Verzekering

De ouderraad heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten.

Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, van school naar huis en gedurende het verblijf op school. De verzekering geldt ook voor activiteiten buiten de school, als die gehouden worden in schoolverband. De verzekering omvat in die tijd tevens het ongevallenrisico door stoeien van de leerlingen onderling.

De verzekering is niet van toepassing op verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen (mobiele telefoons, spelcomputers, muziekspelers). Als u deze aan uw kind meegeeft, is dit voor eigen verantwoordelijkheid, de school is niet aansprakelijk bij diefstal en/of verlies. Uiteraard moeten deze apparaten uit staan tijdens de les.​