Ouder Contact Medewerker

​Voorscholen en vroegscholen die een VVE-programma uitvoeren, krijgen ondersteuning van een oudercontactmedewerker. Bij ons is dit Najlae Ben Kaddour. ​Ze werkt vanuit de oudercomponent van Impuls. De oudercontactmedewerker informeert ouders over de thema’s waaraan binnen het VVE-programma wordt gewerkt en stimuleert hen om thuis zelf met deze thema’s verder aan de slag te gaan. 

Middels onder meer nieuwsbrieven en themabijeenkomsten betrekt de oudercontactmedewerker de ouders bij hetgeen op school gebeurt. Zo kan de ouder in de thuissituatie op speelse wijze voortborduren op dezelfde thema’s. 

De oudercontactmedewerker begeleidt de peuter- en kleuterouders rondom onderwijs en opvoeding. Ouders met opvoedkundige of onderwijsin​houdelijke vragen helpt ze op weg naar een passend antwoord.

In het kader van het informeren en begeleiden van peuter- en kleuterouders organiseert de oudercontactmedewerker met regelmaat bijeenkomsten en/of cursussen over uiteenlopende opvoedkundige of onderwijsinhoudelijke onderwerpen. De behoeften van de ouders en actuele onderwerpen binnen het onderwijs of daarbuiten vormen het uitgangspunt in de keuze van onderwerpen.