Gym

​​Vanaf groep 3 gymmen de kinderen wekelijks onder leiding van Staffan in één van de twee gymzalen die wij hiervoor gebruiken, die van de Capelleschool en die van de Buikslotermeerschool. Bij toerbeurt hebben ook de kleuters gym van Staffan, volgens een rooster gymmen zij eens in de drie weken van 10.45-12.15  in de gymzaal van de Buikslotermeerschool​.

Gymschoenen en gymkleding zijn tijdens het gymmen  verplicht en mogen niet op school blijven liggen! Als kinderen geen gymspullen hebben, mogen ze  niet meedoen aan de gymles. De kinderen die tot 15:15 uur gym hebben mogen zelfstandig naar huis of naar de naschoolse opvang.

Gymrooster

  • Groep Marco woensdag 8.30-9.30 (Buikslotermeerschool)
  • Kleuters woensdag 9.30-10.30 (Buikslotermeerschool)
  • Groep Danielle woensdag11.00-12.15 (Buikslotermeerschool)
  • Groep Diane donderdag 9.30-10.30 (Capelleschool
  • Groep Marco donderdag 8.30-9.30 (Capelleschool)
  • Groep Diane donderdag 9.30-10.45 (Capelleschool)
  • Groep Belinda  donderdag 10.45-12.00 (Capelleschool)
  • Groep Prajna donderdag 13.15-14.15 (Capelleschool)
  • Groep Dick donderdag 14.15-15.15 (Capelleschool)

​​