Cito

De Citotoetsen zijn voor ouders en kinderen heel belangrijk. Op basis van o.a. de Cito toetsen wordt immers een advies voor het vervolgonderwijs gegeven in groep 7 en 8. De Cito is voor ons echter niet het belangrijkste gegeven over een kind. Natuurlijk toetsen de leerkrachten de kinderen op rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat. Deze methodetoetsen zijn voor ons nóg belangrijker om te zien wat een kind heeft opgestoken in een bepaalde periode.

De school gebruikt de uitslagen van de Citotoetsen om een analyse te maken van de resultaten van alle groepen en de hele school. Twee keer per jaar bespreekt het team met elkaar waar goed op gescoord is en wat beter kan. Vervolgens worden er speerpunten opgesteld voor de komende periode. En wat we al heel goed doen, blijven we heel goed doen natuurlijk!

Bij ons op school worden de Citotoetsen afgenomen van gr 2 t/m 8.​