Honingpot 452

 • Gemaakt op: 6-3-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Avondvierdaagse

Vorige week hebben we per mail (d.d. 28-02-20) een oproep gedaan voor hulp bij de avondvierdaagse. Er is gereageerd maar helaas niet voldoende. Als er niet voldoende hulp is komen helaas de extra's (o.a. bloemen, catering) te vervallen en dat zou jammer zijn. Kijkt u voor het opgeven nog even terug in uw mail of loop even langs Jessica of Nancy.

imageswandelschoenen.jpg


Lentewandeling 20 maart

Zet de wekker een uurtje eerder, trek je laarzen aan en loop mee! Geniet van de vroege natuur, de eerste lentegeuren en van de kinderen. En alsof dat niet genoeg is, zal groep 8 traditiegetrouw weer wat spanning aanbrengen op de wandelroute. Met een lekkere versnapering, drinken, koffie en thee bij terugkomst op het honk.


Zwemdiploma

zwemdiploma.jpg

Diede uit groep 3 heeft haar C-diploma gehaald. Wat een prestatie, gefeliciteerd Diede!


Inspectierapport en verbetertraject

Zoals ik (Jessica) al eerder heb aangegeven hebben wij twee onvoldoendes (1 didactisch handelen en 2zicht op ontwikkeling) ontvangen van de inspectie tijdens het bezoek aan de school op 31 oktober.

Het onderzoek was een onderdeel van een vierjaarlijks onderzoek naar ons bestuur (ASKO). Tijdens dit onderzoek zijn verschillende ASKO scholen onderzocht en wij waren een van deze scholen. Via deze link verwijs ik u naar de pagina van de inspectie. Onderaan de webpagina vindt u het verslag Vierjaarlijks verslag onderzoek en besturen. Vanaf pagina 38 wordt de kwaliteit op Het Wespennest beschreven. Via deze link kunt u lezen hoe het bestuur is beoordeeld.   

Omdat uit de observaties, gesprekken en externe audits al duidelijk was dat er zorgen waren over de kwaliteit op Het Wespennest zijn we met ingang van dit schooljaar begonnen met een verbetertraject. Wij hoopten dat wij in de eerste acht weken voldoende vorderingen zouden maken die de inspectie met een voldoende zou waarderen maar helaas bleek dit op dit moment niet haalbaar. Iets wat in meerdere jaren een achterstand heeft opgelopen, wordt niet in acht weken weggewerkt. Iedereen in het team heeft een enorme drive om te verbeteren; om te zorgen dat het onderwijs op Het Wespennest weer van goede kwaliteit is.

Gedurende dit proces waarin wij nog veel verbeterpunten zien, willen wij ons vooral richten op het verbeteren van de twee indicatoren die onvoldoende hebben gescoord. Dit vraagt focus en volharding op onze doelen. 

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over dit traject en willen u daarom uitnodigen voor een ouderavond op 25 maart 2020 om 19.30 uur.

Wat kunt u deze avond van ons verwachten:

 • een interactief programma waarin wij u meenemen in het traject. Hoe staan we er nu voor. Wat hebben we gedaan en wat zijn we de komende tijd van plan;
 • voorbeelden van de ontwikkelingen;
 • werkvormen met vragen zodat we bij u ook input kunnen halen (uiteindelijk willen we met elkaar een (mini) samenleving zijn en is de betrokkenheid van onze ouders een groot pluspunt van onze school);
 • aanwezigheid van Jan-Willem van Schendel (directeur onderwijs en kwaliteit ASKO) voor vragen die betrekking hebben op onderwerpen als directievoering, nieuwbouw etc.

Wat verwachten wij van u deze avond:

 • Wij vragen u alvast na te denken over de volgende vragen: 1. Waar bent u trots op? 2.Wat kunnen wij verbeteren? 3.Waarom heeft u ooit voor Het Wespennest gekozen? 4.Waar maakt u zich zorgen over? 5. Wat moeten wij absoluut behouden en waar zouden wij mee moeten stoppen?
 • Wij gaan gebruik maken van een interactieve tool om informatie en uw vragen te verzamelen dus neem uw telefoon mee!
 • Ten slotte: wij vragen u om vragen van persoonlijke aard over bijvoorbeeld een bepaalde groep of een bepaalde medewerker op een eerder moment te bespreken met de betreffende medewerker (maak hiervoor een afspraak!). Mocht een gezamenlijk gesprek niet tot de gewenste uitkomst leiden dan nodig ik u graag uit voor een gesprek.

 

Studiedag

Let op: 25 maart hebben de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.  


Foto's

Video's

Meer informatie