Kalender

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

mei
22-5-2019Groep 8 Bliksemstage
23-5-201909:45Groep 3, taalklas
23-5-201909:45Verteltassenproject
23-5-201910:00Idresia OKA aanwezig
27-5-201915:15Schoolzwemmen gr5
27-5-201916:00Leerlab gr 7
28-5-2019Podium: gr3-gr4-gr5
28-5-201909:45Les Taalklas gr3
29-5-2019Studiedag (6) Dalton
29-5-201916:00Leerlab gr 8
30-5-2019HEMELVAART (vrij)
30-5-201909:45Groep 3, taalklas
juni
3-6-201915:15Schoolzwemmen gr5
3-6-201916:00Leerlab gr 7
4-6-2019Einde Ramadan
4-6-201909:45Les Taalklas gr3
5-6-2019Suikerfeest?
5-6-201910:00Idresia OKA aanwezig
5-6-201916:00Leerlab gr 8
6-6-201909:45Groep 3, taalklas
6-6-201909:45Verteltassenproject
6-6-201910:00Idresia OKA aanwezig
7-6-2019Nieuwsbrief 8
10-6-20192e PINKSTERDAG
10-6-201915:15Schoolzwemmen gr5
10-6-201916:00Leerlab gr 7
11-6-2019Deze week: Citotoetsen
11-6-201909:45Les Taalklas gr3
12-6-2019Nationale buitenspeeldag
12-6-201910:00Idresia OKA aanwezig
12-6-201916:00Leerlab gr 8
13-6-201909:45Groep 3, taalklas
13-6-201909:45Verteltassenproject
13-6-201910:00Idresia OKA aanwezig
17-6-2019Deze week: Citotoetsen
17-6-2019Start: Vreedzaam herhalen + afronden schooljaar
17-6-201915:15Schoolzwemmen gr5
17-6-201916:00Leerlab gr 7
18-6-2019Thee met de directie
18-6-201909:45Les Taalklas gr3
19-6-201910:00Idresia OKA AFWEZIG
19-6-201916:00Leerlab gr 8
20-6-201909:45Groep 3, taalklas
20-6-201909:45Verteltassenproject
20-6-201910:00Idresia OKA aanwezig
20-6-201914:30Afscheidsfoto Groep 2 en Groep 8
24-6-2019MR 18.30-20.00
24-6-2019Kamp gr8
24-6-201915:15Schoolzwemmen gr5
24-6-201916:00Leerlab gr 7
25-6-201909:45Les Taalklas gr3
26-6-201910:00Idresia OKA aanwezig
26-6-201916:00Leerlab gr 8
27-6-2019Schoolreisje gr1 t/m 7
27-6-201909:45Verteltassenproject
27-6-201909:45Groep 3, taalklas
27-6-201910:00Idresia OKA aanwezig
juli
1-7-2019Deze week: Adviesgesprekken gr7
1-7-201915:15Schoolzwemmen gr5
1-7-201916:00Leerlab gr 7
2-7-201909:45Les Taalklas gr3
3-7-201910:00Idresia OKA aanwezig
3-7-201916:00Leerlab gr 8
4-7-2019Afscheidsetentje gr2
4-7-201909:45Verteltassenproject
4-7-201909:45Groep 3, taalklas
4-7-201910:00Idresia OKA aanwezig
5-7-2019Nieuwsbrief 9
5-7-201915:15Rapport mee
8-7-2019Afscheidsavond gr8
8-7-201915:15Schoolzwemmen gr5
8-7-201916:00Leerlab gr 7
9-7-2019Wenmiddag nw groep
9-7-201909:45Les Taalklas gr3
9-7-201913:00Uitzwaaien gr 8
10-7-2019Wenochtend
10-7-201910:00Idresia OKA aanwezig
10-7-201916:00Leerlab gr 8
11-7-2019Laatste schooldag
11-7-2019EINDFEEST
11-7-201909:45Verteltassenproject
11-7-201909:45Groep 3, taalklas
11-7-201910:00Idresia OKA aanwezig
12-7-2019Leerlingen vrij: Zomervakantie 12 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
15-7-201915:15Schoolzwemmen gr5
15-7-201916:00Leerlab gr 7
16-7-201909:45Les Taalklas gr3
17-7-201910:00Idresia OKA aanwezig
17-7-201916:00Leerlab gr 8
18-7-201909:45Groep 3, taalklas
18-7-201909:45Verteltassenproject
18-7-201910:00Idresia OKA aanwezig
23-7-201909:45Les Taalklas gr3
24-7-201910:00Idresia OKA aanwezig
24-7-201916:00Leerlab gr 8
25-7-201909:45Verteltassenproject
25-7-201909:45Groep 3, taalklas
25-7-201910:00Idresia OKA aanwezig
29-7-201916:00Leerlab gr 7
30-7-201909:45Les Taalklas gr3
31-7-201916:00Leerlab gr 8
augustus
1-8-201909:45Groep 3, taalklas
5-8-201916:00Leerlab gr 7
7-8-201916:00Leerlab gr 8
8-8-201909:45Groep 3, taalklas
12-8-201916:00Leerlab gr 7
14-8-201916:00Leerlab gr 8
15-8-201909:45Groep 3, taalklas
19-8-201916:00Leerlab gr 7
21-8-201916:00Leerlab gr 8
26-8-201916:00Leerlab gr 7
28-8-201916:00Leerlab gr 8
29-8-201909:45Groep 3, taalklas
september
2-9-201916:00Leerlab gr 7
4-9-201916:00Leerlab gr 8
5-9-201909:45Groep 3, taalklas
9-9-201916:00Leerlab gr 7
11-9-201916:00Leerlab gr 8
12-9-201909:45Groep 3, taalklas
16-9-201916:00Leerlab gr 7
18-9-201916:00Leerlab gr 8
19-9-201909:45Groep 3, taalklas
23-9-201916:00Leerlab gr 7
25-9-201916:00Leerlab gr 8
26-9-201909:45Groep 3, taalklas
30-9-201916:00Leerlab gr 7
oktober
2-10-201916:00Leerlab gr 8
3-10-201909:45Groep 3, taalklas
7-10-201916:00Leerlab gr 7
9-10-201916:00Leerlab gr 8
10-10-201909:45Groep 3, taalklas
14-10-201916:00Leerlab gr 7
16-10-201916:00Leerlab gr 8
17-10-201909:45Groep 3, taalklas
21-10-201916:00Leerlab gr 7
23-10-201916:00Leerlab gr 8
24-10-201909:45Groep 3, taalklas
28-10-201917:00Leerlab gr 7
30-10-201917:00Leerlab gr 8
31-10-201910:45Groep 3, taalklas
november
4-11-201916:00Leerlab gr 7
6-11-201916:00Leerlab gr 8
7-11-201909:45Groep 3, taalklas
11-11-201916:00Leerlab gr 7
13-11-201916:00Leerlab gr 8
14-11-201909:45Groep 3, taalklas
18-11-201916:00Leerlab gr 7
20-11-201916:00Leerlab gr 8
21-11-201909:45Groep 3, taalklas
25-11-201916:00Leerlab gr 7
27-11-201916:00Leerlab gr 8
28-11-201909:45Groep 3, taalklas
december
2-12-201916:00Leerlab gr 7
4-12-201916:00Leerlab gr 8
5-12-201909:45Groep 3, taalklas
9-12-201916:00Leerlab gr 7
11-12-201916:00Leerlab gr 8
12-12-201909:45Groep 3, taalklas
16-12-201916:00Leerlab gr 7
18-12-201916:00Leerlab gr 8
19-12-201909:45Groep 3, taalklas
23-12-201916:00Leerlab gr 7
25-12-201916:00Leerlab gr 8
26-12-201909:45Groep 3, taalklas
30-12-201916:00Leerlab gr 7
januari
1-1-202016:00Leerlab gr 8
2-1-202009:45Groep 3, taalklas
6-1-202016:00Leerlab gr 7
8-1-202016:00Leerlab gr 8
9-1-202009:45Groep 3, taalklas
13-1-202016:00Leerlab gr 7
15-1-202016:00Leerlab gr 8
16-1-202009:45Groep 3, taalklas
20-1-202016:00Leerlab gr 7
23-1-202009:45Groep 3, taalklas
27-1-202016:00Leerlab gr 7
29-1-202016:00Leerlab gr 8
30-1-202009:45Groep 3, taalklas
februari
3-2-202016:00Leerlab gr 7
5-2-202016:00Leerlab gr 8
6-2-202009:45Groep 3, taalklas
10-2-202016:00Leerlab gr 7
12-2-202016:00Leerlab gr 8
13-2-202009:45Groep 3, taalklas
17-2-202016:00Leerlab gr 7
19-2-202016:00Leerlab gr 8
20-2-202009:45Groep 3, taalklas
24-2-202016:00Leerlab gr 7
26-2-202016:00Leerlab gr 8
27-2-202009:45Groep 3, taalklas
maart
2-3-202016:00Leerlab gr 7
4-3-202016:00Leerlab gr 8
5-3-202009:45Groep 3, taalklas
9-3-202017:00Leerlab gr 7
11-3-202017:00Leerlab gr 8
12-3-202010:45Groep 3, taalklas
16-3-202017:00Leerlab gr 7
18-3-202017:00Leerlab gr 8
19-3-202010:45Groep 3, taalklas
23-3-202017:00Leerlab gr 7
25-3-202017:00Leerlab gr 8
26-3-202010:45Groep 3, taalklas
30-3-202016:00Leerlab gr 7
april
1-4-202016:00Leerlab gr 8
2-4-202009:45Groep 3, taalklas
6-4-202016:00Leerlab gr 7
8-4-202016:00Leerlab gr 8
9-4-202009:45Groep 3, taalklas
13-4-202016:00Leerlab gr 7
15-4-202016:00Leerlab gr 8
16-4-202009:45Groep 3, taalklas
20-4-202016:00Leerlab gr 7
22-4-202016:00Leerlab gr 8
23-4-202009:45Groep 3, taalklas
27-4-202016:00Leerlab gr 7
29-4-202016:00Leerlab gr 8
30-4-202009:45Groep 3, taalklas
mei
4-5-202016:00Leerlab gr 7
6-5-202016:00Leerlab gr 8
7-5-202009:45Groep 3, taalklas
11-5-202016:00Leerlab gr 7
13-5-202016:00Leerlab gr 8
14-5-202009:45Groep 3, taalklas
18-5-202016:00Leerlab gr 7
20-5-202016:00Leerlab gr 8
21-5-202009:45Groep 3, taalklas