Honingpot 435 - 05/10/2018

  • Gemaakt op: 5-10-2018 08:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


🤝Kennismaking

Inmiddels ben ik drie weken werkzaam op Het Wespennest. Naast de kennismaking met jullie kinderen, heb ik tevens veel ouders en verzorgers de hand mogen schudden. Bijzonder dat het gewenningsproces zich zo snel voltrekt en er al een bepaalde rust ontstaat in de functie en de taken die hierbij horen. Fijn dat ik zo hartelijk ben onthaald, dat schept vertrouwen voor de toekomst. Ik nodig iedereen uit met ons mee te willen doen in onze gezamenlijke opdracht naar de kinderen toe: het beste in elkaar naar boven te halen en daar de ruimte, tijd en de voorwaarden voor te scheppen. Wij willen graag een gemeenschap zijn, waarbij opvoeding en onderwijs in elkaars verlengde liggen. Binnen de ASKO-scholen gaat het om "waarden-gedreven-onderwijs".           

Wij zeggen: "Je kan niet, "niet-opvoeden", vandaar dat het jenaplanonderwijs ervoor gekozen heeft dit aspect bij en in het onderwijs te betrekken. Alle ouders/verzorgers èn alle kinderen zijn  partners in ons onderwijs en opvoeding. Graag stemmen wij zaken, welke van belang zijn voor jullie kinderen, op elkaar af. Daarbij is iedereen gelijkwaardig, maar niet gelijk, heeft iedereen zijn of haar specifieke rol binnen dit systeem. Voor mij is wederkerigheid  een sleutelwoord in de communicatie en in de gezamenlijke omgang met elkaar. Een voorbeeld voor elkaar willen zijn en dit expliciet uitdragen. Daarnaast alle mooie èn minder mooie momenten met elkaar delen of ze samen vieren. Ik wens ons een mooie toekomst met elkaar!

👦👧Aanmelding broertjes en zusjes

Als jullie kinderen ongeveer twee-en-een-half jaar oud zijn krijgen jullie van de Gemeente Amsterdam een aanmeldformulier. Willen jullie dit invullen en afgeven bij mij? Deze heb ik nodig om in het lotingssysteem van de Gemeente Amsterdam alvast een plekje te reserveren voor jullie volgende kind. Jullie krijgen direct een aanmeldformulier van onze school retour om volledig in te vullen en in te leveren bij Nancy. Wij begrijpen dat deze vervolgactie er wel eens bij inschiet en dat de aanmelding van het broertje of zusje op de grote stapel verdwijnt. Toch wil ik oproepen om hier alert op te willen blijven en dit niet te laten versloffen. Het zou jammer zijn als wij door slordigheid te veel kinderen moeten aannemen. 

📌Ouderavond

Behind-the-scene-Ouderavond.jpg

🥪Bericht van de TSO Broodje Mee

Onderstaand bericht is van vóór de zomervakantie, maar omdat er toen geen Honingpot meer verscheen staat het nu in de eerste editie van het nieuwe schooljaar. 

"Alweer het einde van het schooljaar! Lekker genieten van elkaar en de zomer en hopelijk zien we iedereen weer veilig terug volgend schooljaar.

Afgelopen jaar is een goed en fijn jaar geweest bij Broodje Mee voor zowel de kinderen als de leidsters van de groepen. Ondanks hier en daar een klacht of opmerking hebben we dit zo goed mogelijk geprobeerd op te pakken. Dit kregen we ook terug vanuit de OR. Er waren wel degelijk zaken aangepakt en opgepakt. Nieuwe medewerkers erbij. Zo konden we het afgelopen jaar lekker draaien. Maar ook mede dankzij alle kinderen die goed hun best hebben gedaan was het een leuk jaar!

Helaas heeft het jaar ook een keerpuntje gehad. We hebben afgelopen 3 juli afscheid genomen van een aantal collega's. We willen deze collega's dan ook hartelijk danken voor hun jaren inzet bij Broodje Mee. Vooral Alma uit de groep van Lucia en Saziye uit de groep van Yoni. Zij hebben beide 25 jaar lang Broodje Mee gedraaid op het Wespennest! De kinderen hadden in de klassen ook een attentie gemaakt en dit werd zeer gewaardeerd door alle leidsters! 

Meiden (en heer) Bedankt voor het afgelopen jaar!!!"

Afbeelding1.png

De volgende Honingpot verschijnt:

Vrijdag 19 oktober 2018


​In deze editie: Kennismaking, Aanmelden broertjes en zusjes, Ouderavond en Bericht van de TSO

Foto's

Video's

Meer informatie