18-05-2018

  • Gemaakt op: 18-5-2018 09:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Angelique Post
  • |
  • Auteur: Team Huibersschool
  • |
  • Fotograaf: Team Huibersschool

Beste ouder/verzorger en andere nieuwsgierigen,

De laatste periode van het schooljaar is begonnen! Nog 9 weken en dan is het alweer zomervakantie. We hebben dit schooljaar veel gedaan en we hebben nog flink wat te doen.

Ook is deze week de Ramadan begonnen en we willen de ouders en kinderen die meedoen aan de Ramadan een aangename vastenmaand toewensen.

Ouderbijeenkomst Daltononderwijs

Gisteren werden de ouderbijeenkomsten goed bezocht door de betrokken ouders van onze school. Maar liefst 70 ouders zijn aanwezig geweest!

In een klein uur hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen wat Daltononderwijs inhoudt. Dit is natuurlijk veel te kort, dus we zullen in de toekomst nog meer ouderbijeenkomsten plannen om zo goed mogelijk te vertellen wat dit betekent voor de school en voor de kinderen.

Ouder uit de middenbouw:

Ik werk op een Middelbare School en ik ben heel blij dat de school kiest voor Dalton. Ik merk op het voortgezet onderwijs dat veel kinderen niet zo goed zijn in plannen, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen. Ik ben daarom heel erg blij dat jullie dit de kinderen gaan leren, zodat zij een betere aansluiting hebben op het voortgezet onderwijs.

Ouder van een kleuter:

Ik heb veel respect voor de leerkrachten. Jullie doen erg goed werk en ik wens jullie veel succes met het ontwikkelen van Dalton!

Wij willen de aanwezige ouders bedanken voor hun aanwezigheid en de ouders die niet konden uitnodigen voor de volgende bijeenkomsten die gepland gaan worden.

In september gaan wij echt starten met het ontwikkelen van Daltononderwijs. We gooien het roer niet meteen helemaal om, maar gaan stap voor stap leren hoe wij kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen maken en leren zelfstandiger te leren. Wij zullen de ouders steeds betrekken bij de stappen die we gaan maken.

Aanstaande dinsdag maakt het team een eerste aanzet tijdens de studiedag. 

Dinsdag 22 mei studiedag

Aanstaande dinsdag 22 mei is de school dicht, het kinderdagverblijf is open.

Het team gaat in de ochtend aan de slag met de eerste stappen richting Dalton en in de middag hebben wij het over De Vreedzame School en zal de planning van volgend schooljaar op het programma staan.

Themaweken Kinderen van Amsterdam

Aanstaande woensdag 23 mei openen we de themaweken "Kinderen van Amsterdam". Het derde thema van dit schooljaar gaat over diversiteit. Diversiteit betekent verscheidenheid binnen een samenleving: verschillende nationaliteiten, geaardheid, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, en (culturele) afkomst. Maar bijvoorbeeld ook diversiteit in woningbouw in een stad zoals Amsterdam, of diversiteit in de verschillende talenten die kinderen hebben.  

Woensdag beginnen we samen met een feestelijke opening. Drie weken lang zullen alle groepen op onderzoek gaan. De leerkracht praat met de kinderen over wat ze al weten van het thema. En daarna bedenken ze samen een onderzoeksvraag. Het kan dus best zo zijn dat elke groep binnen het thema iets anders onderzoekt. Daarna gaan ze antwoorden zoeken op hun onderzoeksvraag. Door vragen te stellen, te interviewen, een plek te bezoeken. En nog veel meer!

Wat onze ontdekkingstocht brengt, zullen we aan het einde van het thema aan elkaar laten zien met een tentoonstelling. U bent daarbij van harte welkom! Meer informatie hierover volgt later.

Kom buiten spelen op ons schoolplein

Van de meivakantie tot aan de zomervakantie kunnen de kinderen na schooltijd onder begeleiding van een sportbegeleider  de materialen gebruiken op het schoolplein. U kunt dan met uw kinderen op het schoolplein blijven en uw kind nog even laten spelen.

Tijdens de middagpauze zijn de sportbegeleiders ook aanwezig bij de midden-en bovenbouw. Er zijn prachtige, nieuwe spullen aangeschaft zodat de kinderen met veel plezier heerlijk buiten kunnen spelen. 

Hieronder stelt een van de sportbegeleiders zich voor:

Dag ouders en leerlingen van de Huibers. Mijn naam is Noureddine, ik woon in Amsterdam West. Ik zit momenteel in een tussenjaar van de opleiding sport & bewegen. 

Tot de zomervakantie ben ik werkzaam op de Huibersschool om de leerlingen actief te begeleiden tijdens het buitenspelen. (ma t/m vrij). Tijdens de pauze en na schooltijd (14.15 - 16.00 uur) kunt u mij vinden op het schoolplein, voor speluitleen en toezicht. Hebt u vragen, kom gerust naar mij toe!  

Eindtoets groep 8:

De leerlingen van groep hebben afgelopen maandag de uitslag  gekregen van de eindtoets. Zij hebben het, net als voorgaande jaren, weer goed gedaan! Wij zijn weer erg trots op hun inzet en ook op de resultaten. 

Groep 8 gaat de laatste weken van de basisschooltijd in en gaat nog op kamp en bereiden zich voor  op de afscheidsavond aan het eind van het jaar.

Goed gedaan, groep 8! Alle leerkrachten zijn heel erg trots op jullie!

De jarigen voor de komende periode zijn:

22 meiAkram Azzouz
23 meiSerra Dagarslan
26 meiMohamed Basaidi
26 meiAdam T. Koubaa
27 meiJoshua van Ginkel
29 meiDidar Yildirim
1 juniAysenaz Erol
4 juniNancy Ghanem
6 juniQuiam Abalhaji
8 juniAmir Tabarani
9 juniRayhanna el Abbouti
11 juniAyoub Bouchengour
11 juniSara Seddik
14 juniIlias el Kajtii
15 juniZaid Ben Ayad

 

Alvast van harte gefeliciteerd!!!!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 juni 2018.

Het team van de Huibersschool.


​Ouderbijeenkomst Dalton - Studiedag 22 mei - Themaweken Kinderen van Amsterdam - Buiten Spelen - Eindtoets gr 8 - De jarigen.

Foto's

Video's

Meer informatie