Contact leerkrachten

Twee à drie keer per jaar hebben ouders een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Natuurlijk zijn wij ook bereikbaar op andere momenten. Wanneer ouders behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht vinden wij het prettig als een ouder even een afspraak met ons maakt, zodat we even de tijd kunnen nemen voor een gesprek. ​

Leerkrachten willen graag weten welke ouders er bij een kind horen.

Ouders willen graag weten welke leerkracht hun kind lesgeeft.

Daarom zijn wij in 2015-2016 in augustus en september weer gestart met kennismakingsgesprekken, zodat een verdere samenwerking gedurende het jaar goed verloopt.