Geschiedenis

​Onze school en kleuterschool Christofoor werden op 1 augustus 1956 opgericht. ​In 1962 volgde, door de groei van het aantal kinderen in ons stadsdeel, de Monseigneur Noletschool. In 1975 kwam de fusie tot stand tussen de Bisschop Huibersschool en de Monseigneur Noletschool. Wel bleven beide gebouwen in gebruik. In 1980 kwamen de Bisschop Huibersschool en kleuterschool Christofoor in één gebouw. In 1983 werd de Monseigneur Noletschool opgeheven.
In 1985, gelijktijdig met de landelijke invoering van de basisschool, vormden de kleuterschool en lagere school samen de katholieke basisschool Bisschop Huibers.
 
Wie was Bisschop Huibers?
Johannes Petrus Huibers werd 15 november 1875 in Amsterdam geboren. Huibers groeide op als zoon van een bouwondernemer. Als jongetje legde hij de eerste steen voor de bouw van het Centraal Station in Amsterdam. In 1899 werd hij priester gewijd en van 1917 - 1928 was hij pastoor in Amsterdam in de Chasséstraat.
Van 1935 tot 1960 was hij bisschop van het bisdom Haarlem. In 1969 is hij overleden.
 
De wor​tels
Het bestuur van de stichting voor R.K. Progressief Onderwijs in het dekenaat Amsterdam heeft bij de oprichting de naam van Bisschop Huibers voor onze school gekozen. In een muur in de zaal is ter herinnering, de eerste steen ingemetseld, die Bisschop Huibers op 2 juli 1964 als hoeksteen voor ons eerste schoolgebouw heeft geplaatst.
De oorkonde op de muur ernaast is een herinnering aan deze gebeurtenis. ​