Sponsoring

​Onze school staat open voor sponsoring. Sponsoring stelt de school in staat om extra middelen voor lesgevende activiteiten in te zetten. Om de sponsoring verantwoord te laten verlopen houden wij ons aan het sponsorconvenant, zoals gepubliceerd in de ministeriële OC en W- regeling 7/8 van 19 maart 1997.
In eenvoudige bewoordingen gaat het om de navolgende regels:

• De sponsoring is niet strijdig met de taken en doelstellingen van de school en evenmin met onze normen voor fatsoen en goede smaak.
• De sponsoring beïnvloedt het onderwijsaanbod niet.
• De school behoudt zijn onafhankelijke positie.
• Iedere actie op het gebied van de sponsoring wordt vooraf met de directie besproken.
• Elke sponsoring moet goedkeuring van de medezeggenschapsraad krijgen.

De opbrengsten van de sponsoring komen ten goede aan het onderwijs in de groepen.