Oudergesprekken

De ouders zijn voor ons erg belangrijk. Zonder de ouders kunnen wij geen goed onderwijs geven en zonder medewerking van ouders kunnen wij niet het beste uit de kinderen halen. Daarom nodigen wij een paar keer per jaar alle ouders uit voor een gesprek over hun kind. Ouders kunnen dan vertellen wat zij verwachten van de school en de leerkrachten kunnen dan vertellen hoe het gaat met het kind en welke doelen er gesteld worden.
De gesprekken vinden plaats in november en in februari. Indien nodig worden ouders in april uitgenodigd en zijn er alleen voor de groepen 2 en 7 nog eindgesprekken in juni. Groep 2 neemt dan afscheid en in groep 7 wordt er al een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs gegeven aan ouder en kind.
Ouders zijn altijd welkom vaker een gesprek aan te vragen als zij daar behoefte aan hebben. Wij vinden het prettig hier de tijd voor te nemen en een afspraak te maken. ​