Honingpot 447 - 08/11/2019

 • Gemaakt op: 8-11-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Bezoek van de onderwijsinspectie

Beste ouders en verzorgers van het Wespennest,

Zoals vermeld in de Honingpot hebben wij afgelopen donderdag 31 oktober 2019 de inspectie mogen ontvangen op onze school. Zij kwamen voor een verificatie onderzoek. Wat dat inhoudt kunt u lezen op de volgende pagina: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek

Dit was een zeer spannende, intensieve, pittige maar ook fijne dag.

Hoe zag deze dag er in grote lijnen uit?

 • Er kwamen twee onderwijsinspecteurs die samen met directie en intern begeleider, de groepen in zijn gegaan.
 • Er zijn gesprekken gevoerd met directie, intern begeleider, teamleden, ouders én met de kinderen.
 • Er zijn allerhande documenten en plannen van school bestudeerd door de inspecteurs en besproken met directie.

We hebben de dag afgesloten met een terugkoppelingsgesprek waar ook de bestuurder, de directeur onderwijs en de adviseur onderwijs en kwaliteit bij aanwezig waren.

De inspectie was zeer te spreken over de stappen die er na de zomervakantie zijn gezet. Het pedagogisch klimaat en de betrokkenheid van de ouders ziet de inspectie als een grote kwaliteit van de school. Ook de kwaliteitszorg is op orde, hetgeen betekent dat de inspectie oordeelt dat de school werkt aan de juiste verbeteringen van het onderwijs op Het Wespennest. De inspectie is zeer te spreken over het feit dat het bestuur heeft ingegrepen om verbeteringen aan te brengen in het onderwijs. Daarin ziet de inspectie de gewenste verbeteringen, maar die zijn nog te pril om een voldoende te geven op de kwaliteitsstandaarden OP2 (zicht op ontwikkeling) en OP3 (didactisch handelen). Volgend jaar zal de inspectie daarom terug komen om na te gaan of de ingezette verbeteringen het gewenste resultaat opleveren. Overigens spraken de inspecteurs daarover wel hun vertrouwen uit, gezien de ambitie en leergierigheid van het team.

 Kortom, beide inspecteurs hebben gezien en gehoord dat gedurende de periode vanaf de zomervakantie grote sprongen zijn gemaakt, al veel is bereikt en dat het team van Het Wespennest gedreven is en beschikt over een goede mate van zelfreflectie. Al met al reden voor het team en het bestuur om toch tevreden terug te kijken op deze dag.

We gaan dit jaar verder met de in gang gezette ontwikkelingen en verbeteringen en zorgen dat wij over een jaar, als de inspecteur terugkomt voor het herstelonderzoek, laten zien dat alle indicatoren waar de inspectie onze kwaliteit op beoordeelt op orde zijn. Wellicht zelfs een paar indicatoren 'goed' in plaats van 'voldoende'... We gaan er voor!

Namens het team en het bestuur van ASKO hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze mail, loop dan even bij mij langs. Ik sta u graag te woord of maak een afspraak met u om wat meer tijd te nemen voor een gesprek.

Vriendelijke groeten,

Jessica

           

Twee leerlingen uit groep 8 vertellen hoe zij het gesprek met de inspecteur vorige week hebben ervaren:

 31/10 kwam de inspecteur. Ik en nog een paar anderen kinderen gingen met hem een gesprek voeren. We werden opgehaald en gingen zitten in het kantoor van Jessica. De inspecteur stelde allerlei vragen over van alles en nog wat.  Zoals wat vinden jullie van de school? Of wat zijn de buitenschoolse activiteiten. Daar gaven wij antwoord op. Ook een vraag was: of wij veel huiswerk hadden. Wij zijden nee niet heel veel, maar als je je werk niet af hebt dan zegt de juf weleens dat je je werk mee naar huis moet nemen maar niet echt, maar de kinderen uit de bovenbouw moeten wel een keer per jaar een werkstuk maken. Ook vroeg hij of we projecten doen op school wij antwoordde daarop dat we best wel veel projecten doen zoals dat we nu bezig zijn met een project dat je met een groepje van drie een land in de wereld moet uitkiezen en daar allemaal informatie over zoeken. Hij vroeg ook wat we leukste aan deze school vonden: kamp, 2 keer in de week Gym en voor groep 7 schooltuinen. Hij had op het begin een bonus vraag gesteld en die vraag was: Hoeveel scholen denken jullie dat er in Amsterdam zijn en in Nederland. Ik dacht dat er 10.000 scholen in Nederland waren dat was niet helemaal waar maar precies weet ik niet meer.

Vriendelijke groet Koen

 

31 oktober kwam de schoolinspecteur, we gingen met hem praten over onze school. We kwamen binnen en we gingen zitten, hij stelde ons vragen over de leerkrachten, over de buitenschoolse activiteiten en over of we het fijn vonden op school. Het duurde ongeveer drie kwartier, we waren eerlijk en volgens mij vond hij het heel leuk. Hij vroeg ons hoeveel scholen we dachten dat er in Nederland ongeveer waren, onze antwoorden waren heel verschillend, maar geen van ons had het goed. Hij vertelde ons dat er 7000 scholen in Nederland waren. We dachten allemaal dat het er veel meer waren. Hij vroeg ons ook over ons werk en de instructies. We zeiden dat we de instructies soms wel saai vinden, maar ook dat we vaak leuke spelletjes doen. We waren met 4 groepachters, 1 groepzevener en 1 groepzesser. Hij vroeg groep 8 naar de adviezen en over de middelbare school. Hij vroeg ook naar de projecten en over of we de projecten leuk vinden, we vertelden over het project dat we nu aan het doen zijn. Dat is een project over landen, ieder groepje kiest een land uit en gaat daar onderzoek naar doen. Dat vond hij heel leuk, op het einde mochten wij vragen aan hem stellen. We stelden vragen zoals:´ hoelang doe je dit werk al?, en vind je dit werk leuk?` Hij was heel aardig en wij vonden het ook leuk, we vonden het dan ook jammer toen we klaar waren.

Groetjes, Elza


 Cultuurzwerm

IMG-20191108-WA0005.jpg

IMG-20191108-WA0006.jpgIMG-20191108-WA0004.jpg

IMG-20191108-WA0003.jpg


Studie tweedaagse team Wespennest

Vorige week maandag en dinsdag (28 & 29 oktober) gingen wij met het team naar een locatie in Amsterdam om ons bij te scholen in de uitgangspunten Jenaplan onderwijs(2.0) en de uitvoering hiervan in de praktijk. We hebben vooral gekeken hoe we binnen ons Jenaplan onderwijs ons rekenonderwijs anders kunnen organiseren waardoor we beter aansluiten bij het niveau van onze kinderen. De dag heeft ons veel inzichten opgeleverd die wij dit jaar verder gaan uitwerken. Wij nemen u zoveel mogelijk op hoofdlijnen mee in dit proces.

Naast een intensieve dag met 2 interessante sprekers, was er ook plek voor een stukje teambuilding.

Samen leren, samen leven en samen plezier maken. We zijn met elkaar in 3 teams, 3 verschillende escaperooms in gegaan. We zijn er weer allemaal uitgekomen, al was het niet allemaal binnen de tijd ;-)(Zie de foto's! Helaas waren we niet helemaal compleet i.v.m. andere werkzaamheden op een andere plek)

Dinsdag zijn we aan de slag gegaan met het versterken van onze samenwerking door elkaar beter te leren kennen op elkaars drijfveren.

Doelen:

 1. We kennen elkaars drijfveren en begrijpen welk effect dit heeft op ons gedrag. (Dit helpt bij het verbeteren van het samenwerken)
 2. Welke drijfveren hebben wij als team in huis en wat missen we misschien wel een beetje? (Dit helpt bij het zicht krijgen op onze blinde vlekken. Wat doen wij als team goed en wat kunnen we ontwikkelen?)

De volgende keer gaan we aan de slag om hier ontwikkelpunten uit te halen voor het team.
Wat hebben wij als team nodig om samen te werken aan de verbeterpunten van onze school?

 thumbnail_2f8fc758-5783-445c-8bca-17e71fd077d4.jpg    thumbnail_328437f2-6e76-42b8-aac6-6a35c867b02a.jpg

 thumbnail_690474b0-9ee0-4f53-842a-a03a86f4d6ed.jpg    thumbnail_IMG_8340.jpgFoto's

Video's

Meer informatie