Schoolreis en kamp


In de onderbouw en middenbouw gaan de kinderen een dag op schoolreis op de derde dinsdag aan het begin van schooljaar.

De bovenbouw gaat per stamgroep op kamp naar Geijsteren. Dit is ieder jaar weer een groot feest voor de kinderen. Vijf dagen lang beleven zij een verhaal in een andere wereld waar zij met elkaar van alles beleven. Het doel van dit kamp aan het begin van de bovenbouw is het versterken van de onderlinge band. De nieuwe zesdejaars worden met een ritueel (dopen in de beek) opgenomen in de groep om vervolgens met de hele groep een aantal vaste onderdelen jaarlijks te beleven. Zo is er de eerste avond de dapperheidsproef, is er steevast een spel op de zandvlakte met een 'broodje wesp', uiteraard de bonte avond en voor de achtstejaars de dropping en ten minste eens per drie jaar de wandeling door de beek. Al deze zaken zorgen voor een hechte band in de groep en het behoeft dan ook geen toelichting dat we verwachten dat alle kinderen in de bovenbouw mee gaan op kamp.

De kampgroepen zijn allemaal direct na elkaar, wat betekent dat sommige kinderen ook in het weekeinde op kamp zijn. De schoolreizen en het kamp worden betaald uit de ouderbijdrage.​