Medezeggenschapsraad (MR)

​De school heeft een nieuwe MR! Dit schooljaar zijn er 2 leerkrachten en 2 ouders die zich regelmatig buigen over allerlei schoolse zaken. Zij denken mee, kijken kritisch en komen met voorstellen. Tevens hebben zij op verschillende punten instemmings- en/of adviesrecht.

De twee leerkrachten zijn: Juf Femke (gr 4) en juf Natasha (gr 6).

De twee ouders zijn: Justus Schulte (vader van Kaya OBA) samen met Sakina (moeder van Jabrane, Imrane en Akram). 

Wij zijn erg blij met deze enthousiaste ouders en leerkrachten en wensen hen veel plezier in de samenwerking!