Honingpot 450

  • Gemaakt op: 24-1-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: wespennest.honingpot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Gebouw

Het is een tijdje stil geweest rondom de sloop en bouw van onze nieuwe school op het Breedveld. Helaas was dit omdat er niet veel positiefs te vertellen viel.

Het oude schoolgebouw mocht (nog) niet gesloopt worden omdat er door de gemeente geen vergunning kan worden verleend om te slopen. Dit heeft te maken met een onderzoek naar Flora en Fauna dat over 4 seizoenen moet gaan. Intern noemen wij dit het vleermuizenonderzoek. In Amsterdam zijn veel vleermuizen en dit is een beschermde diersoort. De gebouwbeheerder van ASKO is samen met Premark (het bureau dat ons bestuur hierbij ondersteunt) bezig om deze procedure zo snel mogelijk te doorlopen. Tevens zijn zij al preventief gestart met een plan van aanpak in het geval er vleermuizen worden gesignaleerd. Een eerste onderzoek heeft in september plaatsgevonden en op dat moment zijn er geen vleermuizen of sporen van vleermuizen gevonden.

Maar op 21 januari jl. kregen we een positief bericht van de senior adviseur materiële zaken van ASKO. Hij berichtte dat het Wespennest spoedig gesloopt zal worden. De sloper heeft op 21-01-20  in samenspraak met de ecoloog vluchtgaten gemaakt voor de eventueel aanwezige vleermuizen. Aanstaande maandag wordt een laatste controle / inspectie uitgevoerd op de aanwezigheid van vleermuizen. Mocht blijken dat er dan wederom geen vleermuizen zijn aangetroffen, dan wordt er woensdag as. gestart met de sloop. De wijkbewoners zijn inmiddels geïnformeerd middels bijgevoegde brief:

Brief aan bewoners 22-01-2020.pdf

 Laten we hopen dat bovenstaande planning positief uitpakt!

Vacature

In onze groep 1/2 van Gaia en Joke is een vacature ontstaan voor 3 dagen omdat Joke een baan heeft gevonden op een andere school. Op deze school heeft zij de mogelijkheid in een groep te werken met een goede vriendin. Dit is spijtig voor ons maar een leuke uitdaging voor Joke.

Gaia blijft drie dagen werken. Wij wensen een overlap dag op de woensdag zodat Gaia zich bezig kan houden met schoolontwikkeling. Er zijn deze week een aantal gesprekken. Zodra wij een goede kandidaat hebben gevonden, laat ik het de ouders van de desbetreffende groep weten.

Staking

30 en 31 januari gaan alle scholen van ASKO dicht omdat wij collectief staken. De brief hierover heb ik u via de mail gestuurd.

Vooraankondiging van een extra ouderavond

Begin november heb ik u een mail gestuurd over het bezoek van de inspectie. De inspectie heeft ons 2 onvoldoendes gegeven en het vertrouwen uitgesproken dat wij binnen een jaar deze 2 onvoldoendes hebben weggewerkt.

Ik vind het prettig om u te informeren over de wijze waarop wij dit doen en de voorgang die wij boeken. Om die reden organiseren wij binnenkort een ouderavond voor alle ouders van het Wespennest. De datum en verdere info ontvangt u zo spoedig mogelijk.

TSO

Ondertussen zijn wij nu 3 weken bezig met onze nieuwe vorm voor de TSO (overblijf).

Woest Zuid medewerkers maken er samen met 4 lieve vrijwilligers echt een fijn moment van. Er wordt veel gespeeld en bewogen. Dit is leuk en gezond voor de kinderen.

Het Wespennest is verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO en houdt zich dus ook bezig met mutaties. Dit betekent dat u aan Nancy kunt doorgeven wanneer er veranderingen zijn. Het heeft geen zin om dit bij Woest Zuid te doen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een incidentele opvang kunt u dit ook doorgeven aan Nancy. Hier
worden wel extra kosten voor in rekening gebracht. Een incidentele opvang kost €4,- per kind.

Wij zijn het niet gewend om een TSO te organiseren en de administratie bij te houden. Wij zijn daarom nog een beetje zoekende naar een goed administratie systeem. Ook de betaalrekening is nog niet geopend. Dit betekent dat wij nog geen mededelingen kunnen doen over de betalingen. Zodra dit gelukt is, zal ik u hierover een bericht sturen. Ik hoop dat u ons even de tijd wil geven om alles in goede orde te regelen. Ik zal u zoveel mogelijk op de hoogte houden via de Honingpot of de mail. Als u vragen heeft, loop dan even bij mij binnen.

Even voorstellen: de nieuwe Ouder- en Kindadviseur voor het Wespennest

Beste ouders en verzorgers,

Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Alma van der Heijden en ik ben de nieuwe Ouder- en Kindadviseur voor Het Wespennest. Ik vervang Tineke, zij heeft een nieuwe werkplek gevonden. 

U kunt bij mij terecht voor: verschillende opvoedvragen (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken gedrag), tips, adviezen en steun op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Samen kijken we dan wat er speelt en wat bij jullie past.

Daarnaast kan ik u ook helpen voor aanvragen binnen het Jeugd Sportfonds en Cultuurfonds.

U kunt mij mailen, bellen of appen om een afspraak te maken. Of kom donderdag tussen 8:30 en 9:30 langs, bij het Opvoedspreekuur!

Met vriendelijke groet en misschien tot snel,

Alma van der Heijden. 

Mijn contactgegevens:

Telefoonnummer: 06-4025 8618 
E-mail: a.vanderheijden@oktamsterdam.nl 
Werkdagen: di/wo/do/vr 
Op Het Wespennest ben ik aanwezig op de donderdag van 8:30 tot 13:00.  

alma van der heijden.png

Zwemdiploma

576_420_zwemdiploma_snorkel_1.jpg

Aram heeft zijn A-diploma behaald, van harte gefeliciteerd Aram, super goed!

Graag horen we het als er ook andere kinderen een zwemdiploma halen of andere nieuwtjes willen delen!


Foto's

Video's

Meer informatie