Luizenprotocol

Net als op elke school komt ook op Het Wespennest af en toe hoofdluis voor. Om hoofdluis effectief te bestrijden, heeft de school de volgende regels:

  • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen tegen hoofdluis. Mocht er sprake zijn van hoofdluis, geef dit dan door aan de groepsmedewerker.
  • Per groep controleert een aantal ouders regelmatig op hoofdluis.  Bij constatering van hoofdluis wordt er naar huis gebeld en moet uw kind worden opgehaald om te worden behandeld. De kinderen in de groep  krijgen een brief mee naar huis zodat de ouders op de hoogte zijn. 
  • Bij neten worden de ouders niet gebeld maar gaat er een brief mee. 
  • Kinderen die levende luis en/of neten hebben, worden na twee weken opnieuw nagekeken. Op dat moment kunnen ook de kinderen die de eerste keer afwezig waren nagekeken worden.
  • Als ondanks alle inspanningen van ouders en school een kind herhaaldelijk luizen heeft, kunnen school en ouders in overleg met de sociaalverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg een behandelplan opstellen.​