Logopedie

Elk schooljaar komt een logopedist van de GGD Amsterdam alle vijfjarige kleuters onderzoeken. De logopedist bekijkt dan of een kind problemen heeft met het begrijpen van gesproken taal en/of met praten. De logopedist let daarbij op de stem, het gehoor, het mondgedrag en de vloeiendheid van het spreken. Voor het latere lezen en schrijven is het namelijk een vereiste dat kinderen klanken goed van elkaar kunnen onderscheiden, herkennen en onthouden. Voor het uitvoeren van het onderzoek vraagt de logopedist vooraf om toestemming van de ouders. Als de logopedist reden ziet voor verder onderzoek, krijgen ouders hierover bericht en mogelijk een uitnodiging voor een gesprek. Als de logopedist vermoedt dat het praten van uw kind beter zou kunnen, zal hij uw kind verwijzen voor extra hulp. Meestal is dit naar een praktijk voor logopedie bij u in de buurt, maar soms ook naar het Audiologisch Centrum of een andere instantie.