Schoolplan

Het Schoolplan 2015-2019 is goed gekeurd door de MR,  het bevoegd gezag en opgestuurd naar Het Ministerie van Onderwijs. Het managementteam van de school schrijft jaarlijks een Inhoudelijk Jaarplan, dat maandelijks door het MT wordt geëvalueerd. Het Schoolplan staat daarin centraal. Wijzigingen en aanpassingen worden bijgehouden.​

​Zie: Schoolplan 20​15-2019.pdf