragen kun je via de mail stellen maar je hebt het snelst antwoord als je mij even belt op 06 31 36 77 25.

Wij hopen snel kennis met je te kunnen maken. 

Namens de GMR, Arnold Klamer voorzitter GMR


 

De LAATSTE Honingpot van dit schooljaar verschijnt:

Vrijdag 13 juli 2018​In deze editie: Medewerkers in het nieuwe Schooljaar, Nieuwe Podiumverlichting en Vacature Gemeenschappelijke MR

Foto's

Video's

Meer informatie