Honingpot 451

 • Gemaakt op: 14-2-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Nieuws van Jessica:

Nieuwbouw

De sloop is begonnen. Best een heftig plaatje zo, toch?

Afbeelding1.png

Ik kan mij voorstellen dat er vragen zijn rondom het proces. Ook hoor ik dat er behoefte is aan meer communicatie over de nieuwbouw. Ik zou niets liever willen dan jullie hierover te informeren maar ik heb zo weinig te vertellen.

De planning is nog niet duidelijk. Op dit moment is ons bestuur bezig met de aanvraag van de omgevingsvergunning en is de aanbesteding rond. Pas als de gemeente een definitief akkoord geeft op deze stukken, maakt de aannemer een planning.

Mij is vandaag beloofd om deze planning met mij te delen, zodra deze bekend is.

Avondvierdaagse

8 juni tot en met 11 juni vindt de Avondvierdaagse plaats.
Nu heb ik (Jessica) begrepen dat dit altijd wordt georganiseerd door ouders. Helaas is bij mij niet bekend welke ouders dit zijn. Wel weet ik dat 1 van deze ouders vorig jaar onze school verlaten heeft omdat haar kind in groep 8 zat.

Mijn vraag aan jullie: Wie o wie is de andere betrokken ouder? Stel dat jij het leuk vindt om dit evenement te organiseren, dan hoor ik het ook graag.

Wil je mij een mail sturen of even bij mij langslopen?

Rekenen

Afgelopen periode zijn wij gestart met een pilot met een nieuwe rekenmethode genaamd Pluspunt in de groepen 4 tot en met 7.

Waarom doen we dit?
Onze huidige methode voldoet niet meer aan onze wensen. De methode is verouderd en de software werkt vanaf dit schooljaar niet meer op ons digibord. Om een gedegen keuze te maken voor een nieuwe methode willen wij de nieuwe methoden eerst uitproberen.

We proberen de methode 3 weken uit en evalueren deze periode grondig.

In de periode van de zomer tot nu toe hebben wij zorgvuldig onderzoek gedaan naar verschillende methoden. De methode die wij wensen voor de toekomst moet o.a. aan een aantal criteria voldoen:

 • Sterke rekendidactiek die is uitgedacht door rekenexperts, passend bij onze jenaplan visie
 • 1 lesdoel per les volgens het directe instructiemodel
 • Voldoende mogelijkheden om te differentiëren (ondersteuning voor de zwakkere rekenaars en uitdaging voor de sterke rekenaars.
 • Toekomstgericht met meer aandacht voor digitale inoefenmogelijkheden
 • Digitale ondersteuning naast het werken op papier
 • En nog een aantal criteria die meer gericht zijn op het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij zijn uitgekomen op 2 methoden, namelijk Pluspunt en Getal en Ruimte junior. Vindt u het interessant om hier meer over te lezen, klik dan op onderstaande linken:

Pluspunt & Getal en ruimte junior

Voordat wij dit blok hebben gekozen, hebben wij zorgvuldig gekeken naar de doelen die worden aangeboden in onze huidige en hebben bekeken in hoeverre dit overeenkomt met de "nieuwe".

De leerkrachten hebben gecheckt of er geen hiaten ontstaan door het overslaan van een blok in onze huidige methode, Rekenzeker.

Het liefst proberen wij ook de andere methode uit na de meivakantie. Dit bepalen wij nadat wij deze pilot hebben geëvalueerd. Wij willen nl niet dat de kinderen hier last van ondervinden.

TSO (tussen schoolse opvang)

Eindelijk is er een betaalrekening geopend en kunnen we betalingen ontvangen. U heeft een mail ontvangen van Jozé Ammerlaan met het verzoek om te betalen. Jozé Ammerlaan ondersteunt ons met de administratieve kant van de organisatie voor de TSO. Haar naam zult u vaker aantreffen als het gaat over de TSO.

Binnenkort krijgen wij toegang tot een programma Schoolkassa en kunnen we vanuit dit programma ook betaalverzoeken versturen. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

Lood in het water

Van verschillende ouders heb ik (Jessica) bezorgde mails ontvangen met de vraag of er op het Wespennest ook lood in het water kan zitten.

In eerste instantie kregen wij de reactie van de gemeente dat dit niet het geval is. Ons gebouw is gebouwd in 1965 en vanaf 1960 werd er geen lood meer gebruikt.

En toch hebben zij van de week, na een beetje aandringen, besloten om onze school mee te nemen in de tests. Binnenkort krijgen wij hiervan de uitslag en weten we het zeker.

 Afbeelding2.png

 

Ziekmelden van uw kind

Het komt soms voor dat een leerling via de mail of de whatsapp van de medewerker  wordt ziekgemeld. Wij hebben dit liever niet! Het verzoek is nog steeds om uw kind tussen 8:00 en 8.30  telefonisch of via de whatsapp van school: 06-11329351 af te melden. Dank voor uw medewerking!

 

Oorlog in mijn buurt

Het was dinsdag 4 februari doodstil in de klas toen Myriam Mater vertelde over de Duitsers die hun huis doorzochten op zoek naar haar vader en naar onderduikers. Met een pistool op haar hoofd moest Myriam haar vader bellen zodat de Duitsers hem op konden pakken. Maar door Frans te praten kon ze hem redden en hing hij op tijd op. De Duitsers waren zo boos dat ze de schildpadden die Myriam en haar zussen hadden, levend kookten voor de ogen van de meisjes.

Een uur lang hingen de kinderen van groep acht aan de lippen van de oude dame (89 jaar) die met haar verhalen de start markeerde van het project Oorlog in mijn Buurt. Gedurende een aantal weken komen er gasten in de klas om te praten over de Tweede Wereldoorlog. De kinderen horen van een historicus wat er in die periode in Amsterdam Noord is gebeurd, ze denken na over situaties waar goed en fout niet zo duidelijk zijn, ze leren interviewen en presenteren. En ze gaan vervolgens zelf in groepjes van vier, ouderen interviewen die de leeftijd van de kinderen hadden gedurende de oorlog. De ouderen wonen in Amsterdam Noord of hebben daar gewoond in de oorlogstijd.

Het bijzondere aan het project is dat de kinderen de verhalen horen uit de mond van mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Dat maakt heel veel indruk. De ouderen vinden het fijn dat ze hun verhaal kunnen vertellen en doen graag mee aan het project. Jong ontmoet oud, de herinneringen blijven levend voor een volgende generatie.

We zoeken nog ouders die mee willen met een interview om de kinderen te begeleiden. Daarbij gaat het vooral om de heen- en terugreis. Tijdens het interview doen de kinderen zoveel mogelijk zelf. Ze krijgen vooraf in de klas les in interviewen en hoeven alleen af en toe een beetje op weg geholpen te worden.

Wel willen we de begeleidende ouder vragen het gesprek op te nemen en de hoofdpunten van het verhaal samen met een kleine sfeerbeschrijving kort op te schrijven na afloop. Dat verslag komt dan op de website van Oorlog in mijn Buurt.

Ouders die graag mee willen helpen kunnen zich melden bij Prajna of bij Sabine Draaijer (mail: draaij@gmail.com of app/tel. 06 41013086). Zij coördineert het project op het Wespennest. Voor meer verhalen en achtergrond van dit bijzondere project, kun je kijken op www.oorloginmijnbuurt.nl

Prajna


Zwemdiploma

576_420_zwemdiploma_snorkel_1.jpg

Wies Zorab uit groep 3 heeft haar B-diploma gehaald. Knap gedaan Wies, van harte gefeliciteerd!


Foto's

Video's

Meer informatie