Pedagogisch klimaat

​Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). 

Onze ambities zijn: 

  • Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  • Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, namelijk De Vreedzame School.
  • Onze school beschikt over een wetenschappelijk bewezen anti-pest lesprogramma, namelijk KiVa.
  • ​Onze school heeft een aantal Ge​luks-trainers die lessen geven in Geluk.