Burgerschap

Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme samenleving. Een samenleving vol verschillen (religieus, politiek, cultureel, etnisch). Onze jeugd in de grote steden groeit op in een samenleving waarin meer dan de helft van hun leeftijdgenoten een andere etnische of culturele achtergrond heeft. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden.
Leerlingen maken ook nu al deel uit van deze samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
Daarom zijn wij sinds januari 2015 een Vreedzame School geworden!​