Ouderbijdrage

​Van elke ouder vragen wij een vrijwillige bijdrage van €50,-. Dit bedrag komt op rekening van de ouderraad (OR). In samenwerking met de OR bekijkt het team welke activiteiten er gepland worden per jaar. O.a. de cadeautjes met Sinterklaas en eventueel Kerst worden ervan betaald. Of het extra eten en drinken tijdens een sportdag, maar ook het schoolreisje en het kamp.
Omdat de leerlingen van groep 8 drie dagen op kamp gaan, is de ouderbijdrage van groep 8 €125,- per leerling.

U kunt de ouderbijdrage  overmaken op onze rekening.
IBAN: NL 80 INGB 0669193917 ten name van de Huibersschool, oudervereniging te Amsterdam
P.s. vermeld u wel duidelijk de na(a)m(en) en groep(en) van uw kind(eren)?