Nieuwsbrief 3 oktober 2014

 • Gemaakt op: 3-10-2014 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Huibersschool
 • |
 • Fotograaf: HuibersschoolNieuws uit het team
Juf José is al een aantal weken ziek. Er is niet duidelijk hoe lang dit zal duren. Juf Marjolein vervangt juf José voor de Taalklas.
Juf Angelique Meijer is weer gestart in de groepen 8, ze is zo goed als hersteld van haar knieoperatie. Ook geeft zij op de dinsdagen extra ondersteuning aan een aantal leerlingen.

9 oktober studiemiddag
Op 9 oktober heeft het team van de Bisschop Huibersschool een studiemiddag. De kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij. Dan begint de herfstvakantie.

10 oktober studiedag
Op 10 oktober heeft het team van de Bisschop Huibersschool een studiedag. Dit betekent dat de kinderen deze dag vrij zijn. Zij hebben dus een dagje extra vakantie.

Vrijwillige ouderbijdrage
Afgelopen week is de brief met de kinderen meegegaan. De ouderbijdrage voor groep 1 tot en met 7 is vastgesteld op 45 euro.
Voor groep 8 is de bijdrage 100 euro, dit is 15 euro voor de activiteiten binnen school en 85 euro voor het kamp. Wij willen u verzoeken dit voor 1 mei 2015 te betalen, maar het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. Ouders die niet betalen, daarvan kunnen de kinderen helaas niet mee op schoolreisje. Kunt u zo veel mogelijk het bedrag overmaken op onze rekening? Alvast hartelijk dank!

Podiumprogramma
Het podiumprogramma is weer toegankelijk voor de ouders waarvan de kinderen die dag optreden. De optredens worden in de gymzaal gehouden. Vandaag op 3 oktober is er al een aantal groepen aan de beurt geweest. De andere optredens staan in de jaarkalender.

Kinderboekenweek: FEEST!
De Kinderboekenweek is weer van start gegaan. Op school is in het midden van de hal van alles uitgestald. U kunt folders meenemen m.b.t. de Kinderboekenweek. Komt u gerust kijken, u bent van harte welkom.

Kunst & Cultuur
Bezoek Meervaart groepen 8
Maandag 20 oktober bezoeken de leerlingen van de groepen 8 de Meervaart voor de voorstelling Pinda Bontehond.

Let op: de leerlingen zijn dan pas rond 14:30 uur terug op school!
Voorafgaand aan de voorstelling is er op 6 oktober een workshop op school ter voorbereiding op de voorstelling en nadat de leerlingen de voorstelling hebben meegemaakt is er nog een afsluitende workshop.
Dit bezoek maakt deel uit van de leerlijn Theater die we dit jaar opzetten. De andere groepen bezoeken in de loop van het schooljaar een voorstelling.

Op de website van jeugdtheatergezelschap BonteHond ( www.bontehond.net ) kan je meer informatie vinden over de voorstelling.

Brede school
2XKijken
De flyers zijn meegegeven voor de laatste serie van 2XKijken. Je kan je aanmelden tot 7 oktober. Daarna krijg je een bevestiging mee als je bent ingedeeld. Deze serie vindt plaats in het tijdelijke lokaal voor Beeldende Vorming.

Stichting Taalvorming
De afgelopen weken heeft Stichting Taalvorming de eerste lessen verzorgd voor de groepen 3 tot en met 7. Juf Liesbet, die de lessen geeft, maakt theater lessen waarin de woordenschat wordt geoefend. Voor de lessen worden de woorden uit de methode van Veilig Leren Lezen, Estafette en Nieuwsbegrip gebruikt. Bij de onderbouw is zij gestart met prentenboeken. Zij werkt met de dezelfde methode, namelijk M.w.i.d.W., waar de groepsleerkrachten ook mee werken.

Ouderbijeenkomst Stichting Taalvorming:
woordenschat en theater

Om ouders meer inzicht te geven in hou je op een effectieve en leuke manier woorden kan leren en oefenen is er op 6 november van 9:00-10:00 uur een ouderbijeenkomst. Op deze bijeenkomst zal juf Liesbet ouders laten zien hoe zij de lessen met de leerlingen uitvoert.

HWB: Huiswerkbegeleiding
Na de herfstvakantie start voor de een aantal leerlingen van groep 8 weer de huiswerkbegeleiding. Dit is een vervolg op de lessen voor de leerlingen van groep 7 van vorig schooljaar. De lessen duren van 14:30-16:00 uur. Hierbij een overzicht van de data waarop de lessen plaatsvinden:

Donderdag

 • Les 1: 30 oktober
 • Les 2: 6 november
 • Les 3: 13 november
 • Les 4: 20 november
 • Les 5: 27 november
 • Les 6: 4 december
 • Les 7: 11 december/18 december Kerstfeest/ Kerstvakantie
 • Les 8: 8 januari
 • Les 9: 15 januari
 • Les 10: 22 januari 


MR nieuws
Volgens de Wet medezeggenschap op scholen moet er op iedere school een MR zijn. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Als MR-lid heb je verschillende bevoegdheden: instemming of advies. De leerkracht geleding bestaat uit: Els van Wijnen (OBB), Sigyn Snoek (OBC) en Jesper Straatman (groep 7). Voor de oudergeleding is er een zittend lid: Hasnaa Malouk (Yassine in groep 6, Hind in groep OBA). Naar aanleiding van de informatieavond zijn er 2 nieuwe aanmeldingen: Fagja Fraanje (Milana in groep 5) en Naima el Ghouch (Amin in groep 3, Noura in groep 6). Als u als ouder nog wilt deelnemen aan de MR wilt, kunt u zich tot de herfstvakantie melden bij één van de MR leden.

Nieuws van de Oudercontactmedewerker
Op de dinsdagen doet Sylvia van de Voorschool de ouderochtenden. Voor de donderdagen is IMPULS nog op zoek naar een vervanger. Donderdag 9 oktober doet juf Els een themabijeenkomst over voorlezen. We hopen na de herfstvakantie een vervanger te hebben als oudercontactmedewerker.
Op 13 november is er thee met de directie: Angelique en Brenda van 9.00 uur tot 10.00 uur zijn zij aanwezig bij de ouderochtend. Er wordt verteld over de plannen van de school en er is gelegenheid tot vragen stellen.

Derde voorschoolgroep
Op 20 oktober start er een nieuwe voorschoolgroep. Dit is de derde groep! De leidsters heten Adria en Mirjam. Wij heten hen van harte welkom op de Bisschop Huibersschool! Mochten er genoeg aanmeldingen zijn, hopen we met een vierde voorschoolgroep te gaan starten.

Jump-in periode 1
Deze week is JumpIn in weer van start gegaan. Maar liefst 73 kinderen doen mee aan deze activiteiten. Daar is de school erg trots op!

De Ice Bucket Challenge
Verschillende van onze groepen zijn uitgedaagd voor de Ice Bucket Challenge. Verschillende groepen zijn de uitdaging aangegaan en de filmpjes die hiervan gemaakt zijn kunt u terugvinden op onze website. Bij elkaar heeft de bovenbouw bijna €100, - gedoneerd aan Stichting ALS, een bedrag waar we trots op zijn.
Dank en groet,
Meester Rob

‘Hoe gaat het op school?’
Als ouder vraag je elke dag: "Hoe was het op school?" En elke dag krijg je een antwoord als "goed" of "oké". Zo’n antwoord zegt natuurlijk niet veel en als moeder wil je eigenlijk alles weten. Omdat voor elkaar te krijgen, staan hieronder 25 manieren om te vragen hoe het was op school.
Als je van je kind echt wilt horen hoe het op school was, moet je daar natuurlijk een beetje je best voor doen. Een open vraag over de dag zorgt ervoor dat kinderen veel meer vertellen. De volgende vragen over school helpen je bij het voeren van een gesprek. Zo krijg je inzicht in hoe je kind denkt over school en daarnaast zorgen ze ook voor grappige en verrassende antwoorden.

 1. Als ik straks met je meester of juf praat, wat zou hij of zij me vertellen over jou?
 2. Vertel me één ding dat je vandaag hebt geleerd.
 3. Wat was het leukste wat er vandaag op school is gebeurd?
 4. Waar speel je het meeste tijdens de pauze?
 5. Wie is de grappigste persoon in je klas? Waarom is hij of zij zo grappig?
 6. Hoe heb je vandaag iemand geholpen?
 7. Hoe heeft iemand jou vandaag geholpen?
 8. Als je morgen de meester of juf mag zijn, wat zou je dan doen?
 9. Wanneer heb je je vandaag verveeld?
 10. Vertel me over 3 verschillende keren dat je vandaag een potlood hebt gebruikt op school.
 11. Waar is de coolste plek op school?
 12. Wanneer was je vandaag het gelukkigst?
 13. Als je met iemand in de klas van plaats mag wisselen, met wie zou je dan ruilen? Waarom?
 14. Wat denk je dat je meer moet doen of leren op school?
 15. Wat denk je dat je minder moet doen of leren op school?
 16. Is er iemand in je klas die straf heeft gekregen? Waarom heeft hij of zij dat gehad?
 17. Welk woord heeft de meester of juf vandaag het meest gezegd?
 18. Vertel me iets waarom je vandaag moest lachen.
 19. Tegen wie in je klas denk je dat je wel wat aardiger kunt zijn?
 20. Als een buitenaards ruimteschip naar school komt en iemand meeneemt, wie wil je dat het is?

Bron: vrouwblog

Binnenkort jarig

oktober

 • 06-10 Muskan Kaur Groep 8B
 • 10-10 Amin Azhari Groep 3
 • 14-10 Mahinaar el Talab Groep 6
 • 17-10 Aysel Binici Groep 3
 • 18-10 Souhail Zoubair Groep
 • 19-10 Romaissa Ennali Groep 8A
 • 20-10 Zakaria Amardoul Groep 7
 • 22-10 Mina Hamid Groep 8B
 • 23-10 Aybuke Yildirim Groep 5
 • 27-10 Melih Burgaz Groep 8B
 • 28-10 Safae Abattouy Groep 6
 • 28-10 Trever Nuwamungu Groep 6
 • 29-10 Selinay Tas Groep 6

november

 • 01-11 Tara Khatib Groep 7
 • 02-11 Anouar Aabi Groep 1/2C
 • 05-11 Soufiane Ouzzine Groep 6
 • 06-11 Hafsa Latife Groep 4
 • 06-11 Maria Latife Groep 4
 •  06-11 Ranya Bekouch Groep 7


Alvast van harte gefeliciteerd!


Herfstvakantie
Vanaf donderdagmiddag 9 oktober 12.00 uur tot en met zondag 19 oktober is het voor de kinderen herfstvakantie.
Fijne vakantie en tot 20 oktober!

namens het team,
Brenda Turnhout
Directeur Bisschop Huibersschool


De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 7 november.


 

​studiemiddag en studiedag, kinderboekenweek, ouderbijdrage, 2x Kijken.

Foto's

Video's

Meer informatie