13-04-2018

 • Gemaakt op: 13-4-2018 09:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Angelique Post
 • |
 • Auteur: Team Huibersschool
 • |
 • Fotograaf: Team Huibersschool

Beste ouder/verzorger en andere nieuwsgierigen,

De lente is deze week echt begonnen, de zon schijnt vaker en de griepepidemie lijkt weg te zijn. We zijn alweer ruim over de helft van het schooljaar heen!

Via deze nieuwsbrief willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken bij ons op school. Veel leesplezier!

Het nieuwe Onderwijsconcept is bekend!

Per mail worden de ouders/verzorgers vandaag op de hoogte gesteld welk onderwijsconcept wij hebben gekozen.

De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd en per 1 augustus 2018 kunnen wij aan de slag met dit concept.

Op donderdagavond 17 mei willen wij de ouders/verzorgers en andere belangstellenden inlichten over de nieuwe richting die wij als school ingaan en wat dit betekent voor uw kind. Leest u de brief goed en kom allemaal naar de informatieavond. Voor opvang van uw kinderen wordt gezorgd!

Studiedag 3 april 2018

Tijdens de studiedag van 3 april heeft het team met elkaar besproken:

 • hoe we de klassenbezoeken willen,
 • hoe we de werkdruk kunnen verminderen
 • hoe de Cito resultaten zijn van onze school
 • wat de Leerteams Rekenen en Taal het afgelopen jaar met elkaar geleerd hebben

We sloten de dag af met een sportieve activiteit o.l.v. onze gymdocent.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag!
Op dinsdag 22 mei is de laatste studiedag van dit jaar en zijn de kinderen dus vrij!

Oud-leerlingen

U heeft het vast ook al gemerkt, er zijn deze week een aantal oud-leerlingen aanwezig die stage lopen. Regelmatig komen oud-leerlingen bij ons langs of zij een paar weken op hun oude school mogen stagelopen. Natuurlijk vinden wij dat hartstikke leuk! Deze week lopen er leerlingen stage die nu op het Marcanticollege zitten. Wij heten hen van harte welkom.

Ouderbijdrage

Veel ouders hebben de ouderbijdrage betaald, waarvoor onze dank! Dat betekent dat de kinderen op schoolreisje kunnen, in groep 8 op kamp, dat er door de OR getrakteerd kan worden met Sint, Kerst, Pasen, sportdagen en andere activiteiten die er op school plaatsvinden. Ook betalen we daar de buskaartjes van voor bijvoorbeeld de bliksemstage of kunstkijkschooldagen.

De ouders die nog niet betaald hebben, hebben de afgelopen week een brief gekregen met het verzoek zo snel mogelijk te betalen.

Indien er inmiddels betaald is, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Paasfeest

Het Paasfeest was weer een groot succes! In de ochtend hebben de kinderen en leerkrachten gezellig ontbeten en is er genoten van de heerlijke dingen die van thuis meegenomen zijn.

Vervolgens hebben er in klassen leuke Paasactiviteiten plaats gevonden en is de dag afgesloten met een spetterend Paas Podium!
 
De Jacob Geelbuurt

Aan de achterkant van de school is het nog niet zo te merken, maar er wordt in onze buurt hard gewerkt om alles mooi te maken. Zo genieten we al het hele jaar tijdens de pauzes met de bovenbouwleerlingen van het prachtige plein naast onze school en voor de Huizingaschool.

Aan de andere kant van de school is al steeds meer te zien dat de nieuwe appartementen bijna klaar zijn. Het Comeniuslyceum is ook van de buitenkant bijna klaar.

De Huibersschool kan natuurlijk niet achterblijven. Ons gebouw gaat ook opgeknapt worden aan de binnen- en de buitenkant. We houden u hierover op de hoogte.
 
Koningsspelen vrijdag 20 april 2018

Op donderdag 20 april doen we mee aan de Landelijke Koningsspelen. Op dit moment is de commissie druk bezig met de voorbereidingen, zodat het 20 april een feestelijke dag wordt voor de kinderen. 

Na de feestelijke opening op het schoolplein gaan alle groepen naar hun klas om gezellig samen te genieten van een Koningsontbijt. Het Koningsontbijt wordt verzorgd. Wel moeten de kinderen fruit meenemen. Groep 6, 7 en 8 ontbijten eerst gezellig mee, maar gaan daarna naar het Rembrandtpark waar zij activiteiten gaan doen met andere scholen (dit wordt verzorgd door de gemeente).

Natuurlijk kunnen wij niet zonder de hulp van ouders. Bij de voorschool, kleuters en groep 3, 4 en 5 kunnen wij alle hulp gebruiken. Als u interesse heeft om mee te helpen, kunt u dit doorgeven bij de leerkracht van uw kind. Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt door de leerkracht. 

Om het er extra feestelijk uit te laten zien en ons feestelijk te voelen, zou het erg leuk zijn als alle kinderen en begeleiders in het oranje of rood/wit/blauw naar school komen!

Meivakantie 27 april t/m 13 mei 2018

Op 27 april (Koningsdag) start de Meivakantie.

Ruim 2 weken zijn de kinderen en leerkrachten vrij! Op maandag 14 mei starten we weer.

Oproep extra handdoeken/theedoeken en washandjes

Beste ouders, als u nog extra handdoeken/theedoeken en washandjes hebt liggen kunnen wij ze op school goed gebruiken. U mag het dan aan Sandra van de administratie geven. Alvast bedankt!

Bag2School Kledinginzameling

De laatste inzameling van kleding heeft €9,90 opgeleverd. We willen iedereen bedanken voor het schenken van de kleding.

Er komt nog een inzameling van 22 t/m 25 mei.

De Vreedzame School

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen "hart voor elkaar "hebben", d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. 

Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. 

De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat "afkoelen" belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.  

We leren de kinderen dat ze mogen "passen". Op school wordt het steeds "gewoner" om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Tip voor thuis

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. Bespreek wat je kan doen als je boos bent: gemeen terug doen - de ander z'n zin geven,  je terugtrekken, weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt. Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Nieuws van de mediatoren (leerlingen gr 7 en 8)

We hebben het soms druk met kinderen helpen conflicten op te lossen en soms is het ook heel rustig. We gaan 14 mei in alle groepen in een rollenspel laten zien hoe een mediatie gaat. Na de zomervakantie kunt u ons op een ouderavond ook weer vragen stellen.

Nieuws uit de leerlingenraad

Wij hebben met juf Angelique meegedacht over het vrolijker maken van de school, want we vinden de kleuren saai. Juf Angelique is nu met architecten aan het overleggen wat er kan om onze school nog mooier te maken. Wij gaan in onze groepen hier ook over praten en onze ideeën worden meegenomen in de plannen. Binnenkort weten we meer!

De jarigen voor de komende periode zijn:

01-04 Anass Amrani 13 jaar

02-04 Ju-Juan Wolff 10 jaar

13-04 Dalila el Hani 11 jaar

17-04 Alber Kaldes 11 jaar

19-04 Naoufal Moh. Ahmed 8 jaar

19-04 Romaissa Salihi 7 jaar

20-04 Ishak Asrih 12 jaar

20-04 Fatima Ben Ayad 9 jaar

21-04 Nourdin Aanzi 8 jaar

22-04 Shemaiky Afsendé 11 jaar

22-04 Monsif Bousofé 5 jaar

27-04 Rayan Moh Ahmed 6 jaar

29-04 Roya Amgoun 6 jaar

01-05 Mirac Aydin 5 jaar

01-05  Uras Cörtuk 7 jaar

02-05  Salma Bounou 8 jaar

04-05 Eslem Cörtuk 11 jaar

06-05 Wassila el Jattari 7 jaar

07-05 Sali Ahmad 7 jaar

08-05 Iman Basaidi 9 jaar

10-05 Haytham el Ouati 5 jaar

13-05 Imrane Ahahaoui 7 jaar

14-05 Yassira el Hani 7 jaar

 

 Alvast van harte gefeliciteerd!!!!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 mei 2018.

Het team van de Huibersschool.

​Het nieuwe onderwijsconcept is bekend - Studiedag - Oud-leerlingen - Ouderbijdrage - Paasfeest - De Jacob Geelbuurt - Koningsspelen - Meivakantie - De Vreedzame School - De jarigen

Foto's

Video's

Meer informatie