Educatief Partnerschap

​​Onze visie op Educatief Partnerschap (ouderbetrokkenheid): 

Op onze school staat het welbevinden van het kind centraal. Samenwerking met ouders is daarom voor ons van essentieel belang. Het uitgangspunt van onze school is de samenwerking met de ouders te bevorderen (op basis van gelijkwaardigheid), waardoor de ontwikkeling en de prestaties van kinderen zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. 
Onze school staat open voor de ouders, wil graag met hen communiceren over de ontwikkeling van kinderen en betrekt de ouders vanuit verschillende invalshoeken bij de school. 
Onze school geeft ouders de ruimte om gehoord te worden en kritisch mee te denken over alle aspecten die met het onderwijs op de school te maken hebben. 
Onze school stimuleert bij de ouders een actieve houding en straalt vertrouwen uit naar de ouders die een helpende hand bieden. 
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen
Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. ​
Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.