Nieuwsbrief 11 2013-2014

 • Gemaakt op: 16-5-2014 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Huibersschool
 • |
 • Fotograaf: Huibersschool


Nieuws uit het team
Juf Marjolein is met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf Jitske, wij heten haar van harte welkom op school. Juf Serife is aan het re-integreren op de woensdagen en de vrijdagen. Juf Julia komt op 27 mei even de kinderen en het team gedagzeggen. Het gaat iets beter met haar rug, maar ze moet nog een lange tijd revalideren.

KiVa - pesten op school:
Als school willen we niet alleen zo goed mogelijke resultaten halen met de Cito, maar willen we ook dat kinderen zich prettig voelen bij ons op school. Als je je immers prettig en veilig voelt, kun je veel beter presteren.
Het afgelopen jaar hebben de groepen 5 t/m 7 10 lessen gekregen over pesten. Deze methode heet, zoals al eerder vermeld, KiVa. Angelique Post, de adjunct directeur, heeft aan het begin en aan het eind van deze lessen vragenlijsten in laten vullen door alle leerlingen van groep 5 t/m 8. De resultaten zijn veelbelovend: het pesten op de Bisschop Huibersschool is duidelijk afgenomen. Veel meer kinderen geven aan dat zij minder gepest worden ten opzichte van het begin van het jaar. Dit zijn natuurlijk hele mooie resultaten.
Tot nu toe zijn 8 leerlingen die structureel gepest werden, geholpen via individuele en steungroep gesprekken. Bij deze leerlingen is het pesten gestopt of sterk afgenomen. De ouders van deze 8 leerlingen zijn hier altijd van op de hoogte gebracht. Deze leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als ze gepest worden.
Om ons nog meer te bekwamen in het geven van de lessen en het signaleren van pesten volgen enkele leerkrachten, directeur Brenda Turnhout en IB-er Josje Marsman begin juni enkele studiedagen in Utrecht over KiVa. Natuurlijk willen we dat pesten op onze school stopt en dat kinderen en ouders weten dat zij altijd naar het KiVateam kunnen komen. Bij de hoofdingang zijn de posters van het KiVateam opgehangen. Tijdens een van de laatste ouderbijeenkomsten heeft Angelique Post de ouders een korte toelichting gegeven over KiVa. Ook de ouders waren zeer enthousiast en blij dat de school hier iets aan doet.
Voor meer informatie: www.kivaschool.nl

Gelukskoffer groep 8:
Voor groep 8 is het nog maar een paar weken en dan nemen zij afscheid van onze school. Als school vinden wij dat zij heel erg hard gewerkt hebben voor de Eind cito en daarom bieden wij hen nog 7 Gelukslessen aan.
Wat is de Gelukskoffer? De Gelukskoffer richt zich op de positieve emotionele ontwikkeling van het kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en vertrouwen. In 7 lessen met verschillende thema’s werken de kinderen aan een positief zelfbeeld.
Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat Gelukskoffer-leerlingen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang verbeterd is.
De lessen maken kinderen bewust van de kracht van gedachten. Dat zij keuzes hebben en zelf invloed kunnen
uitoefenen op hun geluk. Daardoor zijn ze uiteindelijk in staat om hun eigen geluk door te geven aan anderen. Ter afsluiting van de lessen geven de kinderen hun geluk door aan anderen. De groep bedenkt samen met de leerkracht hoe en aan wie ze geluk gaan doorgeven.
Voor meer informatie: www.gelukskoffer.nl  

De Vreedzame School
Als school zijn we, zoals u hierboven leest, heel druk bezig de sociale veiligheid zo optimaal mogelijk te maken. We missen hiervoor echter nog een methode voor de hele school, dus van groep 1 t/m 8. Als school hebben we ons aangemeld bij De Vreedzame School. Volgend schooljaar gaat het hele team hier vanaf januari 2015 scholing voor volgen. Vanaf die tijd krijgt uw kind hier dan ook les in. In het nieuwe schooljaar zullen we u hierover uitgebreider informatie geven. Als u nieuwsgierig bent, kunt u alvast een kijkje nemen op www.devreedzameschool.nl  
Juf Angelique Post - adjunct directeur

Entree toets groep 7
Deze week en aankomende week heeft groep 7 de entreetoets. Over ongeveer drie weken volgt er een gesprek over de uitslag van deze toets. En tijdens dit gesprek wordt het voorlopig advies gegeven door de school. Alle kinderen veel succes gewenst!

Schoolkamp groep 8
Aanstaande woensdag tot en met vrijdag gaat groep 8 op schoolkamp naar de StayOkay in Egmond. Juf Sandra en meester Shane gaan ook mee als begeleiding. We hopen dat de kinderen mooi weer hebben en veel plezier zullen hebben!

Verslag 2XKijken
Dinsdag voor de vakantie was het zover. De tentoonstelling van 2XKijken werd geopend. De vakdocenten hadden de ruimte getransformeerd tot een ‘Huibers museum’. Heel wat bezoekers hebben rondgekeken. Het project is hiermee afgerond voor dit schooljaar.

Opening Kunstwerk Theo Jansen
De Animaris Rhinoceros, ofwel Het Strandbeest, weegt 2,8 ton maar kan desondanks door één enkele persoon worden voortbewogen door slim gebruik te maken van de wind. Op 18 mei 2014 zal de Animaris Rhinoceros op Business Park Osdorp na 10 jaar weer gaan lopen. Ter ere van dit event, wordt er een feestprogramma ontwikkeld. Op de dag zelf kun je het 'beest' zien lopen. Rondom is er o.a. een kunstmarkt, braderie, live-muziek, workshops voor kinderen om zelf te experimenteren met kinetische kunst (waarin beweging
centraal staat) en meer. Het programma is van 13:00 tot 17:00 uur.
Leerlingen van de groepen 6 en 7 doen een aantal lessen over dit kunstwerk. Dus zorg dat je erbij bent! Ook als je niet in groep 6 of 7 zit ben je van harte welkom om erbij te zijn!
Juf Rosalie
Enige tijd geleden heeft de schoolfotograaf foto’s van uw kind(eren) gemaakt en zijn de foto’s online te bestellen. De inlogcode is via de school verspreid en met uw kind(eren) meegegeven). U kunt nog steeds de foto’s bestellen en heeft u vragen kunt u met onderstaand telefoonnummer contact opnemen met de fotograaf.
Arnold Bartman Fotografie
06 51507508
Klein Heiligland 69 zwart
2011 ED Haarlem
Email: arnold@schoolfotosonline.nl  
Website: www.fotoarnoldbartman.nl  

Schoolfoto’s online bestellen
Als u geen internet thuis heeft of niet weet hoe het werkt om de schoolfoto’s van uw kind(eren) te bestellen dan is er een mogelijkheid op school bij de oudercontactpersoon Milouda op dinsdag- en donderdagochtend langs te komen zodat zij u erbij kan helpen. Vergeet u niet de inlogcode mee te nemen die u heeft gekregen?
Schoolvoetbal
Wist u dat er 3 teams in de finale van het Amsterdamse schoolvoetbaltoernooi stonden van onze school? De bovenbouwjongens zijn 2e geworden, de bovenbouwmeisjes zijn 4e geworden en de middenbouwjongens zijn ook 4e geworden. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!
Meester Shane

Inschrijving Avond 4-daagse 19 en 20 mei
Yvonne van de ouderraad zal twee dagen op maandag en dinsdag 19 en 20 mei het inschrijvingsgeld in ontvangst nemen in de centrale hal. Het bedrag is €6,- per kind. Er zal op 2-5 juni gelopen gaan worden. De leerkrachten en ouders zijn natuurlijk van harte welkom om mee te lopen om onze leerlingen te steunen. Er is dit jaar ook weer gedacht aan versnaperingen.

Binnenkort jarig:
Mei

 • 17-05: Assia Latife Groep 8A
 • 19-05: Byron Acquah Groep 1/2B
 • 20-05: Ilham Aanzi Groep 8B
 • 21-05: Louay Ghannoun Groep 1/2B
 • 23-05: Serra Dagarslan Groep 3/4
 • 26-05: Anicharel Inge Groep 5
 • 27-05: Yassin Farah Groep 8A
 • 29-05: Didar Yildirim Groep 3
 • 30-05: Fadil Adiyaman Groep 8A

 Juni

 • 02-06: Marwa Salah Groep 3/4
 • 02-06: Safae Salah Groep 3
 • 04-06: Nancy Ghanem Groep 4/5
 • 05-06: Sabri Develi Groep 7B
 • 07-06: Yaëll Ritfeld Groep 8A
 • 08-06: Celthy Mvama Groep 8B
 • 09-06: Rayhana el Abbouti Groep 1/2B
 • 10-06: Zeynep Ormanci Groep 6
 • 11-06: Ayoub Bouchengour Groep 3/4


Alvast gefeliciteerd!


Met hartelijke groet,
namens het team,

Brenda Turnhout
Directeur Bisschop Huibersschool


De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 13 juni 2014

​Nieuws uit het team, KiVa, gelukskoffer, Vreedzame School, Schoolkamp groep 8, kunstwerk Theo Jansen.

Foto's

Video's

Meer informatie