Schoolplein

Onze school heeft een openbaar en een afgesloten schoolplein. Het openbare gedeelte mag ook door buurtkinderen gebruikt worden. Samen met de gemeente is dit grote schoolplein ingericht, zodat kinderen van onze school en uit de buurt er gebruik​ van kunnen maken.
Ons kleine schoolplein is zeer recent prachtig ingericht voor de jongste kinderen van onze school: de voorschool en de kleuters. Dit schoolplein kunnen wij wel afsluiten voor en na schooltijd.
Als de school uitgaat om 14.15 uur worden de ouders en kinderen verzocht het kleine schoolplein te verlaten, omdat er dan geen schooltoezicht meer is en het geen openbaar terrein is.


 ​