Nieuwsbrief 4 november 2014

 • Gemaakt op: 7-11-2014 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Huibersschool
 • |
 • Fotograaf: Huibersschool

​​​​
Nieuws uit het team
Juf Julia gaat komende weken een aantal uur per week re-integreren bij de onderbouw groepen. Wij heten haar weer van harte welkom op school. Dorine van Ameron van de administratie heeft afscheid genomen en tot en met december neemt Fleur Hagi haar plaats weer in op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdagen is Jozé Ammerlaan het aanspreekpunt.

10-minuten-gesprekken
U ontvangt binnenkort de uitnodiging voor de 10-minuten-gesprekken. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 november. Hierbij wordt de voortgang van uw kind besproken. Tijdens de 10 minuten gesprekken wordt u als ouder ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Tijdens het gesprek zullen de leerkrachten proberen zoveel mogelijk antwoord te geven op uw vragen. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dan kunt u altijd een andere afspraak maken.

Nieuw logo
De borden met het nieuwe logo hangen aan de buitenmuren van de school. We zijn er erg blij mee als school.

Nieuwe prikborden
Deze week zijn er nieuwe prikborden in de gang van de school opgehangen.

Woensdag 12 november studiedag
Op woensdag 12 november heeft het team van de Bisschop Huibersschool een studiedag. Dit betekent dat de kinderen deze dag vrij zijn. Het team start dan met de training van ‘de Vreedzame school’.

Foto’s en facebook
Bij uw inschrijving is u gevraagd of uw kind op de foto mag en op de website geplaatst mag worden. We gebruiken de foto’s voor de website, Facebook en foldermateriaal. Hebt u hier bezwaar tegen, wilt u dit melden bij de directie?

Lip dub
Aanstaande maandag gaan we met alle kinderen een liedje ‘play backen’ en opnemen, dat wordt een lip dub genoemd. Willen alle kinderen vrolijke en kleurige kleding aandoen? We doen namelijk het liedje ‘zo bijzonder’ van Kinderen voor Kinderen.

Luizencontrole OR
Na een schoolvakantie vragen we aan alle ouders om uw kind (eren) goed te controleren op luizen. Ook vragen we de OR om de luizencontrole te verrichten op school. Dit is elke dinsdag na een vakantie zodat de hele school luizenvrij blijft. Ook vragen we u om de kinderen direct te behandelen als uw kind luizen heeft, dit om verdere besmetting met andere kinderen te voorkomen. Bij de laatste controle was de school luisvrij!

Nieuws van de Oudercontactmedewerker
Vervanging OCM
Ik ben Ekram Akhrif en ben 27 jaar. Ik vervang Milouda (Oudercontactmedewerker) tijdens haar zwangerschapsverlof op dinsdag en donderdagochtend. Ik heb de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Na mijn studie ben ik een jaar werkzaam geweest als Ambulant Hulpverlener. Vervolgens ben ik me meer gaan interesseren in het onderwijs en hoe de betrokkenheid van ouders is op de voorscholen en basisscholen. Na het lezen van de vacature 'Oudercontactmedewerker' heb ik dan ook geen seconde getwijfeld en gesolliciteerd. Ik heb enorm veel zin in deze periode en hoop de ouders zo veel mogelijk mee te kunnen geven maar zelf ook veel te leren van de ouders.

Met vriendelijke groet,
Ekram Akhrif

Schema ouderkamer Kleuter / peuterouders

November / Ochtend

 • Dinsdag 11: 09:15 tot 10.45 uur koffieochtend / Thema: "het nut van knutselen "
 • Donderdag 13: 09:15 tot 10.45 uur koffieochtend / Thema: " thee met directie "
 • Dinsdag 18: 09:15 tot 11.15 uur koffieochtend / Thema: "beweegkriebels"
  wordt gegeven door Esra Bouchachout
 • Donderdag 20: 09:15 tot 10.45 uur koffieochtend / Thema: "Hoe stimuleer ik de ontluikende geletterdheid bij kleuters"  
 • Dinsdag 25: 09:15 tot 10.45 uur koffieochtend / Thema: " VVE thuis peuters, Jarig " 
 • Donderdag27: 09:15 tot 10.45 uur koffieochtend / Thema: " evaluatie van de maand november " 


Milouda is bevallen en heeft een dochter gekregen. Van harte gefeliciteerd!

Ouderbijeenkomst taal en drama
Wel 20 ouders waren er donderdag bij! Er werd gelachen, gespeeld en geluisterd . De les werd gedaan door Liesbet, die ook de afgelopen weken de taal/drama lessen in alle groepen heeft gedaan.

De leerkrachten hebben veel voorbeelden van Liesbet gezien en meegedaan met de drama activiteiten. Zodat ze het zelf kunnen gebruiken bij woordenschatlessen en bij het voorlezen.

Wat hebben we gedaan tijdens de ouderbijeenkomst?
Het woord: ‘breekbaar’ gespeeld. Samen een raam, een doos met eieren, een breekbare vaas getild en voorzichtig neergezet. Pas op! Want het is breekbaar. Er waren heel veel breekbare spullen in het lokaal, iedereen deed het heel voorzichtig.
Liesbet las het boek voor over een beer die gaat niet kan slapen door de geluiden om hem heen.

We mochten mee gapen, ons eens lekker uitrekken, de trap op stampen, maar je wel vasthouden aan de trapleuning, boos worden, snurken en een vliegtuig laten opstijgen en weer landen, omhoog en omlaag met veel geluid.
Liesbet speelde het stukje van het verhaal waarbij meneer en mevrouw beer in bed liggen. Een dappere moeder deed mee. Ontzettend leuk om naar te kijken, Liesbet verzon er van alles bij. Daarna speelden we het in tweetallen.

‘Een rare blik in je ogen hebben’ kwam uit een taalmethode. Al gauw kwamen we op de letterlijke betekenis van ‘een blik’: ‘een blik bonen of een blikje cola’. Maar ook over de figuurlijke betekenis: gezichtsuitdrukkingen. Een moeder kwam op het mooie woord: ‘een ogenblikje’.

We mochten elkaar eens diep in de ogen kijken en om beurt beschrijven wat we zagen: de kleur van de ogen maar vooral de uitdrukking. Er werden prachtige dingen

gezegd: ‘je kijkt lief, rustig, serieus, eerlijk en met respect.
Als laatste oefening gingen we spiegelen: alsof je in de spiegel kijkt met rare en verschillende uitdrukkingen. Mochten we ongegeneerd elkaar nadoen.
Het was een hele leuke bijeenkomst, iedereen deed enthousiast mee. En …weer veel geleerd en dat doen we graag!

Kunst & Cultuur
Muziek
Afgelopen dinsdag heeft groep 5 de hele ochtend les gehad op instrumenten: keyboard, viool en klarinet. De ochtend werd afgesloten met een concert dat door alle leerlingen gedurende de ochtend was voorbereid.  

Drama
Groep 6 & 7: Het verhaal van de getallen
Op 17 november gaan de groepen 6 en 7 naar de Meervaart. Ze bezoeken de voorstelling Het verhaal van de getallen.
Let op! De leerling zijn die middag rond 14:30 uur weer terug op school.
Podiumprogramma
28 november is er weer een podiumprogramma. De groepen OBA, 4 en 8B zijn dan aan de beurt. De ouders van deze groepen zijn van harte welkom.

Brede school
Brede Talent Ontwikkeling
De lessenserie 2XKijken is in volle gang. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die hebben deelgenomen, zijn aan het einde van de laatste les welkom om te komen kijken. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Feest 8 januari
Op 8 januari hebben we een feestelijke opening van de nieuwbouw tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Houdt dit alvast vrij in uw agenda.

Binnenkort jarig

November

 • 11-11: Djenairo van der Laar groep 6
 • 16-11: Chahid Seddik groep 3
 • 17-11: Melanie dos Santos Fresco groep 7
 •  17-11: Yassine el Bahi groep 6
 • 18-11: Adam Dya groep 6
 • 19-11: Dennis Nikolov groep 1/2A
 •  20-11: Joao Miguel Moreno Sousa groep 3
 • 21-11: Medine Korkmaz groep 6
 • 24-11: Nadia Appia-Kubi groep 8A


Alvast van harte gefeliciteerd!


namens het team,
Brenda Turnhout
Directeur Bisschop Huibersschool


De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 28 november.


​Oudergesprekken, nieuwe prikborden, studiedag, facebook, logo, lipdub.

Foto's

Video's

Meer informatie